Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należy:

🇵🇱 branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT); załącznik nr 12 od strony 1658

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w następujących zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Fachkraft im Gastgewerbe (IH) – specjalista/specjalistka branży hotelarskiej i gastronomicznej
  • Zakres czynności: przygotowywanie i serwowanie prostych dań, podawanie potraw i napojów, sprzedaż napojów przy barze, przygotowywanie naparów i gorących napojów, przygotowywanie pokoi gościnnych, przechowywanie towarów i monitorowanie zapasów, prowadzenie prac administracyjnych, pomoc w sprzedaży, przyjmowanie rezerwacji, opieka nad gośćmi
  • Obszary działalności zawodowej: praca w hotelu, pensjonacie lub zajeździe
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fachmann/-frau für Systemgastronomie (IH) – ekspert ds. gastronomii systemowej
  • Zakres czynności: eksperci od gastronomii systemowej organizują wszystkie obszary restauracji według centralnie zdefiniowanej koncepcji cateringu i zapewniają zgodność z określonymi normami
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Hotelfachmann/ Hotelfachfrau (IH) – specjalista/specjalistka branży hotelarskiej
  • Zakres czynności: przyjmowanie gości oraz doradzanie im; korespondencja z gośćmi; wycena i przygotowywanie ofert; sporządzanie rachunków dla gości i wystawianie faktur; obsługa kasy hotelowej; opracowywanie i przeprowadzanie działań marketingowych; kontrolowanie wyników działań marketingowych; kontrolowanie i szykowanie pokoi gościnnych; sporządzanie grafików; serwowanie potraw
   i napojów
  • Obszary działalności zawodowej: praca w hotelu, pensjonacie lub zajeździe
  • Opis zawodu ze zdjęciami
  • Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Hotelkaufmann/ Hotelkauffrau (IH) – recepcjonista/recepcjonistka
  • Zakres czynności: sporządzanie rachunków i przeprowadzanie transakcji płatniczych oraz wystawianie faktur; ocena wskaźników zakładu; sporządzanie statystyk przedsiębiorstwa; obliczanie dochodów
   i wydatków; kalkulacja cen sprzedaży; opracowywanie procesów zamówień; zarządzanie personelem; sporządzanie grafików; prowadzenie korespondencji; doradzanie i rozmowa z gośćmi
  • Obszary działalności zawodowej: praca w hotelu, pensjonacie lub zajeździe
  • Opis zawodu ze zdjęciami
  • Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪  Kaufmann für Tourismus und Freizeit/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit (IH)  – przedsiębiorca/przedsiębiorczyni branży turystycznej i rekreacyjnej
  • Zakres czynności: opracowywanie, aranżowanie i sprzedawanie produktów i usług turystycznych oraz rekreacyjnych; koordynacja regionalnych i lokalnych ofert turystycznych pod kątem wymagań klientów; informowanie grupy docelowej na temat usług i atrakcji (także w języku obcym); doradztwo i  opieka nad klientami; oferowanie usług; przygotowywanie i przeprowadzanie wydarzeń; udział w rozwoju i wdrażaniu działań marketingowych; współpraca z lokalnymi i regionalnymi partnerami; udział w kierownictwie i kontrolowaniu handlu; zapewnianie dobrej jakości obsługi i uwzględnianie standardów środowiskowych; wykorzystywanie systemów informacji i komunikacji
  • Obszary działalności zawodowej: praca w regionalnych i państwowych organizacjach turystyczno-wypoczynkowych, agencjach turystycznych, w turystycznych organizacjach międzybranżowych, w parkach rozrywki i ośrodkach wczasowych, na campingach, w portach, w miejscach noclegowych, w przedsiębiorstwach transportowych zorientowanych na turystykę, w innych instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się atrakcjami turystycznymi
  • Opis zawodu ze zdjęciami
  • Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Restaurantfachmann/ Restaurantfachfrau (IH) – specjalista/specjalistka ds. usług gastronomicznych
  • Zakres czynności: przyjmowanie gości i opieka nad nimi; doradzanie im w kwestii wyboru dania i odpowiedniego napoju; prezentowanie i serwowanie produktów z uwzględnieniem różnych metod serwowania; przyrządzanie posiłków i napojów; planowanie imprez i uroczystości oraz udział w ich przeprowadzaniu; organizowanie serwisu; wystawianie faktur
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży hotelarskiej i gastronomicznej, przede wszystkim w restauracjach, hotelach, kawiarniach, ale również w restauracjach na pokładzie statku, na halach kongresowych i na stołówkach, w cateringu
  • Opis zawodu ze zdjęciami
  • Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Tourismuskaufmann (Kaufmann für Privat- und Geschäftsreisen)/ Tourismuskauffrau (Kauffrau für Privat- und Geschäftsreisen) (IH) – przedsiębiorca/przedsiębiorczyni ds. wycieczek prywatnych i wyjazdów służbowych
  • Zakres czynności: doradztwo i pośrednictwo lub sprzedaż wycieczek dla organizatorów indywidualnych i grupowych; planowanie i przeprowadzanie wycieczek zorganizowanych, indywidualnych i grupowych; organizacja i zarządzanie wyjazdami służbowymi; obliczanie i ustalanie cen; opracowywanie procesów rozliczenia; wprowadzanie i sprzedaż produktów i usług; kooperacja z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi; komunikacja w języku obcym; rozwijanie, planowanie i przeprowadzanie działań marketingowych; wykorzystywanie systemów informacji, komunikacji i rezerwacji; uwzględnianie prawnych warunków ramowych i względów ekologicznych
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach turystycznych i biurach podróży, jako organizator wycieczki lub wyjazdu służbowego, u świadczeniodawców branży turystycznej
  • Opis zawodu ze zdjęciami
  • Film prezentujący zawód

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży