Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu
Automatyzacja i systemy robotyki przyszłością na europejskim rynku pracy

Automatyzacja i systemy robotyki przyszłością na europejskim rynku pracy

Nasze działania projektowe odnoszą się w szczególności do technologii informacyjnej, mechatroniki i automatyki.

Uczniowie naszych szkół podczas współpracy poznają zasady działania, konstruowania i programowania różnego rodzaju systemów imitujących pracę robotów przemysłowych np.: systemy kontroli sygnalizacji świetlnej, drzwi otwierane automatycznie, roboty spawalnicze, ciągi technologiczne, drony. Ponadto w naszych projektach uczestnicy mogą realizować własne pomysły  z wykorzystaniem innych systemów i modemów ARDUINO, RASPBERRY PI.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

  • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
  • Kształcenie / nauka zawodu
  • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych

Działania / metody wykorzystane w projekcie

  • Współpraca pomiędzy naszymi szkołami ZSP w Łodzi i WvSS w Wetzlar trwa od czternastu lata. Na bazie naszych długoletnich doświadczeń tematyka projektów ewoluowała.
  • W efekcie doświadczeń ostatnich lat staramy się, aby treści projektowe były w dużej części skorelowane z programem nauczania realizowanym w naszych szkołach.
  • Ponadto bardzo ważnym aspektem, na który zwracamy uwagę jest kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez prace projektowe.  
  • Z tego powodu uczniowie wspólnie z nauczycielami ustalają tematykę projektów. Treści projektowe odpowiadają zainteresowaniom uczniów i spełniają kryteria możliwości wykonania tych projektów. 
  • Uczniowie pracują w grupach mieszanych polsko- niemieckich. Zajmują się poznawaniem zasady działania różnych systemów robotów. Konstruują, programują i znajdują nowe zastosowania dla poznanych systemów.   

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Podczas naszych spotkań tematyka realizowanych projektów ewoluowała wielokrotnie.
Wiązało się to między innymi ze zdobywaniem przez nauczycieli coraz większego doświadczenia, nowymi propozycjami uczniów w doborze tematyki projektów a także z postępem technologicznym, który umożliwiał nam i niejako wymuszał dopasowanie treści projektowych do obowiązujących standardów i trendów technicznych.

Wskazówki dla innych organizatorów

W trakcie projektu została pogłębiona i utrwalona współpraca pomiędzy naszymi szkołami.
Młodzi ludzie mieli okazje do kształtowania umiejętności współpracy w międzynarodowych grupach, łączenia teorii z praktyką i wdrożenia się do planowania i organizowania własnego procesu uczenia się. To kompetencje kluczowe, które są obecnie elementem edukacji dają uczniom większe możliwości odnalezienia się na europejskim rynku pracy.

Multimedia - zdjęcia i filmy

Opinie uczestników projektu (cytaty)

  • Po projekcie uświadomiłem sobie, że powinienem wzmocnić swoje kompetencje językowe.