Jak włączyć temat przyszłości zawodowej do programu polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych? Jak ukierunkować je zawodowo? Jaką firmę uczniowską założyć z uczniami, żeby już w trakcie nauki w szkole zbierali doświadczenia zawodowe? Wejdź i poznaj przykłady takich projektów oraz metody ich organizacji.