Kształcenie zawodowe w Polsce i w Niemczech

Jaki jest udział praktyki w procesie edukacji zawodowej w Polsce i jak pracodawcy włączają się w przygotowywanie młodych kadr? Czy w Niemczech można kształcić się zawodowo tylko w systemie dualnym? Dowiedz się więcej o systemie kształcenia zawodowego w Polsce i Niemczech.

Dodatkowo polecamy:

Publikacje Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training) jest jedną z agencji UE, z siedzibą w Grecji. Cedefop wspiera rozwój polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyczynia się do jej wdrażania. Na stronie Cedefop dostępne są:

oraz

Możliwe jest również ?? porównanie obu systemów kształcenia zawodowego.

CEDEFOP stworzył sieć instytucji ReferNet, której celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (ang. VET) w państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. Polecamy w szczególności:

Chance Grenzregion

’Chance Grenzregion’ w ramach projektu strukturalnego dot. kształcenia zawodowego „Regio-Kompetenz-Ausbildung” miał na celu wspieranie rozwoju regionalnego, kwalifikacji i zatrudnienia ponad granicami. W regionach istnieje szereg możliwych do przekazania „przykładów dobrych praktyk” współpracy transgranicznej w zakresie kształcenia zawodowego, które zostały przedstawione w artykule: