Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży

Wymiana z zakresu kwestii zawodowych i przygotowania do zawodu

Każdego roku w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań odbywa się ‘Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży Wymiana z zakresu kwestii zawodowych i przygotowania do zawodu dla podmiotów kształcenia zawodowego i przygotowania do zawodu’ organizowane przez:

Forum służy pogłębieniu dialogu między partnerami z Polski i Niemiec, wymianie doświadczeń i informacji oraz dalszemu rozwojowi wspólnych projektów w dziedzinie kształcenia zawodowego. Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży ma swoje stałe miejsce w transgranicznej przestrzeni edukacyjnej i gospodarczej, a także jest ważnym impulsem i pomysłodawcą dla wymiany młodzieży.