Dlaczego baza danych?

Polskę i Niemcy łączy ponad 400-kilometrowa granica. Stwarza to wiele okazji do tego, by poznawać życie codzienne w kraju sąsiada i odkrywać go, także zawodowo.

Ale również ponad granicami Polskę i Niemcy łączą również: wspólna historia, wymiana kulturowa czy też stosunki gospodarcze. Od wielu już lat istnieją organizacje, które odegrały pionierską rolę w transgranicznej wymianie młodzieży i/lub w polsko-niemieckiej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.

Wspieranie mobilności

Okazuje się, że wsparcie mobilności młodych dorosłych, niezależnie od tego, czy chodzą jeszcze do szkoły, uczą się zawodu, studiują czy już pracują jest kluczem do budowania wzajemnej otwartości i lepszego zrozumienia kraju sąsiada. Pobyt i nauka za granicą otwierają na świat i stwarzają nowe perspektywy. W dobie globalizacji wzrasta znaczenie nawiązywania ponadgranicznej, długoterminowej, strategicznej współpracy w zakresie kształcenia czy tworzenia łańcuchów wartości. Dzięki niej możliwe jest nawet opracowywanie wspólnych transgranicznych etapów kształcenia.

W jakim stopniu dotychczasowe projekty, doświadczenia i kontakty w ramach współpracy polsko-niemieckiej mogą wspierać inne, nowe inicjatywy związane z mobilnością pomiędzy oboma krajami sąsiedzkimi?

„Pracować razem, ucząc się od siebie nawzajem”

Zgodnie z tym przesłaniem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i niemiecki Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB) stworzyły bazę danych, w której polskie i niemieckie organizacje zaprezentować mogą wspólne projekty o charakterze zawodowym a organizatorzy projektów znaleźć praktyczne wskazówki i inspiracje. W centrum znajdują się tu zagadnienia związane z życiem zawodowym i pracą. Na stronie znaleźć można zatem całą paletę projektów: od takich dotyczących przygotowania i orientacji zawodowej poprzez zagraniczne praktyki zawodowe po projekty związane z pośrednictwem w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji.

Mamy nadzieję, że przedstawiane w naszej bazie danych projekty umożliwią powstawanie nowych, polsko-niemieckich inicjatyw wymiany młodzieży i praktyk zawodowych i zachęcą innych do podjęcia tego opłacalnego i ciekawego wzywania.

Nie musimy przecież na nowo wynajdywać koła – wystarczy budować drogi i mosty, po których będzie mogło się ono toczyć!