Dwa kraje. Jeden cel.
Łączymy młodzież z Europy w ramach spotkań i projektów zawodowych.
Zobacz cały film
"Perspektywy zawodowe"

Dlaczego platforma Perspektywy zawodowe?

Aktywny udział w międzynarodowych projektach o charakterze zawodowym daje młodym ludziom szansę na rozwój umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i językowych. Platforma Perspektywy zawodowe ma ułatwić organizację tego typu polsko-niemieckich spotkań o charakterze zawodowym oraz indywidualnych bądź grupowych praktyk w kraju sąsiada. Wejdź i zapoznaj się z systemem kształcenia zawodowego i profilami zawodów w obu krajach, znajdź przydatne słownictwo z interesującej Cię branży albo zobacz, co w tym zakresie zrobiły inne organizacje.

Ostatnio
dodane
projekty

Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej

Codzienne spotkania uczniów polskich i niemieckich z klas o profilu technik hotelarstwa. Celem było: nawiązanie transgranicznych kontaktów zawodowych i kulturowych ...

Szczegółowy opis

Praktyki w restauracji w Krakowie

Praktyki w restauracji w Krakowie W lutym 2020 Berufsbildungswerk Oberlinhaus gGmbH w Poczdamie wysłał do Krakowa sześciu uczniów kształcących się w trzech ...

Szczegółowy opis

Co wspólne, co różne? Dziesięć faktów na temat nauki rzemiosła w Polsce i Niemczech.

Priorytetem w realizacji spotkania była organizacja atrakcyjnej formy wsparcia dla młodzieży z obydwu krajów w zakresie kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych, ...

Szczegółowy opis
VW Projekt CAR

Projekt CAR – wymiana uczniowska VW Poznań i VW Wolfsburg

Uczestnikami wymiany są pracownicy młodociani na co dzień kształcący się w pokrewnych zawodach w zakładach Volkswagen Wolfsburg i Volkswagen Poznań. ...

Szczegółowy opis