Szkoły zawodowe

🇵🇱

🇩🇪

Brandenburgia

Kształcenie zawodowe

🇵🇱

  • Ochotnicze Hufce Pracy – państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży
  • Internationaler Bund Polska

Regionalne

Wielkopolska

🇩🇪

Regionalne

Meklemburgia Pomorze Przednie
Brandenburgia
Saksonia