Działania służące wzmocnieniu transgranicznych zdolności i kompetencji można realizować w ramach programów współpracy transgranicznej INTERREG. Więcej informacji na stronach internetowych poszczególnych programów:

  1. Program Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 
  2. Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska  
  3. Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia