Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należą:

🇵🇱 branża leśna (LES); załącznik 13 od strony 1824

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży leśnej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

 

🇵🇱 branża ogrodnicza (OGR); złącznik 19 od strony 2432

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży ogrodniczej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

 

🇵🇱 branża rolno-hodowlana (ROL); załącznik 24 od strony 3151

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

 

🇵🇱 branża rybacka (RYB); załącznik 25 od strony 3412

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży rybackiej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim 🇩🇪 The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Brenner/ Brennerin (Lw) – gorzelnictwo
  • Zakres czynności: wytwarzanie spiritusu drzewnego i innych wyrobów spirytusowych; tworzenie moszczu z owoców, zbóż, ziemniaków lub melasy; ich fermentacja i destylacja w celu uzyskania wysokoprocentowego alkoholu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w gorzelniach, u producentów octu
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachkraft Agrarservice (Lw) – specjalista/specjalistka usług rolniczych
  • Zakres czynności: przeprowadzanie prac samodzielnie lub w zespole na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; ocena procesów operacyjnych oraz udział w organizowaniu zakładu; korzystanie z technik komunikacji i informacji na terenie zakładu oraz w kontaktach z klientami; podejmowanie środków zapewnienia jakości; używanie i konserwowanie sprzętów agrotechnicznych; używanie i prowadzenie maszyn rolnych; podejmowanie środków produkcji roślin; przeprowadzanie obróbki ziemi; rozmieszczanie roślin i sadzonek; przeprowadzanie środków ochrony nawozów i roślin; ocenianie roślinności w trakcie wegetacji; zbieranie, magazynowanie i konserwowanie produktów roślinnych; podejmowanie środków ochrony krajobrazu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach rolniczych produkcji roślinnej, u dostawców urządzeń rolniczych oraz w agrotechnicznych przedsiębiorstwach usługowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fischwirt/ Fischwirtin – FR Aquakultur und Binnenfischerei (Lw) – hodowla ryb – akwakultura i rybołówstwo śródlądowe
  • Zakres czynności: ocena poławianych zwierząt oraz wód; długofalowe zarządzanie rybostanami; przeprowadzanie połowu ryb; wytwarzanie, obróbka i sprzedaż produktów rybnych; podejmowanie środków higieny oraz środków ochrony zwierząt; ocena warunków środowiskowych i pogodowych; zarządzanie wodami połowowymi; budowa, używanie oraz konserwowanie urządzeń połowowych; hodowla, rozmnażanie, utrzymywanie, karmienie oraz transportowanie zwierząt użytkowych; podejmowanie środków zapewnienia zdrowia zwierzętom; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w zespole, biorąc pod uwagę ochronę zwierząt, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia; organizacja procesów operacyjnych, zwracając uwagę na ekonomię, higienę, zapewnienie jakości, ochronę konsumentów, marketing oraz ukierunkowanie na klienta; używanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia; korzystanie z technik informacji i komunikacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w hodowlach ryb, rybactwie rzecznym i jeziornym, w instytucjach publicznych i badawczych, w handlu i marketingu rybołówstwa
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fischwirt/ Fischwirtin – FR Küstenfischerei und Kleine Hochseefischerei (Lw) – hodowla ryb – rybołówstwo przybrzeżne i drobne połowy dalekomorskie
  • Zakres czynności: ocena poławianych zwierząt oraz wód; długofalowe zarządzanie rybostanami; przeprowadzanie połowu ryb; wytwarzanie, obróbka i sprzedaż produktów rybnych; podejmowanie środków higieny oraz środków ochrony zwierząt; ocena warunków środowiskowych i pogodowych; używanie, konserwowanie oraz dostosowywanie narzędzi połowowych; dokonywanie praktyki żeglarskiej; używanie oraz nawigowanie statkami rybackimi; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w zespole, biorąc pod uwagę ochronę zwierząt, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia; organizacja procesów operacyjnych, zwracając uwagę na ekonomię, higienę, zapewnienie jakości, ochronę konsumentów, marketing oraz ukierunkowanie na klienta; używanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia; korzystanie z technik informacji i komunikacji
  • Obszary działalności zawodowej: praca na statkach rybackich oraz w rybołówstwie morskim, w instytucjach publicznych oraz badawczych, w handlu i marketingu rybołówstwa
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Forstwirt/ Forstwirtin (Lw) – leśnictwo
  • Zakres czynności: tworzenie, ochrona i opieka nad drzewostanami; utrzymywanie, ochrona oraz rozwój siedlisk specjalnych; tworzenie i dbanie o urządzenia zabezpieczające i rekonwalescencyjne; zbieranie, mierzenie i sortowanie drewna; przynoszenie i przechowywanie drewna; używanie, konserwowanie oraz naprawa maszyn i urządzeń; planowanie i dokumentacja pracy; samodzielne wykonywanie czynności, biorąc pod uwagę ochronę przyrody, środowiska, zdrowia oraz ergonomię w miejscu pracy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach i zakładach leśnych, w szkółkach leśnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Gärtner/ Gärtnerin – FR Baumschule  (Lw) – ogrodnik/ogrodniczka – szkółka drzew
  • Zakres czynności: tworzenie kwater w szkółkach drzew i powierzchni pod uprawy pojemnikowe; rozmnażanie i sadzenie sadzonek; przeprowadzanie procesów produkcyjnych; wykopywanie, sortowanie, oznaczanie i przechowywanie roślin drzewiastych; promowanie roślin drzewiastych; doradzanie klientom; samodzielne wykonywanie czynności, biorąc pod uwagę ochronę przyrody, środowiska; stosowanie się do przepisów BHP; redagowanie i ocena procesów operacyjnych i kwestii gospodarczych; używanie i konserwowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia; obróbka i pielęgnacja gruntu; ocenianie, wykorzystywanie i składowanie gleb i substratów; korzystanie z roślin i produktów roślinnych, biorąc po uwagę ich potrzeby, standardy jakości i opłacalność.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w szkółkach drzew, w urzędach ochrony roślin oraz ogrodniczych, w zakładach naukowych i doświadczalnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Gärtner/ Gärtnerin –  FR Staudengärtnerei (Lw) – – ogrodnik/ogrodniczka – szkółka bylin
  • Zakres czynności: rozmnażanie i sadzenie sadzonek; korzystanie z różnych metod oraz systemów uprawy; uprawianie bylin dla różnych zakresów stosowania; wybór i przygotowywanie bylin; promowanie bylin; doradzanie klientom; samodzielne wykonywanie czynności, biorąc pod uwagę ochronę przyrody, środowiska; redagowanie i ocena procesów operacyjnych i kwestii gospodarczych; używanie i konserwowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia; obróbka i pielęgnacja gruntu; ocenianie, wykorzystywanie i składowanie gleb i substratów; korzystanie z roślin i produktów roślinnych, biorąc po uwagę ich potrzeby, standardy jakości i opłacalność.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w szkółkach bylin, w zakładach handlu ogrodniczego, w urzędach ochrony roślin oraz ogrodniczych, w zakładach naukowych i doświadczalnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Gärtner/ Gärtnerin – FR Friedhofsgärtnerei (Lw) – ogrodnik/ogrodniczka – ogrodnictwo cmentarne
  • Zakres czynności: rozmnażanie i uprawa roślin; stawianie, pielęgnowanie oraz odnawianie grobów; przestrzeganie porządku i regulaminu cmentarza; tworzenie wieńców i dekoracji; sprzedaż roślin i wieńców; doradzanie klientom; samodzielne wykonywanie czynności biorąc pod uwagę ochronę środowiska; dbanie o bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w miejscu pracy; redagowanie i ocena procesów operacyjnych i kwestii gospodarczych; używanie i konserwowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia; obróbka i pielęgnacja gruntu; ocenianie, wykorzystywanie i składowanie gleb i substratów; korzystanie z roślin i produktów roślinnych, biorąc po uwagę ich potrzeby, standardy jakości i opłacalność.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w ogrodnictwie na cmentarzach, w firmach ogrodniczych specjalizujących się w innych dziedzinach oraz w administracji i zarządzaniu cmentarzem
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Gärtner/ Gärtnerin – FR Garten- und Landschaftsbau (Lw) – ogrodnik/ogrodniczka – ogrodnictwo i architektura krajobrazu
  • Zakres czynności: przygotowywanie, tworzenie i demontowanie placów budowy; wykonywanie robót ziemnych oraz podlewania i odwadniania; tworzenie utwardzonych nawierzchni; tworzenie budowli na działce, np. murów, schodów, stawów, płotów, ścian akustycznych, placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu; samodzielne wykonywanie czynności, biorąc pod uwagę ochronę przyrody, środowiska; dbanie o bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w miejscu pracy; redagowanie i ocena procesów operacyjnych i kwestii gospodarczych; używanie i konserwowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia; obróbka i pielęgnacja gruntu; ocenianie, wykorzystywanie i składowanie gleb i substratów; korzystanie z roślin i produktów roślinnych, biorąc po uwagę ich potrzeby, standardy jakości i opłacalność
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach specjalizujących się w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Gärtner/ Gärtnerin – FR Gemüsebau (Lw) – ogrodnik/ogrodniczka – uprawa warzyw
  • Zakres czynności: wyznaczanie i korzystanie z przestrzeni produkcji i zakładów produkcyjnych; uprawa warzyw; korzystanie z różnych procesów produkcji i używanie systemów uprawy; produkcja różnych rodzajów warzyw; zbieranie, sortowanie i przechowywanie/składowanie warzyw; sprzedawanie warzyw; informowanie klientów; samodzielne wykonywanie czynności, biorąc pod uwagę ochronę przyrody, środowiska; dbanie o bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w miejscu pracy; redagowanie i ocena procesów operacyjnych i kwestii gospodarczych; używanie i konserwowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia; obróbka i pielęgnacja gruntu; ocenianie, wykorzystywanie i składowanie gleb i substratów; korzystanie z roślin i produktów roślinnych, biorąc po uwagę ich potrzeby, standardy jakości i opłacalność.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w obiektach produkcji warzywnej, w urzędach ogrodnictwa i ochrony roślin oraz w zakładach doświadczalnych i w placówkach edukacyjnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Gärtner/ Gärtnerin – FR Obstbau (Lw) – ogrodnik/ogrodniczka – uprawa owoców
  • Zakres czynności: uprawianie roślin sadowniczych; korzystanie z różnych procesów produkcji; produkcja różnych roślin sadowniczych; zbieranie, sortowanie i przechowywanie/składowanie owoców; sprzedawanie owoców; informowanie klientów; samodzielne wykonywanie czynności, biorąc pod uwagę ochronę przyrody, środowiska; dbanie o bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w miejscu pracy; redagowanie i ocena procesów operacyjnych i kwestii gospodarczych; używanie i konserwowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia; obróbka i pielęgnacja gruntu; ocenianie, wykorzystywanie i składowanie gleb i substratów; korzystanie z roślin i produktów roślinnych, biorąc po uwagę ich potrzeby, standardy jakości i opłacalność.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w obiektach produkcji owoców, w urzędach ogrodnictwa i ochrony roślin oraz w zakładach doświadczalnych i w placówkach edukacyjnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Gärtner/ Gärtnerin – FR Zierpflanzenbau (Lw) – ogrodnik/ogrodniczka – ogrodnictwo ozdobne
  • Zakres czynności: rozmnażanie i sadzenie sadzonek; korzystanie z różnych metod oraz systemów uprawy; uprawa i pielęgnacja roślin ozdobnych; zbieranie, sortowanie i składowanie roślin ozdobnych; sprzedawanie roślin ozdobnych; doradzanie klientom; samodzielne wykonywanie czynności, biorąc pod uwagę ochronę przyrody, środowiska; dbanie o bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w miejscu pracy; redagowanie i ocena procesów operacyjnych i kwestii gospodarczych; używanie i konserwowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia; obróbka i pielęgnacja gruntu; ocenianie, wykorzystywanie i składowanie gleb i substratów; korzystanie z roślin i produktów roślinnych, biorąc po uwagę ich potrzeby, standardy jakości i opłacalność
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach ogrodnictwa ozdobnego w produkcji lub w handlu w obszarze doradztwa i sprzedaży, w ogrodnictwie miejskim, w urzędach ogrodnictwa i ochrony roślin oraz w zakładach doświadczalnych i w placówkach edukacyjnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Hauswirtschafter/ Hauswirtschafterin (Hauswirtschaft, Lw) – prowadzenie gospartwa domowego
