Systemy edukacji w Polsce i w Niemczech

Dlaczego w Niemczech wakacje nie zaczynają się tego samego dnia dla wszystkich uczniów? Kto decyduje o strukturze systemu kształcenia w Niemczech? W jakim wieku dzieci w Polsce idą do szkoły i z jakich etapów składa się ich ścieżka kształcenia? Dowiedz się więcej o systemie kształcenia w Polsce i w Niemczech.

 

Dodatkowo polecamy:

Informacje sieci Eurydice

Eurydice to sieć informacji o edukacji w Europie, składająca się z biur krajowych, utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego, utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury).      Na stronie Eurydice dostępne są: