Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należy:

🇵🇱 branża spożywcza (SPC); załącznik nr 27 od strony 3534

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży spożywczej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Bäcker/ Bäckerin (Hw) – piekarz/piekarka
  • Zakres czynności: wytwarzanie chleba i wyrobów ciastkarskich z różnych produktów zbożowych, również przy użyciu zakwasu; wyrabianie pieczywa słodkiego z ciasta wiedeńskiego, biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego, parzonego, makaronikowego, prażonego, francuskiego, kruchego, drożdżowego i z piernika; wytwarzanie przysmaków piekarnianych z różnych składników i ciast; wytwarzanie wypieków na przyjęcia, słonych przekąsek, przystawek z serem, wypieków z długim terminem przydatności i dietetycznych wyrobów piekarskich; przygotowywanie drobnych potraw przy użyciu świeżych składników; planowanie i dokumentacja procesów piekarskich, uwzględniając metody zapewnienia jakości; stosowanie się do przepisów higieny spożywczej, prawa żywnościowego oraz prawa pracy; branie pod uwagę odżywcze, ekonomiczne i środowiskowe punkty widzenia; władanie podstawami kalkulacji; opracowywanie spersonalizowanej oferty produktów.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w rzemiośle branży spożywczej jak i w przemyśle spożywczym, np. w dużych piekarniach; w piekarniach specjalistycznych i dietetycznych, w gastronomii i cateringu
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Brauer und Mälzer/ Brauerin und Mälzerin (Hw) – browarnik/browarniczka
  • Zakres czynności: wytwarzanie napojów słodowych, piwnych, piw smakowych oraz napojów bezalkoholowych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w browarze, słodowni, u producentów ekstraktu drożdżowego, soków owocowych i warzywnych oraz napojów bezalkoholowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Brenner/ Brennerin (IH) – gorzelnik/gorzelniczka
  • Zakres czynności: wytwarzanie czystego spirytusu i wyrobów spirytusowych; zacieranie owoców, zbóż, ziemniaków lub melasy, prowadzenie do ich fermentacji, destylacja wysokoprocentowego alkoholu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachkraft für Fruchtsafttechnik (IH) – specjalista/specjalistka ds. technologii soków owocowych
  • Zakres czynności: wytwarzanie soków, nektarów i innych napojów bezalkoholowych z owoców i warzyw.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży soków owocowych oraz przy wytwarzaniu wina owocowego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachkraft für Lebensmitteltechnik (IH) – specjalista/specjalistka ds. technologii żywności
  • Zakres czynności: produkcja żywności według przepisów przy zastosowaniu proceduralnych procesów przemysłowych; zarządzanie, kontrolowanie i obsługa urządzeń produkcyjnych i instalacji pakujących, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas pracy, ochronę środowiska oraz zarządzanie jakością; rozpoznawanie zakłóceń w przebiegu procesów oraz podejmowanie środków zapewnienia bezpieczeństwa ich przebiegu; odpowiednie przechowywanie materiałów; czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja urządzeń i sprzętów; dokumentacja danych istotnych dla przebiegu procesu i jego jakości; wdrażanie środków komunikacji; planowanie i organizacja przebiegów pracy zgodnie z zamówieniem.
  • Obszary działalności zawodowej: praca we wszystkich branżach związanych z przemysłem spożywczym, np. w przemyśle mięsnym, cukierniczym, warzywnym, owocowym
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk/ Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk – SP Bäckerei, – SP Konditorei (IH) – sprzedawca/sprzedawczyni specjalizujący/a się w handlu żywnością – piekarnia – cukiernia
  • Zakres czynności: obsługiwanie klientów i przyjmowanie zamówień; doradzanie klientom w sprawie składników, procesów produkcji oraz w wykorzystywaniu wyrobów lub produktów; uwzględnianie oczekiwań klientów; prowadzenie rozmów handlowych, konsultacji i spotkań informacyjnych; doradzanie klientom w sprawie planowania imprez; wytwarzanie i doskonalenie produktów i dań; serwowanie potraw; przyjmowanie towarów i ich odpowiednie przechowywanie; pakowanie produktów; prezentowanie towarów i produktów; dekorowanie wystaw i salonów sprzedaży; stosowanie różnych form reklamy; przygotowywanie, obsługa, konserwacja i czyszczenie urządzeń, maszyn i sprzętów; stosowanie się do przepisów spożywczych i handlowych; wystawianie faktur i rachunków; prowadzenie list wpływu i ilości produktów; przedstawianie ofert; przeprowadzanie inwentaryzacji; planowanie przebiegu pracy zespołowej; kontrola i ocena wyników pracy oraz stosowanie systemów zarządzania jakością; stosowanie środków i metod komunikacji elektronicznej.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w piekarniach, cukierniach, sklepach mięsnych i detalicznych, a także w obszarze gastronomii, zwłaszcza przy zaopatrywaniu firm cateringowych, lub w branży hotelarskiej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami Bäckerei
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami Konditorei
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk/ Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk – SP Fleischerei (IH) – sprzedawca/sprzedawczyni specjalizujący/a się w handlu żywnością – sklep mięsny