  • Zakres czynności: określanie potrzeby uzyskania pomocy biorąc pod uwagę osobę, grupę docelową i sytuację; dostarczanie usług opiekuńczych związanych z gospodarstwem domowym; planowanie posiłków; przygotowywanie i serwowanie dań i napojów; sprzątanie, utrzymywanie i dekorowanie pokoju i środowiska życia; czyszczenie i pielęgnacja tekstyliów; planowanie, przeprowadzanie i ocenianie procesów roboczych w obszarze gospodarstwa domowego biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, potrzeby klienta, ochronę konsumentów, długotrwałość i opłacalność; pozyskiwanie, składowanie i używanie urządzeń i maszyn oraz artykułów użytku osobistego i domowego oraz towarów konsumpcyjnych; oferowanie, wycena i sprzedaż usług oraz produktów użytku domowego; podejmowanie środków zapewnienia jakości i higieny; praca w zespole i kooperacja z innymi obszarami; wdrażanie nowych osób i udział w planowaniu personelu; tworzenie komunikacji dopasowanej do osób, grupy docelowej i sytuacji, zorientowanej na znalezienie rozwiązania; korzystanie z możliwości digitalizacji; stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz informacji
  • Obszary działalności zawodowej: praca w instytucjach pomocy osobom starszym, dzieciom, młodzieży oraz rodzinom, we wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, przedszkolach, ośrodkach uzdrowiskowych, szpitalach, w prywatnych gospodarstwach domowych i firmach rolniczych, praca w punktach gastronomicznych, turystycznych obiektach noclegowych, hotelach i w centrach usług
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Landwirt/ Landwirtin (Lw) – rolnik/rolniczka
  • Zakres czynności: wytwarzanie produktów rolniczych i pochodzenia zwierzęcego w jakości rynkowej; realizowanie transakcji handlowych w gospodarstwie rolnym.
  • Obszary działalności zawodowej: praca własnym lub w dużym gospodarstwie rolnym jak i przy uprawie owoców i warzyw oraz w zakładach doświadczalnych i stowarzyszeniach zawodowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Milchtechnologe/ Milchtechnologin (Lw) – technologia mleczarstwa
  • Zakres czynności: wytwarzanie produktów mlecznych z uwzględnieniem przepisów prawa żywnościowego, receptur charakterystycznych dla danego produktu oraz przy użyciu niezbędnych technologii; przygotowywanie, uruchamianie i zmienianie osprzętu produkcyjnego; stosowanie technologii sterowania procesami; określanie usterek oraz podejmowanie środków ku ich likwidacji; korzystanie z systemów jakości; kontrolowanie, przechowywanie i przekazywanie wyrobów i produktów; korzystanie z technologii pakowania charakterystycznych dla danego produktu; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę ochronę środowiska, ekologiczność, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia; ocena procesów pracy oraz współudział przy organizacji zakładu; podejmowanie i ocena środków higieny pracowników, produktów i zakładu; korzystanie z technik informacji i komunikacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przemyśle mleczarskim, w przemyśle spożywczym – np. przy produkcji delikatesów, napojów i słodyczy, oraz w innych gałęziach przemysłu skupiających się na procesie produkcji
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Milchwirtschaftlicher Laborant/ Milchwirtschaftliche Laborantin (Lw) – laborant/laborantka przemysłu mleczarskiego
  • Zakres czynności: nadzorowanie obróbki i przetwórstwa mleka i produktów mlecznych w ramach badań laboratoryjnych; pobieranie próbek i przygotowywanie ich do badań; przeprowadzanie analizy sensorycznej i ocena jej wyników; stosowanie i dokumentacja chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych metod badawczych oraz ocena wyników; pozyskiwanie, kontrolowanie i przechowywanie materiałów laboratoryjnych; korzystanie z systemów jakości, bezpieczeństwa żywności i zarządzania informacjami laboratoryjnymi; używanie, konserwacja i dbanie o sprzęty i narzędzia pracy; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę ochronę środowiska, ekonomię, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia; podejmowanie i ocena środków higieny pracowników, produktów i zakładu; korzystanie z technik informacji i komunikacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przemyśle mleczarskim, w przemyśle spożywczym – np. przy produkcji delikatesów, napojów i słodyczy, w laboratoriach oraz w innych gałęziach przemysłu skupiających się na procesie produkcji
