Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należy:

🇵🇱 branża motoryzacyjna (MOT); załącznik nr 17 od strony 2227

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Fahrradmonteur/ Fahrradmonteurin (Hw, IH) – mechanika rowerowa
  • Praca w zakładach reperowania i montowania rowerów, w handlu (rowery i akcesoria)
  • Zakres czynności: składane rowerów z elementów, części i systemów; wyposażanie ich w akcesoria i elementy dodatkowe; konserwacja rowerów.
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fahrzeuginterieur- Mechaniker/-in – projektant/projektantka wnętrz pojazdów
  • Zakres czynności: produkcja i montaż części wyposażenia wewnętrznego pojazdów, tj. siedzenia, pokrowce czy innych części wewnętrznych; pielęgnacja i konserwacja wnętrza pojazdu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przemyśle motoryzacyjnym, w zakładach budownictwa lotniczego, kolejowego i okrętowego, w warsztatach tapicerki pojazdów i siedzeń w samochodach
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fahrzeuglackierer/ Fahrzeuglackiererin (Hw, IH) – lakiernik/lakierniczka samochodowy/a
  • Praca w lakiernictwie i zakładach blacharskich lub w przemyśle motoryzacyjnym
  • Zakres czynności: samodzielne lub zespołowe, ukierunkowane na klienta przeprowadzanie prac na podstawie zlecenia; planowanie i koordynowanie pracy; określenie etapów pracy i potrzebnych materiałów; podjęcie środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz środowiska w miejscu pracy; prowadzenie rozmów z klientami; pilnowanie bezbłędnej realizacji zadania; dokumentowanie pracy; podejmowanie środków zapewniania jakości i uwzględnianie nakłądu czasu przy wycenie wykonanej usługi; testowanie, ocenianie i przygotowywanie powierzchni do lakierowania oraz jej ocena końcowa; podejmowanie środków ochronnych dla powierzchni, które nie mają być obrabiane; obróbka i projektowanie powierzchni; wykonywanie napisów, wzorów i powłok efektowych; utrzymywanie i naprawa powierzchni; sprawdzanie elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych części i systemów; przeprowadzanie prac demontażowych i montażowych, jak i szklenie pojazdów; naprawa pojazdów i ich części; przeprowadzanie pomiarów i dokumentacja wyników; wybór, instalacja, obsługa i konserwacja urządzeń, narzędzi, maszyn oraz sprzętów potrzebnych do wykonywania zleceń; obróbka materiałów i elementów konstrukcyjnych.
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fluggerätelektroniker/ Fluggerätelektronikerin (IH) – technik/techniczka elektroniki lotniczej
  • Praca w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego i kosmicznego, w liniach lotniczych, w trybie serwisowym lub w Bundeswehrze (w federalnych siłach zbrojnych Niemiec). Poza tym mogą również znaleźć zatrudnienie w szkołach lotniczych
  • Zakres czynności: podłączanie i łączenie przewodów energetycznych, sygnałowych i danych; montaż i instalacja elementów i urządzeń systemów elektrycznych i mechanicznych; instalacja i regulacja systemów czujników, elementów techniki sterowniczej i regulującej oraz elektropneumatycznych i hydraulicznych modulatorów; instalowanie, kontrolowanie i oddawanie do użytku urządzeń komunikacyjnych, nawigacyjnych, radarowych oraz autopilota; konserwacja automatycznego sterowania i układów napędowych; tworzenie aparatury badawczej; symulacja warunków praktycznych; dokumentacja pomiarów; sprawdzanie i analizowanie sygnałów wyświetlanych na interfejsie; kontrolowanie i testowanie ogólnego układu części pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych; analizowanie i usuwanie usterek w systemach; stosowanie oprogramowania testowego i układów diagnostyki; dokumentacja procedur roboczych włącznie z przeprowadzonymi kontrolami; stosowanie systemów zarządzania jakością; praca z angielskojęzycznymi dokumentami i komunikacja w języku angielskim; planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi; organizacja pracy w grupie i przygotowanie poszczególnych etapów;
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fluggerätmechaniker/ Fluggerätmechanikerin – Fertigungstechnik (IH) – mechanika elektroniki lotniczej – technologia produkcji
