Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należy:

🇵🇱 branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT); załącznik nr 12 od strony 1658

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w następujących zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Fachkraft im Gastgewerbe (IH) – specjalista branży hotelarskiej i gastronomicznej (praca w hotelu, pensjonacie lub zajeździe polegająca na obsłudze i doradzaniu gościom)
  • Zakres czynności: przygotowywanie i serwowanie prostych dań, podawanie potraw i napojów, sprzedaż napojów przy barze, przygotowywanie naparów i gorących napojów, przygotowywanie pokoi gościnnych, przechowywanie towarów i monitorowanie zapasów, prowadzenie prac administracyjnych, pomoc w sprzedaży, przyjmowanie rezerwacji, opieka nad gośćmi.
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fachmann/-frau für Systemgastronomie (IH) – ekspert ds. gastronomii systemowej
  • Zakres czynności: eksperci od gastronomii systemowej organizują wszystkie obszary restauracji według centralnie zdefiniowanej koncepcji cateringu i zapewniają zgodność z określonymi normami.
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • Hotelfachmann/ Hotelfachfrau (IH) – specjalista/-ka branży hotelarskiej (praca w hotelu, pensjonacie lub zajeździe)
  • Zakres czynności: przyjmowanie oraz doradzanie gościom, korespondencja z gośćmi, kalkulowanie i przygotowywanie ofert, sporządzanie dla gości, obsługa kasy hotelowej, opracowywanie i przeprowadzanie działań marketingowych, kontrolowanie wyników działań marketingowych, kontrolowanie i szykowanie pokoi gościnnych, sporządzanie grafiku, serwowanie potraw
   i napojów.
  • Opis zawodu ze zdjęciami
  • Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Hotelkaufmann/ Hotelkauffrau (IH) – handlowiec branży hotelarskiej (praca w hotelu, pensjonacie lub zajeździe)
  • Zakres czynności: sporządzanie rachunków i przeprowadzanie transakcji płatniczych, ocena wskaźników zakładu, sporządzanie statystyk zakładu, obliczanie dochodów
   i wydatków, kalkulacja cen sprzedaży, opracowywanie procesów zamówień, zarządzanie personelem, sporządzanie grafiku, prowadzenie korespondencji, doradzanie i rozmowa z gośćmi
  • Opis zawodu ze zdjęciami
  • Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪  Kaufmann für Tourismus und Freizeit/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit (IH)  – handlowiec branży turystycznej i rekreacyjnej (praca w regionalnych i organizacjach turystyczno-wypoczynkowych, w lokalnych i regionalnych agencjach turystycznych (w różnych formach prawnych), w turystycznych organizacjach międzybranżowych, w miejscach rekreacyjnych przeznaczonych do kąpieli, w parkach rozrywki i ośrodkach wczasowych, na campingach, w portach, miejscach noclegowych, w przedsiębiorstwach transportowych zorientowanych na turystykę, w innych instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się atrakcjami turystycznymi jak i w przedsiębiorstwach i organizacjach turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej).
 • Zakres czynności: opracowywanie, aranżowanie i sprzedawanie produktów i usług turystycznych oraz wypoczynkowych; koordynacja regionalnych i lokalnych ofert turystycznych pod kątem wymagań klientów; informowanie grupy docelowej na temat usług i atrakcji (także w języku obcym); doradztwo i opieka nad klientami; oferowanie usług, przygotowywanie i przeprowadzanie wydarzeń; współudział przy rozwoju i wdrażaniu działań marketingowych; współpraca z lokalnymi i regionalnymi partnerami, współudział w kierownictwie i kontrolowaniu handlu; zapewnianie dobrej jakości obsługi i uwzględnianie standardów środowiskowych; wykorzystywanie systemów informacji i komunikacji; współpraca przy zapewnianiu sprawności urządzeń i wyposażenia technicznego.
 • Opis zawodu ze zdjęciami
 • Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Restaurantfachmann/ Restaurantfachfrau (IH) – specjalista/-ka specjalista . usług gastronomicznych (praca w branży hotelarskiej i gastronomicznej, przede wszystkim w restauracjach, hotelach, kawiarniach, ale również w restauracjach na pokładzie statku, halach kongresowych i na stołówkach, w cateringu)
  • Zakres czynności: Przyjmowanie i opieka nad gośćmi, doradzanie im w kwestii wyboru dania i odpowiedniego napoju, prezentacja i serwowanie produktów z uwzględnieniem różnych metod serwowania, przyrządzanie , planowanie imprez i uroczystości oraz współudział przy przeprowadzaniu ich, organizowanie serwisu, wystawianie rachunków/faktur.
  • Opis zawodu ze zdjęciami
  • Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Tourismuskaufmann (Kaufmann für Privat- und Geschäftsreisen)/ Tourismuskauffrau (Kauffrau für Privat- und Geschäftsreisen) (IH) – handlowiec ds. wycieczek prywatnych i wyjazdów służbowych (praca w przedsiębiorstwach turystycznych i biurach podróży, jako organizator wycieczki lub wyjazdu służbowego, u świadczeniodawców turystycznej)
  • Zakres czynności: doradztwo i pośrednictwo lub sprzedaż wycieczek dla organizatorów, indywidualnych
   i grupowych wykorzystując wiedzę na temat obszarów docelowych i planowanie i przeprowadzanie wycieczek zorganizowanych, indywidualnych i grupowych; organizacja i zarządzanie wyjazdami służbowymi; ustalanie i obliczanie cen; opracowywanie procesów zapłaty i rozliczenia; wprowadzanie i sprzedaż produktów i ; kooperacja z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi; komunikacja w języku obcym; koordynacja współpracy wewnątrz turystycznego łańcucha wartości; rozwijanie, planowanie i przeprowadzanie działań marketingowych; ustalanie, analizowanie i wykorzystanie wskaźników (?); Korzystanie z systemów informacji, komunikacji i rezerwacji; uwzględnianie prawnych warunków ramowych i względów
  • Opis zawodu ze zdjęciami
  • Film prezentujący zawód

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży