Podsumowanie praktyk

Rozmowy podsumowujące

Do podsumowania praktyki (omówienia doświadczeń, procesu uczenia się lub jej wyników) szczególnie nadają się rozmowy dotyczące przebiegu i zakresu praktyk. Stanowią one podstawę do pisemnej oceny praktykanta.

Pisemne zaświadczenie o praktykach

Pod koniec praktyk wydaje się pisemne zaświadczenie o odbyciu praktyk, które przede wszystkim zawiera opis zakresu i czasu trwania praktyk.

Należy zauważyć, że zwykłe zaświadczenie o odbyciu praktyk to nie to samo, co certyfikat z przebiegu praktyk. Zasadniczo certyfikat powinien spełniać następujące kryteria:

  • stanowić dowód wykonania konkretnych czynności do wykorzystania w przyszłym procesie ubiegania się o pracę
  • dawać informację zwrotną dotyczącą efektów uczenia się i wyników osiągniętych przez praktykanta.

Oceniane są przede wszystkim takie kryteria jak: rzetelność, wygląd, wytrzymałość, zainteresowanie, praca zespołowa i staranność oraz wskazania dotyczące przydatności do wykonywania zawodu.

Mobilność międzynarodowa

Kompetencje, kwalifikacje i umiejętności nabyte w ramach mobilności międzynarodowych  i projektów wymiany mogą być udokumentowane za pomocą następujących europejskich lub międzynarodowych systemów certyfikacji/uznawania:

  1. Europass to zestaw dokumentów, dzięki którym potwierdzisz swoje umiejętności i kwalifikacje w sposób zrozumiały i skuteczny w całej Europie. Więcej na oficjalnej stronie internetowej Europass 
  2. Potwierdzenia Międzynarodowe (po niemiecku Nachweise International) to jest wieloskładnikowy system dokumentujący i zaświadczający w atrakcyjny sposób uczestnictwo, zaangażowanie i kompetencje młodych ludzi, którzy uczestniczą w projektach międzynarodowej współpracy młodzieżowej.
  3. Inne:

Europejski projekt AKI jest skierowany do młodych dorosłych w wieku od 18 do 30 lat, którzy spędzają czas za granicą niezależnie od szkoły lub uczelni. Ma on na celu identyfikację i uznawanie umiejętności społecznych nabytych podczas takiego pobytu. Projekt ma na celu uczynienie tych kompetencji bardziej widocznymi i zwiększenie ich wartości dodanej na rynku pracy i w społeczeństwie. Został on wsparty przez program Erasmus + Jeunesse („Erasmus + Młodzież w działaniu”).