  • Praca w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego i kosmicznego, np. u producentów sprzętów lotniczych, w trybie serwisowym lub w obsłudze technicznej, jak i w liniach lotniczych oraz w Bundeswehrze (w federalnych siłach zbrojnych Niemiec)
  • Zakres czynności: przygotowywanie i oddawanie do użytku sprzętów lotniczych i ich elementów systemowych; wytwarzanie i konserwacja elementów konstrukcyjnych z metalu, tworzywa sztucznego i materiałów kompozytowych; montaż i demontaż sprzętów mechanicznych i elektrycznych, elementów i systemów; obsługa elementów systemów sprzętów lotniczych; przeprowadzanie prac pomiarowych i regulacyjnych; analizowanie usterek; podejmowanie środków zapewniających jakość; korzystanie z niemiecko- i anglojęzycznych dokumentów technicznych i dotyczących transportu lotniczego; praca samodzielna i grupowa; kooperacja z innymi dziedzinami specjalistycznymi; uwzględnianie ludzkich czynników międzykulturowych, fizycznych i psychicznych;
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fluggerätmechaniker/ Fluggerätmechanikerin – Instandhaltungstechnik (IH) -mechanika elektroniki lotniczej – technologia konserwacji
  • Praca w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego i kosmicznego, np. u producentów sprzętów lotniczych, w trybie serwisowym lub w obsłudze technicznej, jak i w liniach lotniczych oraz w Bundeswehrze (w federalnych siłach zbrojnych Niemiec)
  • Zakres czynności: konserwacja sprzętów lotniczych i elementów ich systemów; konserwacja elementów konstrukcyjnych z metalu, tworzywa sztucznego i materiałów kompozytowych; montaż i demontaż sprzętów mechanicznych i elektrycznych, podzespołów i systemów sprzętów lotniczych; obsługa sprzętów lotniczych; konserwacja urządzeń naziemnych; analizowanie i usuwanie usterek w częściach systemów sprzętów lotniczych; podejmowanie środków zapewniających jakość; korzystanie z niemiecko- i anglojęzycznych dokumentów technicznych i dotyczących transportu lotniczego; praca samodzielna i grupowa; kooperacja z innymi dziedzinami specjalistycznymi; uwzględnianie ludzkich czynników międzykulturowych, fizycznych i psychicznych.
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fluggerätmechaniker/ Fluggerätmechanikerin – FR Triebwerkstechnik (IH) – mechanika elektroniki lotniczej – technologia napędowa
  • Zakres czynności: wytwarzanie i konserwacja części zespołu napędowego; montaż i demontaż silników lotniczych; analizowanie i usuwanie usterek w częściach systemów sprzętów lotniczych; testowanie zespołu napędowego i elementów wyposażenia; obsługa elementów systemów sprzętów lotniczych; badanie funkcjonalności i regulacja; montaż i demontaż sprzętów mechanicznych i elektrycznych, elementów i systemów sprzętów lotniczych; podejmowanie środków zapewniających jakość; korzystanie z niemiecko- i anglojęzycznych dokumentów technicznych i dotyczących transportu lotniczego; praca samodzielna i w zespole; kooperacja z innymi dziedzinami specjalistycznymi; uwzględnianie ludzkich czynników międzykulturowych, fizycznych i psychicznych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego i kosmicznego, np. u producentów sprzętów lotniczych, w trybie serwisowym lub w obsłudze technicznej, jak i w liniach lotniczych oraz w siłach zbrojnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/ Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin – FR Karosserieinstandhaltungstechnik, – FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (Hw, IH) – mechanika montażu pojazdów i karoserii – konserwacja karoserii – technika montażu karoserii i pojazdów
  • Zakres czynności: obsługa pojazdów i systemów; włączanie i wyłączanie z eksploatacji systemów mechaniki pojazdów; testowanie systemów i prowadzenie pomiarów; przeprowadzanie prac konserwacyjnych i obsługi technicznej; demontowanie, reperowanie i montowanie części, elementów i systemów; diagnozowanie błędów i usterek w pojazdach i systemach; naprawa pojazdów i dodawanie nowych części; przygotowywanie części karoserii i pojazdu; tworzenie części karoserii i pojazdów; kontrolowanie, konserwowanie i ochrona powierzchni; kontrola jakości pojazdów, przekazywanie ich klientom; ocenianie rozmiaru szkód; konserwowanie karoserii, nadwozia i podwozia; naprawianie i produkowanie powiązanych systemów; przerabianie i doposażanie akcesoriami i urządzeniami dodatkowymi; tworzenie i przygotowywanie powierzchni; planowanie i przygotowywanie przebiegu pracy, kontrola i ocena wyników pracy; podejmowanie działań zapewniających jakość.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach blacharskich i w zakładach budowy pojazdów oraz u producentów pojazdów zajmując się naprawą karoserii i jej konserwacji, wyposażaniem, modyfikacją i modernizacją pojazdów i karoserii, obróbką powierzchniową, oszacowywaniem szkody i kalkulacją uszkodzeń pojazdów
