Zawody w Polsce

W Polsce obowiązuje Rozporządzenie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Cz. U. poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należą następujące branże:

13)?? branża leśna (LES) załącznik 13 od strony 1824

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży leśnej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

19) ?? branża ogrodnicza (OGR)  złącznik 19 od strony 2432

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży ogrodniczej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

24) ?? branża rolno-hodowlana (ROL) załącznik 24 od strony 3151

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

25) ?? branża rybacka (RYB) załącznik 25 od strony 3412

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży rybackiej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

W Niemczech obowiązuje nowelizacja Ustawy o kształceniu zawodowym z dnia 1 kwietnia 2005 r. (Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 1. April 2005). Cele, treść i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży:

  • Portal Berufnet Federalnej Agencji Pracy zawiera informacje na temat zawodów z tej kategorii: ?? Landwirtschaft, Natur, Umwelt 
  • Na stronie ?? Bildungsserver Agrar  Federalnej Agencji ds. Rolnictwa i Żywienia można skorzystać ze spisu szkół zawodowych i wyszukać szkoły wg profilu i kraju.

Miejsca praktyk i miejsca do organizacji projektów

Język specjalistyczny

Publikacje