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Pferdewirt/ Pferdewirtin – FR Klassische Reitausbildung, – FR Pferderennen  (Lw) – koniarstwo – specjalizacja wyścigów konnych
  • Zakres czynności: trenowanie koni wyścigowych; ocena i zapewnienie wydajności koni wyścigowych; przygotowywanie koni do udziału w wyścigu; ujeżdżanie lub powożenie koni podczas wyścigów; zarządzanie stajnią; hodowla i karmienie koni; ocena, utrzymywanie i zapewnianie zdrowia koni; nadzorowanie i wprowadzanie osób; doradzanie klientom adekwatnie do sytuacji; stosowanie ekologiczności w hodowli koni; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia; używanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia; organizacja procesów operacyjnych, zwracając uwagę na ekonomię i zapewnienie jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w stajniach konnych, w zakładach szkolenia koni, w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz jako licencjonowany dżokej/dżokejka
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Pferdewirt/ Pferdewirtin – FR Klassische Reitausbildung, – FR Spezialreitweisen (Lw) – koniarstwo – jeździectwo
  • Zakres czynności: ocena przydatności koni w jeździectwie; szkolenie i trenowanie koni; szkolenie i trenowanie dżokejów i dżokejek; przygotowywanie i prezentowanie koni podczas konkursów i kontroli; zarządzanie stajnią; hodowla i karmienie koni; ocena, utrzymywanie i zapewnianie zdrowia koni; nadzorowanie i wprowadzanie osób; doradzanie klientom adekwatnie do sytuacji; stosowanie ekologiczności w hodowli koni; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia; używanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia; organizacja procesów operacyjnych, zwracając uwagę na ekonomię i zapewnienie jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w szkołach jeździeckich, w zakładach szkolenia koni, w obiektach i stowarzyszeniach jeździeckich
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Pferdewirt/ Pferdewirtin – FR Pferdehaltung und Service (Lw) – koniarstwo – hodowla koni i obsługa klienta
  • Zakres czynności: ekwipunek, wyprowadzanie i pracowanie z końmi; doradzanie, wspieranie i kształcenie klientów; ocena, utrzymywanie i zapewnianie zdrowia koni; zarządzanie stajnią; hodowanie i karmienie koni; zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi; pozyskiwanie, zdobywanie i przechowywanie karmy; planowanie i przeprowadzanie transportu koni; nadzorowanie i wprowadzanie osób; stosowanie ekologiczności w hodowli koni; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę ochronę zwierząt, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia; używanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia; organizacja procesów operacyjnych, zwracając uwagę na ekonomię i zapewnienie jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w klubach jeździeckich oraz w stadninach i w prywatnych hodowlach
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Pferdewirt/ Pferdewirtin – FR Pferdezucht (Lw) – koniarstwo – hodowla koni
  • Zakres czynności: ocena i wybór koni nadających się do hodowli; planowanie i podejmowanie środków hodowania koni i ich higieny; trenowanie koni; prezentowanie koni podczas pokazów hodowlanych; zarządzanie stajnią; hodowanie i karmienie koni młodych i hodowlanych; ocena, utrzymywanie i zapewnianie zdrowia koni młodych i hodowlanych; nadzorowanie i wprowadzanie osób; doradzanie klientom adekwatnie do sytuacji; stosowanie ekologiczności w hodowli koni; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę ochronę zwierząt, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia; używanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia; organizacja procesów operacyjnych, zwracając uwagę na ekonomię i zapewnienie jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w stadninach i w gospodarstwach hodowlanych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Pflanzentechnologe/ Pflanzentechnologin (Lw) – technologia roślin
  • Zakres czynności: uprawa, pielęgnacja i zbieranie upraw przeznaczonych do celów badawczych i do rozmnażania; planowanie, przeprowadzanie i dokumentacja badań; wykorzystywanie procesów hodowli i rozmnażania; pobieranie próbek i dokonywanie ich analiz; korzystanie z systemów jakości; używanie i konserwowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; stosowanie środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę ochronę środowiska, ekologiczność i zrównoważony rozwój; ocena procesów operacyjnych oraz współudział przy organizacji zakładu; korzystanie z technik komunikacji i informacji
  • Obszary działalności zawodowej: praca w instytucjach publicznych i prywatnych zakładach hodowli roślin, rozmnażania ich i siewu punktowego, a także w rolniczych i ogrodniczych laboratoriach badawczych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Revierjäger/ Revierjägerin (Lw) – profesjonalny myśliwy/myśliwa
  • Zakres czynności: tworzenie rejonów łowieckich oraz przestrzeni życiowej dla dzikich zwierząt; ekologiczne zarządzanie populacjami dzikich zwierząt; zbieranie danych na temat dzikich populacji i ich przestrzeni życiowej; podejmowanie środków ochrony dzikiej przyrody i myślistwa; organizacja przedsiębiorstwa myśliwskiego i przeprowadzanie łowów; noszenie broni myśliwskiej i stosowanie jej w sposób humanitarny; hodowla, karmienie i korzystanie z pomocy psów myśliwskich; ocena i sprzedaż ustrzelonego zwierzęcia; podejmowanie środków ochrony zwierząt; gatunków i przyrody, biorąc pod uwagę ekologiczność i zrównoważony rozwój; podejmowanie pracy w dziale publicznym i organizowania wydarzeń; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy, kontrola i ocena jej wyników; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w zespole, biorąc pod uwagę zasady przedsiębiorstwa, ochronę przyrody i zdrowia oraz bezpieczeństwo pracy; ocena procesów operacyjnych oraz współudział przy organizacji zakładu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w prywatnych, gminnych i państwowych przedsiębiorstwach leśniczych i myśliwskich, a także w obszarach chronionych, w stowarzyszeniach oraz w placówkach kształceniowych w zakresie myślistwa
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Tierwirt/ Tierwirtin – FR Geflügelhaltung (Lw) – hodowla zwierząt – hodowla drobiu
  • Zakres czynności: wytwarzanie i sprzedaż drobiu i jaj, biorąc pod uwagę odpowiednie przepisy i standardy jakości; udział przy reprodukcji i hodowli drobiu oraz pozyskiwanie i składowanie jaj wylęgnionych; przyjazne dla środowiska karmienie drobiu zgodnie z zapotrzebowaniem, biorąc pod uwagę gałąź produkcji i stadium rozwoju; opieka i hodowla drobiu, korzystając z odpowiednich systemów i technik hodowli; czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja zagród dla zwierząt; podejmowanie środków profilaktyki zdrowia i zapewnienie chorym zwierzętom opieki weterynaryjnej, stosując się do przepisów higieny; podejmowanie środków zarządzania stadem – programy szczepień, regulacja temperatury w stodole, określanie odpowiedniego zagęszczenia zwierząt, umieszczanie, przemieszczanie i usuwanie oraz transport drobiu; ustalanie i kontrolowanie wydajności zwierząt; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w zespole na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę prawo pracy, ochronę środowiska i zwierząt, oraz ochronę zdrowia; wykorzystywanie i wyrzucanie pozostałości (nawozów naturalnych i składników odżywczych; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy; podejmowanie środków zapewnienia bezpieczeństwa w pracy; kontrola i ocena wyników pracy; podejmowanie środków zapewnienia jakości; korzystanie z systemów komunikacji i informacji w pracy w zakładzie oraz przy komunikacji z klientem; korzystanie z maszyn, urządzeń i sprzętów oraz używanie wyposażenia warsztatowego; dbanie i konserwacja maszyn, urządzeń i wyposażenia warsztatowego.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach produkcji zwierząt, stowarzyszeniach rolniczych oraz w instytucjach, klinikach zwierząt i laboratoriach, w placówkach kształceniowych w obszarze gospodarstwa rolnego, w handlu produktami rolnymi oraz w administracji rolnej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Tierwirt/ Tierwirtin – FR Imkerei (Lw)  – hodowla zwierząt – pszcelarstwo