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami – konserwacja karoserii
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami – technika możntażu karoserii i pojazdów
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód – konserwacja karoserii
  • 🇩🇪Film prezentujący zawód – technika możntażu karoserii i pojazdów
 • 🇩🇪 Kraftfahrzeugmechatroniker/ Kraftfahrzeugmechatronikerin – SP Motorradtechnik (Hw, IH) – mechanika pojazdów samochodowych – technologia motocyklowa
  • Zakres czynności: diagnostyka błędów i awarii w pojazdach; przeprowadzanie prac serwisowych i przeglądów technicznych; demontowanie, reperowanie i montowanie części, elementów i systemów; przeprowadzanie badań pojazdów zgodnie z przepisami prawnymi; obsługa pojazdów i systemów; uruchamianie i wyłączanie z użytku systemów mechaniki pojazdów; wyposażanie, odnawianie i modernizacja pojazdów; planowanie i przygotowywanie procesu pracy, kontrola i ocena wyników pracy; komunikacja wewnątrzzakładowa i techniczna; podejmowanie środków zapewniających jakość.
  • Obszary działalności zawodowej: praca u producentów pojazdów i w zakładach produkcyjnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kraftfahrzeugmechatroniker/ Kraftfahrzeugmechatronikerin – SP Personenkraftwagentechnik, – SP Nutzfahrzeugtechnik, – SP System- und Hochvolttechnik, – SP Karosserietechnik (Hw, IH) – inżynieria pojazdów samochodowych – technologia samochodów osobowych – technologia pojazdów użytkowych – technologia systemowa i elektryczna – technologia nadwozia
 • 🇩🇪 Land- und Baumaschinenmechatroniker/ Land- und Baumaschinenmechatronikerin (Hw, IH) – mechatronik/mechatroniczka maszyn rolniczych i budowlanych
  • Zakres czynności: dokonywanie przeglądu technicznego, badanie, instalowanie i naprawianie pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętów; diagnozowanie i usuwanie błędów i problemów w systemach mechanicznych, elektronicznych, mechatronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych; obsługa i oddawanie do eksploatacji pojazdów i ich systemów; diagnozowanie błędów i problemów oraz ich przyczyn w systemach mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych; ręczna i mechaniczna obróbka i dołączanie elementów obrabianych i części; kontrola spalin i urządzeń ograniczających emisję; zdobywanie informacji na temat zużycia, wyposażania, reperowania i konserwacji maszyn; planowanie, ocenianie i dokumentowanie pracy; planowanie i kontrolowanie przebiegu pracy oraz ocena jej wyników; odpowiednia dla sytuacji komunikacja z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi; podejmowanie środków zapewniających jakość; wytwarzanie i kontrolowanie połączeń elektrycznych; wykonywanie samodzielnej lub grupowej pracy zorientowanej na potrzeby klienta biorąc pod uwagę ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia i zapewnienie jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w dziale serwisowym i w zakładach produkujących pojazdy, maszyny, urządzenia i sprzęty rolnicze oraz budowlane
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Leichtflugzeugbauer/ Leichtflugzeugbauerin (IH) – konstruktor/konstruktorka lekkich samolotów
  • Zakres czynności: budowa lekkich samolotów, przede wszystkim szybowców i motoszybowców, samolotów ultralekkich oraz małych samolotów silnikowych; montowanie ich wyposażenia; dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń i ich konserwacja.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w małych i średnich zakładach budowy szybowców i awionetek
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Luftverkehrskaufmann/ Luftverkehrskauffrau (IH) – referent/referentka ruchu lotniczego
