Szkoły zawodowe

??

??

Brandenburgia

Kształcenie zawodowe

??

  • Ochotnicze Hufce Pracy – państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży
  • Internationaler Bund Polska

Regionalne

Wielkopolska

??

Regionalne

Meklemburgia Pomorze Przednie
Brandenburgia
Saksonia