Kontakt:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Tel. + 49 178 833 63 24

Mail:  perspektywyzawodowe@pnwm.org

Stopka redakcyjna

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNMW) / Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)


Adresy w Polsce i Niemczech

ul. Alzacka 18
03-972 Warszawa
tel.: +48 22 518 89 10
faks: +48 22 617 04 48
e-mail: biuro[at]pnwm.org

Friedhofsgasse 2
14473 Potsdam
tel.: +49 331 284 790
faks: + 49 331 297 527
e-mail: buero[at]dpjw.org

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest instytucją polsko-niemiecką o statusie organizacji międzynarodowej.

Odpowiedzialni
Ewa Nocoń, Stephan Erb

Redakcja https://perspektywyzawodowe.pnwm.org/
Aneta Koppernock

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodżieży, 03-972 Warszawa ul. Alzacka 18
ochronadanych@pnwm.org
Deutsch-Polnisches Jugendwerk, 14473 Potsdam Friedhofsgasse 2, datenschutz@dpjw.org

Projekt i realizacja
Magdalena Zatylna i Aneta Koppernock

Odpowiedzialność

PNWM dokłada wszelkich starań, by informacje zamieszczone w serwisie internetowym były prawidłowe i aktualne. Na bieżąco uzupełniamy, aktualizujemy i ewentualnie modyfikujemy ich treść. Mimo to nie możemy zagwarantować ich kompletności, prawidłowości i aktualności.

PNWM wyklucza ponadto wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek korzystania z tego serwisu internetowego, o ile nie zostały one spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania ze strony PNWM.

Mimo starannej kontroli treści, PNWM nie przejmuje odpowiedzialności za treści umieszczone pod linkami odsyłającymi do stron zewnętrznych. Za treści zamieszczone na tych stronach odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

 Prawa autorskie

Serwis internetowy PNWM, wszystkie umieszczone w nim teksty, zdjęcia, grafiki oraz ich układ podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom o ochronie własności intelektualnej. Treści strony internetowej nie wolno kopiować w celu ich wykorzystania komercyjnego lub przekazania osobom trzecim ani też ich zmieniać i wykorzystywać w innych serwisach internetowych.

Copyright do zdjęć i logo

Prawa do wszystkich zdjęć w serwisie internetowym posiada PNWM.

Część zdjęć pochodzi z projektów wspieranych finansowo przez PNWM oraz imprez PNWM.

Logo PNWM jest chronione prawami autorskimi i nie wolno go wykorzystywać bez wcześniejszej zgody PNWM.