  • Zakres czynności: obsługiwanie klientów i przyjmowanie zamówień; doradzanie klientom w sprawie składników, procesów produkcji oraz w wykorzystywaniu wyrobów lub produktów; uwzględnianie oczekiwań klientów; prowadzenie rozmów handlowych, konsultacji i spotkań informacyjnych; doradzanie klientom w sprawie planowania imprez; wytwarzanie i doskonalenie produktów i dań; serwowanie potraw; przyjmowanie towarów i ich odpowiednie przechowywanie; pakowanie produktów; prezentowanie towarów i produktów; dekorowanie wystaw i salonów sprzedaży; stosowanie różnych form reklamy; przygotowywanie, obsługa, konserwacja i czyszczenie urządzeń, maszyn i sprzętów; stosowanie się do przepisów spożywczych i handlowych; wystawianie faktur i rachunków; prowadzenie list wpływu i ilości produktów; przedstawianie ofert; przeprowadzanie inwentaryzacji; planowanie przebiegu pracy zespołowej; kontrola i ocena wyników pracy oraz stosowanie systemów zarządzania jakością; stosowanie środków i metod komunikacji elektronicznej.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w piekarniach, cukierniach, sklepach mięsnych i detalicznych, a także w obszarze gastronomii, zwłaszcza przy zaopatrywaniu firm cateringowych, lub w branży hotelarskiej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fleischer/ Fleischerin (Hw, IH) -rzeźnik/rzeźniczka
  • Zakres czynności: wytwarzanie różnych rodzajów kiełbasy, takich jak kiełbasa gotowana, kiełbasa parzona i surowa; rozkładanie tuszek; przygotowywanie kawałków mięsa do dalszej obróbki oraz do sprzedaży; wytwarzanie surowej i gotowanej wędliny, produktów gotowych do spożycia oraz przeznaczonych do ugotowania, a także mięsa mielonego i innych produktów mięsnych; stosowanie procesów przechowywania i pakowania; obsługa maszyn, urządzeń i sprzętów; zapewnianie wysokiej jakości produktów; pracowanie samodzielnie i w zespole; stosowanie się do prawa żywnościowego i regulacji dotyczących higieny, a także bezpieczeństwa i higieny pracy; uwzględnianie aspektów ekonomicznych i środowiskowych oraz ochrony konsumentów; prezentowanie produktów.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w rzeźnictwie, w sklepach mięsnych i detalicznych, w przemyśle mięsnym, w rzeźniach i w hurtowniach mięsa
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Koch/ Köchin (IH) – kucharz/kucharka
  • Zakres czynności: wytwarzanie zup i sosów; przyrządzanie ryb, skorupiaków i małż; obróbka mięsa, flaków, zwierzyny i skrzydełek; przyrządzanie potraw i dodatków pochodzenia roślinnego; tworzenie deserów, potraw jajecznych oraz produktów mleczarskich; tworzenie przystawek i talerzy z ciepłymi i zimnymi przekąskami; opanowanie podstaw kalkulacji; opracowywanie propozycji w menu i doradzanie gościom; znajomość procesów pracy w kuchni oraz stosowanie się do regulacji dotyczących higieny; uwzględnianie aspektów odżywczych, ekonomicznych i ekologicznych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży hotelarsko-gastronomicznej, np. w hotelach, pensjonatach, restauracjach; w dziedzinie społecznej, np. w szpitalach i domach opieki oraz w obszarach przemysłowych, np. w kantynach
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Konditor/ Konditorin (Hw) – cukiernik/cukierniczka
  • Zakres czynności: własnoręczne tworzenie wyrobów cukierniczych; stosowanie się do przepisów higieny, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz podejmowanie środków zapewnienia jakości; uwzględnianie aspektów odżywczych, ekonomicznych i ekologicznych; tworzenie wyrobów cukierniczych z ciasta wiedeńskiego, ciasta biszkoptowego, biszkoptowo-tłuszczowego, parzonego, makaronikowego, prażonego, francuskiego, kruchego, drożdżowego i z piernika; wytwarzanie przysmaków piekarnianych z różnych składników i ciast; wytwarzanie wypieków na przyjęcia, słonych przekąsek, przystawek z serem, wypieków z długim terminem przydatności oraz dietetycznych produktów cukierniczych; tworzenie produktów cukierniczych, deserów i lodów; tworzenie produktów z marcepanu, czekolady, nugatu i pralin; projektowanie i dekorowanie tortów, produktów wystawowych i różnych wyrobów cukierniczych przeznaczonych do prezentacji; przyrządzanie drobnych potraw przy użyciu świeżych składników; znajomość podstaw kalkulacji; obróbka nietypowych produktów; doradzanie klientom i sprzedaż produktów.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w cukierniach, kawiarniach i piekarniach, a także w punktach gastronomicznych, np. w hotelach i restauracjach
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Weintechnologe/ Weintechnologin (Hw) – specjalista/specjalistka ds. technologii wina
  • Zakres czynności: Produkcja wina, szampana, wina półmusującego i mieszanych napojów winiarskich; marketing wina i innych produktów firmy; doradzanie klientom; napełnianie, wyposażanie i pakowanie produktów winiarskich, badanie próbek, przeprowadzanie testów sensorycznych i ocena ich wyników; obsługa i konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętów; planowanie i dokumentowanie pracy, określanie jej etapów oraz sprawdzanie i ocena jej wyników; wykonywanie pracy samodzielnie lub w zespole na podstawie zleceń, z uwzględnieniem ochrony środowiska, efektywności ekonomicznej, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, korzystanie z technologii komunikacyjnych i informacyjnych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w winiarniach, piwnicach win i szampanów, w przedsiębiorstwach winiarskich oraz instytutach szkoleniowych i badawczych w branży winiarskiej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami

Fachsprache

 • Kucharz – sprawdź swój niemiecki w grze Instytutu Goethego Kółko-krzyżyk.