Dwa kraje. Jeden cel.
Łączymy młodzież z Europy w ramach spotkań i projektów zawodowych.
Zobacz cały film
"Perspektywy zawodowe"

Dlaczego platforma Perspektywy zawodowe?

Aktywny udział w międzynarodowych projektach o charakterze zawodowym daje młodym ludziom szansę na rozwój umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i językowych. Platforma Perspektywy zawodowe ma ułatwić organizację tego typu polsko-niemieckich spotkań o charakterze zawodowym oraz indywidualnych bądź grupowych praktyk w kraju sąsiada. Wejdź i zapoznaj się z systemem kształcenia zawodowego i profilami zawodów w obu krajach, znajdź przydatne słownictwo z interesującej Cię branży albo zobacz, co w tym zakresie zrobiły inne organizacje.

Ostatnio
dodane
projekty

Zawód to nie wszystko

Projekt jest kontynuacją działań, które zostały wdrożone w 2018 roku w ramach projektu „2 bratanki – edukacja językowa i interkulturowa ...

Szczegółowy opis
Praktyki zawodowe

Ciao! Hallo! Velkommen!

Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy Celem projektu było: podniesienie europejskiej konkurencyjności zawodowej uczniów 3 szkół zawodowych z Wrocławia, ...

Szczegółowy opis
Praktyki zawodowe

Welcome Europe

Głównym celem projektu było podniesienie jakości i innowacyjności praktycznego kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej, poprzez: zwiększenie mobilności międzynarodowej ...

Szczegółowy opis
Berufliche Perspektiven für Menschen mit Behinderung

Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością (ERL)

Naszym celem jest zwiększenie akceptacji i uznania dla osób z niepełnosprawnościami, a także promowanie i rozszerzenie współpracy z ludźmi, stowarzyszeniami, ...

Szczegółowy opis