Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Staże zawodowe w Krakowie

W lutym 2020 Berufsbildungswerk Oberlinhaus gGmbH w Poczdamie wysłał do Krakowa sześciu uczniów kształcących się w trzech różnych branżach na praktyki zawodowe. Wszystkie czterotygodniowe pobyty były sfinansowane przez program Erasmus+ w ścisłej współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM). Staże w Polsce zostały przygotowane w ramach modelowego projektu “Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Uczestnikami mobilności było:

Z punktu widzenia PNWM odpowiednie dopasowanie zadań w ramach stażu do oczekiwań i kompetencji młodych ludzi ma kluczowe znaczenie dla powodzenia mobilności zawodowej. Dotyczy to zwłaszcza uczniów integracyjnych. Aby zmniejszyć wysiłek w poszukiwaniu odpowiednich firm, PNWM wykorzystuje swoje szerokie kontakty z instytucjami i organizacjami w Polsce, które często mogą polecić dobre i sprawdzone firmy.

PNWM zorganizowała oprócz miejsc praktyk również seminarium przygotowawcze, zakwaterowanie, tłumacza ustnego i studentkę do pomocy na miejscu. Bardzo się cieszymy, że nasz projekt “Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” dał tym uczennicom i uczniom szansę na profesjonalne praktyki zagraniczne.