Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należy:

🇵🇱  branża mechaniczna (MEC); załącznik nr 14 od strony 1882

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży mechanicznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Technischer Modellbauer/ Technische Modellbauerin – FR Gießerei (Hw, IH)  – modelarstwo techniczne – odlewnictwo
  • Zakres czynności: wytwarzanie modeli metodami manualnymi i mechanicznymi na podstawie rysunków technicznych, uwzględniając metody formowania, pożądane parametry oraz metal przeznaczony do rozlewu; modyfikowanie i naprawa modeli, from odlewniczych i urządzeń produkcyjnych; obróbka i przerabianie materiałów; planowanie i projektowanie wyrobów modelarstwa odlewniczego; sporządzanie dokumentacji produkcyjnej; ustalanie procesów produkcyjnych; konfiguracja, obsługa i konserwacja narzędzi, maszyn, sprzętów i urządzeń technicznych; wykorzystywanie technik produkcyjnych z udziałem sztucznej inteligencji; tworzenie wzorów, prototypów lub urządzeń produkcyjnych; tworzenie urządzeń odlewniczych lub form trwałych; wykorzystywanie technologii sterowania i technologii napędowej; kontrola urządzeń odlewniczych lub form trwałych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w odlewniach oraz w zakładach modelarstwa i projektowania form/matryc
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Technischer Modellbauer/ Technische Modellbauerin  – FR Karosserie und Produktion (Hw, IH)  – modelarstwo techniczne – karoseria i produkcja
  • Zakres czynności: tworzenie modeli do budowy karoserii lub modeli produkcji jako szablon do produkcji seryjnej lub jednostkowej oraz do produkcji form i narzędzi, korzystając z manualnych i mechanicznych metod produkcji; modyfikowanie i naprawa modeli (w tym odlewniczych) i urządzeń produkcyjnych; obróbka i przerabianie materiałów; planowanie i projektowanie produktów budowy karoserii oraz modeli produkcyjnych; sporządzanie dokumentacji produkcyjnej; konfiguracja, obsługa i konserwacja narzędzi, maszyn, sprzętów i urządzeń technicznych; wykorzystywanie technik produkcyjnych z udziałem sztucznej inteligencji; tworzenie wzorów, prototypów i urządzeń produkcyjnych; tworzenie modeli karoserii i produkcji; wykorzystywanie technologii sterowania i technologii napędowej; kontrola modeli karoserii i produkcji; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach zajmujących się budową modeli, form i wzorów oraz pojazdów
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Technischer Modellbauer/ Technische Modellbauerin –  FR Anschauung (Hw, IH)  – modelarstwo techniczne – koncepcja
  • Zakres czynności: planowanie i tworzenie modeli do celów eksperymentalnych, planistycznych i demonstracyjnych; modyfikowanie i naprawa modeli poglądowych; wykorzystywanie manualnych i maszynowych metod produkcji; obróbka i przerabianie materiałów;  planowanie produkcji; sporządzanie dokumentów produkcyjnych; ustalanie metod, które zosaną wykorzystane w produkcji; konfiguracja, obsługa i konserwacja narzędzi, maszyn, sprzętów i urządzeń technicznych; wykorzystywanie technik produkcyjnych z udziałem sztucznej inteligencji; wykorzystywanie technologii sterowania i technologii napędowej; tworzenie powierzchni i ich obróbka; kontrola modeli poglądowych; przygotowywanie modeli poglądowych do wysyłki; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach zajmujących się budową modeli i wzorów oraz w biurach projektowych i architektonicznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Anlagenmechaniker/ Anlagenmechanikerin (IH) – mechanika instalacji przemysłowych
  • Zakres czynności: planowanie zadań na bazie danych procesowych, kodeksów postępowania, rysunków technicznych oraz planów montaży i konserwacji; tworzenie komponentów i łączenie ich w części, aparatury i instalacje oraz kontrola i konfiguracja ich funkcji; odpowiedzialne kontrolowanie przeprowadzanych prac; wykorzystywanie maszyn, montażowych urządzeń pomocniczych, środków transportu i narzędzi; kooperacja z innymi obszarami w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zachowania wysokich standardów jakości oraz ciągłego ich doskonalenia; przeprowadzanie niezbędnych prac konserwacyjnych, regulacyjnych oraz modyfikacji dla urządzeń, maszyn i narzędzi wykorzystywanych w pracy; wykorzystywanie systemów informatycznych w procesach zdigitalizowanych; stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w obszarze budowy maszyn, przyrządów i zbiorników oraz w zakresie konserwacji, spawania i technologii systemów rurowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fachkraft für Metalltechnik – FR Konstruktionstechnik (IH) – specjalista/specjalistka ds. obróbki metali – technologia konstrukcji
  • Zakres czynności: tworzenie, montowanie i demontowanie konstrukcji metalowych; przygotowywanie blach, rur i profili zgodnie z szablonami i szkicami; łączenie części wykorzystując techniki mechaniczne i termiczne; wstępna i wtórna obróbka elementów metalowych; wizualne sprawdzanie połączeń spawanych i lutowanych; przygotowywanie i ochrona powierzchni; ręczna, maszynowa lub termiczna obróbka i rozdzielanie blach, rur i profili; odpowiedni dobór narzędzi i maszyn pod kątem obrabianego materiału; podejmowanie środków zapewnienia jakości; współpraca z innymi obszarami.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach zajmujących się wytwarzaniem części lub konstrukcji metalowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachkraft für Metalltechnik – FR Montagetechnik (IH) – specjalista/specjalistka ds. obróbki metali – technologia montażu