  • Zakres czynności: korzystanie z narzędzi kontroli i sterowania interesami przedsiębiorczymi; tworzenie relacji z klientami i dystrybucja/sprzedaż usług; wspieranie rozwoju marketingu i jego przeprowadzanie; kierowanie odprawą/obsługą pasażerów i samolotów; koordynacja procesów przewozów ładunkowych; realizowanie wymogów bezpieczeństwa lotniczego; zarządzanie personelem; współudział przy zawieraniu umów i przeprowadzanie procedur zakupu; zarządzanie przepływem pasażerów w terminalach; odpowiednie posługiwanie się językiem angielskim.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach ruchu lotniczego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik/ Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisationstechnik – FR Reifen- und Fahrwerktechnik, – FR Vulkanisationstechnik (Hw) – mechanika technologii opon i wulkanizacji – technologia opon i podwozia – technologia wulkanizacji
  • Zakres czynności: kontrola, przegląd techniczny i naprawa dętek, opon i kół; zmiana kół i opon specjalnych w pojazdach; kontrola tłumików hamulców i klimatyzacji; ewentualna wymiana wadliwych części i optymalizacja podwozia.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w stacjach serwisowych opon, zakładach naprawy pojazdów lub zakładach wulkanizacyjnych, u handlarzy opon przy naprawie i montażu
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Servicefahrer/ Servicefahrerin (IH) – kierowca serwisowy/kierowczyni serwisowa
  • Zakres czynności: dostarczanie towarów; planowanie codziennych tras; odbieranie towarów do dostarczenia; załadowywanie pojazdów i dostarczanie towarów do klientów.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach oferujących usługi serwisowe oraz w przedsiębiorstwach aranżujących zlecenia dla niezależnych wykonawców
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Zweiradmechatroniker/ Zweiradmechatronikerin – FR Fahrradtechnik (Hw, IH) – mechanika rowerowa
  • Zakres czynności: obsługa pojazdów i systemów; uruchamianie i wyłączanie z użytku systemów pojazdów; mierzenie i kontrola systemów; przeprowadzanie prac konserwacyjnych i serwisowych; diagnozowanie błędów i usterek w pojazdach i systemach; demontowanie, reperowanie i montowanie części, elementów i systemów; komunikacja wewnątrzzakładowa i techniczna; wytwarzanie i dostosowywanie rowerów; przeprowadzanie prac modernizacji lub odnowy; podejmowanie działań logistycznych; sprzedaż produktów i usług; kształcenie zawodowe z uwzględnieniem pracy i płac; tworzenie i organizowanie szkolenia zawodowego; bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy pracy; ochrona środowiska; planowanie i przygotowywanie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; podejmowanie środków zapewniających jakość
  • Obszary działalności zawodowej: praca u producentów pojazdów, w handlu i serwisie przy planowaniu, obsłudze technicznej, kontroli, diagnozie, konserwacji, wyposażeniu, modernizacji i sprzedaży rowerów
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Zweiradmechatroniker/ Zweiradmechatronikerin – FR Motorradtechnik (Hw, IH) – mechanika motocyklowa
  • Zakres czynności: obsługa pojazdów i systemów; uruchamianie i wyłączanie z użytku systemów techniki pojazdowej; mierzenie i kontrola systemów; przeprowadzanie prac konserwacyjnych i serwisowych; diagnozowanie błędów i usterek w pojazdach i systemach; demontowanie, reperowanie i montowanie części, elementów i systemów; komunikacja wewnątrzzakładowa i techniczna; wytwarzanie i dostosowywanie rowerów; przeprowadzanie prac modernizacji lub odnowy; podejmowanie działań logistycznych; sprzedaż produktów i usług; kształcenie zawodowe z uwzględnieniem pracy i płac; tworzenie i organizowanie organizacji szkoleniowej; bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy pracy; ochrona środowiska; planowanie i przygotowywanie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; podejmowanie środków zapewnienia jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca u producentów pojazdów motocyklowych, w handlu i serwisie przy planowaniu, obsłudze technicznej, kontroli, diagnozie, konserwacji, wyposażeniu, modernizacji i sprzedaży pojazdów motocyklowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód

Przykłady projektów:

 • 🇩🇪 Car-2-Lab – Ein Modell zur praxisorientierten Vermittlung digitaler Innovationen in der Kfz-Ausbildung, Lindemann, Michael; Niewiara, Sebastian; Wittgen, Grażyna, urn:nbn:de:0035-bwp-17240-2

Język specjalistyczny: