Zawody w Polsce

W Polsce obowiązuje ?? Rozporządzenie z dnia 16 maja 2019 r.  w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Cz. U. poz. 991). Ta kategoria obejmuje następujące branże:

6) ?? branża ekonomiczno-administracyjna (EKA)  załącznik nr 6 od strony 857

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży ekonomiczno-administracyjnej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

11) ?? branża handlowa (HAN) załącznik nr 11 od strony 1606

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży handlowej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

W Niemczech obowiązuje nowelizacja Ustawy o kształceniu zawodowym z dnia 1 kwietnia 2005 r. (Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 1. April 2005). Cele, treść i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży:

  • ?? eVideo Am Arbeitsplatz (w miejscu pracy) – cyfrowe narzędzie do nauki stworzone przez ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS Berlin-Brandenburg e. V. przedstawia umiejętności typowe dla tego miejsca pracy