Zagraniczne praktyki zawodowe

W tej sekcji zebrane są informacje, które dotyczą ogólnie organizacji praktyk zawodowych za granicą. Zostały one podzielone na dwa obszary:

  1. Plan praktyk i umowy – PRZED
  2. Zaświadczenia, certyfikaty – PO

 

Publikacje

Poradniki:

  • Zbiór informacji i materiałów dotyczących przygotowania, realizacji i podsumowania praktyk zagranicznych znajduje się w przewodniku dla przedsiębiorstw:

?? Praktikumsleitfaden für Betriebe, Weber, Ulrike (2010) – . Hg.: Ausbildung im Verbund pro regio e. V., Uetze und GfAH mbH, Dortmund. Przewodnik po praktykach został wdrożony w ramach programu JOBSTARTER w projekcie „nAndus” Agencji Promocji Gospodarczej i Zatrudnienia Regionu Hanowerskiego.

  • Dostępne formy praktyk i staży zawodowych wraz z głównymi korzyściami i ograniczeniami poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia przedsiębiorcy, a także sposobem ich organizacji, możliwościami finansowania oraz wymaganymi dokumentami zawiera:

?? Praktyki i staże zawodowe. Poradnik dla przedsiębiorcy, Maciej Gruza, 2018, PARP, Grupa PFR

  • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami wypracowało wspólnie z firmami zrzeszonymi w PSZK, zbiór norm i standardów przeprowadzania wysokiej jakości programów stażyipraktyk:

?? Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Informator. Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

  • O roli opiekuna praktyk zagranicznych:

?? Rola opiekuna praktyk zagranicznych w projektach mobilności edukacyjnej w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych Na podstawie doświadczeń programu Erasmus+,Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

 Sprawozdania z projektów:

  • Przykład tego, jak staże w innych krajach europejskich mogą zwiększyć szanse na integrację lub reintegrację z rynkiem pracy:

?? Integrationsmotor Auslandspraktikum – (pl. Zagraniczna praktyka motorem integracji) dokumentacja projektu „berqa – berufliche Qualifizierung im Ausland”, zrealizowanego przez Jugendwerkstatt Felsberg e. V. w ramach Programu „IdA – Integration durch Austausch”, finansowanego przez Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Europejski Fundusz Społeczny.

Wyniki badań:

  • Raport z badania losów uczestników zagranicznych staży i praktyk zawodowych:

?? Mobilność kluczem do kariery?, seria wydawnicza: Raporty z badań FRSE, autor / redaktor Pachocki Michał wydawca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018

  • Raport z mobilności: Wyjazdy zagraniczne w kształceniu zawodowym 2017:

?? Mobilitätsstudie: Auslandsaufenthalte in der Berufsausbildung 2017, Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB)