Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Chcąc włączyć kwestię kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej w wymianę młodzieży, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży realizuje od 2018 roku nowy format projektu „Razem osiągniemy więcej” pod hasłem „Teraz zawodowo!”.

Jest on skierowany przede wszystkim do tych młodych ludzi, którzy rzadko mają możliwość uczestniczyć w międzynaro­dowych projektach młodzieżowych. Projekt polega na umożliwieniu im udziału w międzynarodowych spotkaniach i praktykach zawodowych w kraju sąsiada i poprzez to jednoczesnym uzupełnieniu procesu szkolnego i indywidualnego przygotowania do zawodu.

Dodatkowo służy on rozwijaniu współpracy pomiędzy placówkami edukacji formalnej i pozaformalnej – między szko­łami zawodowymi oraz niemieckimi szkołami średnimi typu Förderschule, Hauptschule i Realschule a placówkami kształceniowymi, instytucjami kształcenia zawodowego i pracy socjalnej.

Oto przykłady pomysłów, jak temat przyszłości zawodowej został podjęty w trakcie dotychczasowych polsko-niemieckich spotkań młodzieży:

  1. rozmowa na następujące tematy: marzenia o przyszłości, zainteresowania i hobby (np. dokumentacja projektowa “O czym marzysz?” – film zrealizowany przez Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz w ramach polsko-niemieckiego spotkania dla młodych dorosłych, podczas którego mieli oni możliwość zastanowienia się nad swoimi celami zawodowymi oraz wzmocnienia swoich mocnych stron. Projekt ten był realizowany we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu od 25 do 29 listopada 2019 roku w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz),
  2. dyskusja na temat drogi zawodowej rodziców i dziadków,
  3. wycieczki do zakładów pracy,
  4. dni projektowe: pozytywne doświadczenie pracy projektowej w międzynarodowych grupach,
  5. warsztaty tematyczne.

Przegląd spotkań polsko-niemieckich o tematyce zawodowej na stronie projektu “Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”.

PolGerIta

Młodzieżowa Międzynarodowa Firma “PolGerIta” to projekt powstały w 2001 roku z inicjatywy młodych ludzi i nauczycieli z 3 krajów: Polski, Niemiec i Włoch. Nazwa firmy wywodzi się od pierwszych sylab nazw krajów założycieli POL(and)GER(many)ITA(ly).

Celem projektu było zbudowanie więzi między uczestnikami różnych narodowości poprzez wspólną pracę. Niestety w krótkim czasie od powołania projektu Włochy wycofały się, co jednak nie przeszkodziło w dalszej współpracy uczniów Zespołu Szkół Komunikacji z Poznania i Herzwig-Blankertz-Schule z Hofgeismar (Hesja).

Co pół roku odbywały się tygodniowe spotkania podczas których uczestnicy oprócz pracy doskonale się bawili. Spotkanie wiosenne odbywało się w Niemczech, zaś jesienią spotykano się w Polsce. Łącznie odbyło się ok. 16 spotkań z udziałem młodzieży oraz kilka seminariów przygotowawczych w gronie opiekunów. W ciągu ośmiu lat współpracy w projekcie uczestniczyło ponad pięciuset młodych ludzi.

Więcej na temat międzynarodowej „Polsko-Niemiecko-Włoskiej firmy uczniowskiej“ PolGerIta na stronie: PolGerIta