  • Zakres czynności: pozyskiwanie i sprzedaż miodu, wosku i innych produktów pszczelarskich, biorąc pod uwagę normy zawodowe i standardy jakości; podejmowanie i dokumentowanie środków w celu stosowania się do przepisów higieny podczas pozyskiwania i sprzedaży produktów pszczelarskich; uprawianie hodowli matek oraz ich sprzedaż; współudział przy reprodukcji i hodowli zwierząt gospodarczych; opieka i hodowla zwierząt oraz korzystanie z odpowiednich systemów i technik hodowlanych; czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja zagród dla zwierząt; ocena rodzin pszczelich przed i po zimowaniu oraz konsekwentne podejmowanie odpowiednich środków; ocena samopoczucia roju; formowanie i opieka nad młodymi rodzinami; przeprowadzanie wędrówek pszczół i zapylania; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń, biorąc pod uwagę podstawy prawne i ekonomiczne, ochronę konsumentów i zwierząt; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy; podejmowanie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy; kontrolowanie i ocena wyników pracy; podejmowanie środków zapewnienia jakości; korzystanie z technik komunikacji i informacji na terenie zakładu oraz w kontaktach z klientami; używanie maszyn, urządzeń i środków produkcji oraz wykorzystywanie wyposażenia; dbanie, utrzymywanie i konserwacja maszyn, urządzeń i wyposażenia.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach rolniczych, zwłaszcza w zakładach pszczelarskich, w stowarzyszeniach i instytucjach, w placówkach kształceniowych w obszarze rolnictwa w handlu produktami pszczelarskimi, w zakładach zajmujących się obróbką miodu i woski, w zakładach hodowli matek (pszczół) i zapylania oraz przy transakcjach rynkowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Tierwirt/ Tierwirtin – FR Rinderhaltung (Lw) – hodowla zwierząt – chów bydła
  • Zakres czynności: wytwarzanie i sprzedawanie bydła czystorasowego i bydła rzeźnego oraz mleka, biorąc pod uwagę normy zawodowe i standardy jakości; hodowla młodych zwierząt; karmienie zwierząt zgodnie z ich zapotrzebowaniem oraz z wymaganiami dotyczącymi ich rasy; ocena wydajności zwierząt; zaopatrywanie i hodowanie zwierząt oraz korzystanie ze specyficznych systemów i technik hodowli; czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja zagród dla zwierząt; podejmowanie środków profilaktyki zdrowia i zapewnienie chorym zwierzętom opieki weterynaryjnej, stosując się do przepisów higieny; karmienie cieląt oraz młodego i dorosłego bydła zgodnie z jego zapotrzebowaniem i wydajnością; zestawianie racji żywieniowych oraz ocena rozwoju zwierząt; realizowanie celów hodowli poprze dobór samców rozwodowych oraz selekcję krów i młodego bydła; ocena statusu płodności stada; przeprowadzanie kontroli rui i udział w procesie zapładniania; nadzorowanie porodu; świadczenie pomocy przy porodzie oraz opieka nad matką i cielęciem; przygotowywanie zwierząt na aukcje i pokazy; prezentowanie zwierząt hodowlanych; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń lub planów, biorąc pod uwagę podstawy prawne i ekonomiczne, ochronę konsumentów i zwierząt; planowanie i dokumentacja pracy; ustalenie przebiegu pracy; podejmowanie środków zapewnienia bezpieczeństwa w pracy; kontrolowanie i ocena wyników pracy; podejmowanie środków zapewnienia jakości; korzystanie z technik komunikacji i informacji na terenie zakładu oraz w kontaktach z klientami; używanie maszyn, urządzeń i środków produkcji oraz wykorzystywanie wyposażenia; dbanie, utrzymywanie i konserwacja maszyn, urządzeń i wyposażenia.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach produkcji zwierząt, w stowarzyszeniach i instytucjach, w klinikach zwierząt i laboratoriach, w rolniczych placówkach kształceniowych, w handlu rolniczym oraz w administracji rolne
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Tierwirt/ Tierwirtin – FR Schäferei (Lw) – hodowla zwierząt – pasterstwo
  • Zakres czynności: wytwarzanie i sprzedaż owiec i produktów pozyskiwanych z ich produkcji, biorąc pod uwagę normy zawodowe i standardy jakości; udział przy reprodukcji i hodowli owiec; karmienie owiec zgodnie z ich zapotrzebowaniem oraz z wymaganiami dotyczącymi ich rasy; ocena wydajności owiec; zaopatrywanie i hodowanie owiec oraz korzystanie ze specyficznych systemów i technik hodowli; czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja zagród dla owiec; podejmowanie środków profilaktyki zdrowia i zapewnienie chorym zwierzętom opieki weterynaryjnej, stosując się do przepisów higieny; dobór baranów; przydzielanie maciorek; zapewnienie pomocy przy porodzie oraz opieka nad barankiem i matką; strzyżenie, dojenie i ubijanie owiec; podejmowanie środków zapewnienia wysokiej jakości wełny i mięsa; hodowla psów pasterskich i korzystanie z nich przy stadach owiec; podejmowanie środków ochrony przyrody i krajobrazu; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w grupie na podstawie zleceń lub planów, biorąc pod uwagę podstawy prawne i ekonomiczne, ochronę konsumentów, środowiska i zwierząt; planowanie i dokumentacja pracy oraz ustalenie jej przebiegu; podejmowanie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy; kontrola i ocena wyników pracy; podejmowanie środków zapewnienia jakości; korzystanie z technik komunikacji i informacji na terenie zakładu oraz w kontaktach z klientami; używanie maszyn, urządzeń i środków produkcji oraz wykorzystywanie wyposażenia; dbanie, utrzymywanie i konserwacja maszyn, urządzeń i wyposażenia
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach produkcji zwierząt, w stowarzyszeniach i instytucjach, w klinikach zwierząt i laboratoriach, w rolniczych placówkach kształceniowych, w handlu rolniczym oraz w administracji rolnej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Tierwirt/ Tierwirtin – FR Schweinehaltung (Lw) – hodowla zwierząt – chów świń
  • Zakres czynności: wytwarzanie i sprzedaż prosiąt, tuczników i świń rozrodowych biorąc pod uwagę normy zawodowe i standardy jakości; udział przy reprodukcji i hodowli zwierząt; karmienie zwierząt zgodnie z ich zapotrzebowaniem oraz z wymaganiami dotyczącymi ich rasy; ocena wydajności zwierząt; zaopatrywanie i hodowanie zwierząt oraz korzystanie ze specyficznych systemów i technik hodowli; czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja zagród dla zwierząt; podejmowanie środków profilaktyki zdrowia i zapewnienie chorym zwierzętom opieki weterynaryjnej, stosując się do przepisów higieny; selekcja loszek do rozrodu; przeprowadzanie sztucznego zapłodnienia; karmienie zwierząt zgodnie z ich wiekiem i zapotrzebowaniem; koordynacja terminów wystaw i przygotowywanie transportu zwierząt; przeprowadzanie prac samodzielnie lub w zespole na podstawie zleceń lub planów, biorąc pod uwagę podstawy prawne i ekonomiczne, ochronę konsumentów i zwierząt; planowanie i dokumentacja pracy oraz ustalenie jej przebiegu; podejmowanie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy; kontrola i ocena wyników pracy; podejmowanie środków zapewnienia jakości; korzystanie z technik komunikacji i informacji na terenie zakładu oraz w kontaktach z klientami; używanie maszyn, urządzeń i środków produkcji oraz wykorzystywanie wyposażenia; dbanie, utrzymywanie i konserwacja maszyn, urządzeń i wyposażenia.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach produkcji zwierząt, w stowarzyszeniach i instytucjach, w klinikach zwierząt i laboratoriach, w rolniczych placówkach kształceniowych, w handlu rolniczym oraz w administracji rolnej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Winzer/ Winzerin (Lw) – winiarstwo
  • Zakres czynności: uprawa i pielęgnacja winorośli przeznaczonych do produkcji winogron; przygotowywanie wina; tworzenie innych produktów z winogron i wina; obsługiwanie i konserwacja maszyn, urządzeń i wyposażenia; doglądanie i ocena procesów; zdobywanie i ocenianie informacji; obróbka i pielęgnacja gruntu w celu uzyskania długotrwałej żyzności gleby; przyjazne środowisku sadzenie, pielęgnowanie i wykorzystywanie winorośli; przygotowywanie wina korzystając z technik ontologicznych; napełnianie i pakowanie wina; ocena i prezentacja wina; tworzenie innych produktów z winogron i wina; sprzedaż wina i innych produktów zakładu; doradzanie klientom; przestrzeganie przepisów krajowych oraz dyrektywy; samodzielne wykonywanie prac, biorąc pod uwagę ochronę przyrody i środowiska, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia przy pracy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach winiarskich lub w winnicach oraz w zakładach winiarskich wyższego i niższego szczebla
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży:

 • Portal Berufnet Federalnej Agencji Pracy zawiera informacje na temat zawodów z tej kategorii: 🇩🇪Landwirtschaft, Natur, Umwelt 
 • Na stronie 🇩🇪 Bildungsserver Agrar  Federalnej Agencji ds. Rolnictwa i Żywienia można skorzystać ze spisu szkół zawodowych i wyszukać szkoły wg profilu i kraju.

Miejsca praktyk i miejsca do organizacji projektów

Język specjalistyczny

Publikacje