  • Zakres czynności: montowanie elementów w części oraz części w maszyny i w gotowe produkty; tworzenie części przy pomocy różnych technik łączenia; kontrola i konfiguracja funkcji części i gotowych produktów; nadzorowanie i optymalizacja procesów montażu i demontażu; tworzenie części manualnie i maszynowo oraz ich demontowanie; montowanie przewodów oraz części elektrycznych i elektronicznych; wykorzystywanie schematów elektrycznych i diagramów blików funkcyjnych różnych systemów; podejmowanie środków zapewnienia jakości; współpraca z innymi obszarami.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży metalurgicznej i elektrycznej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachkraft für Metalltechnik – FR Umform- und Drahttechnik (IH) – specjalista/specjalistka ds. obróbki metali – obróbka plastyczna i wyroby druciane
  • Zakres czynności: wytwarzanie produktów branży wyrobów drucianych i obróbki plastycznej; manualna i maszynowa obróbka narzędzi kształtowych; montowanie i demontowanie elementów i części; tworzenie i wyposażanie maszyn do ciągnięcia drutu, formowania i rozdzielania; bezpieczne transportowanie cewek i pierścieni drutu oraz kształtek; ocena stanu obróbki cieplnej i obróbki powierzchni drutów i kształtek; przeprowadzanie konfiguracji oraz prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych w sprzętach, narzędziach i maszynach; ustalanie wartości mechanicznych dla drutów i kształtek; ocenianie narzędzi kształtowych i przeprowadzanie poprawek pomiarowych; nadzorowanie i optymalizacja procesów produkcji; podejmowanie środków zapewnienia jakości; współpraca z innymi obszarami.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży wyrobów drucianych i obróbki plastycznej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachkraft für Metalltechnik – FR Zerspanungstechnik (IH) – specjalista/specjalistka ds. obróbki metali – obróbka skrawaniem
  • Zakres czynności: tworzenie elementów z różnych surowców korzystając z metod produkcji związanych z obróbką skrawaniem; gromadzenie i sprawdzanie dokumentacji związanej z zamówieniem; dobór obrabiarek, narzędzi i środków produkcji; ustalanie i dostosowywanie parametrów produkcyjnych; tworzenie i optymalizacja programów CNC przy pomocy standardowych komend; przygotowywanie, montowanie i dostosowywanie elementów mocujących; dostosowywanie i mocowanie innych elementów; przeprowadzanie testów i ocena ich wyników; kontrola i optymalizacja etapów produkcji; określanie, rozwiązywanie i dokumentowanie błędów w procesie produkcji; rozwiązywanie usterek spowodowanych przez maszyny; dokumentacja wyników; optymalizacja materiałów; podejmowanie środków zapewnienia jakości; współpraca z innymi obszarami.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branżach związanych z obróbką metali
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fertigungsmechaniker/ Fertigungsmechanikerin (IH) – mechanika produkcji
  • Zakres czynności: montowanie elementów w części oraz części w maszyny i w gotowe produkty; demontowanie części; kontrola i konfiguracja funkcji części i gotowych produktów; planowanie, nadzorowanie i optymalizacja procesów montażu i demontażu; montowanie przewodów oraz części elektrycznych i elektronicznych; wykorzystywanie schematów elektrycznych i diagramów bloków funkcyjnych różnych systemów; konfiguracja i konserwacja maszyn i systemów technicznych; monitorowanie elementów regulacyjnych i sterujących; organizowanie i nadzorowanie przepływu materiałów; ręczne i maszynowe tworzenie części; podejmowanie środków zapewnienia jakości; praca w zespole, współpraca z innymi obszarami.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakresie produkcji i montażu podzespołów produkowanych seryjnie
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Industriemechaniker/ Industriemechanikerin (IH)  – mechanika przemysłowa
  • Zakres czynności: organizacja i kontrola procesów produkcyjnych; tworzenie elementów i części oraz montowanie ich w systemy techniczne; stwierdzanie i dokumentacja błędów oraz ich przyczyn w systemach technicznych; naprawa systemów technicznych; konfigurowanie maszyn i systemów; przeprowadzanie konserwacji i inspekcji; dobór metod i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli; dostarczanie systemów technicznych i produktów oraz wprowadzanie klientów w ich użycie; gwarantowanie zdolności operacyjnej systemów technicznych; kontrola i rozwijanie komponentów elektrycznych technologii sterowania; uwzględnianie procesów biznesowych i stosowanie zarządzania jakością; samodzielne wykonywanie czynności stosując się do wymogów i przepisów bezpieczeństwa; współpraca z innymi obszarami;  komunikacja z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi; praca w zespole; kontrola i dokumentacja prac montażowych i konserwacyjnych, uwzględniając systemy zarządzania jakością; wykorzystywanie systemów informatycznych w procesach zdigitalizowanych; stosowanie się do przepisów na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branżach zajmujących się konserwacją, budową maszyn i sprzętów oraz technologią produkcji
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Konstruktionsmechaniker/ Konstruktionsmechanikerin (IH) – mechanika konstrukcji
  • Zakres czynności: planowanie zadań na podstawie dokumentacji technicznej; tworzenie elementów, części i konstrukcji metalowych z blach, rur lub profili stosując metody ręczne jak i maszynowe; przeprowadzanie procesów spawalniczych uwzględniając bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska; montowanie i demontowanie metalowych konstrukcji i wykorzystywanie różnych technik łączenia; tworzenie konstrukcji pomocniczych, przyrządów i szablonów; dobór metod i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz wykorzystanie systemów zarządzania jakością; przeprowadzanie niezbędnych prac konserwacyjnych dla urządzeń, maszyn i narzędzi; ustalanie prac z innymi obszarami; opracowywanie złożonych zleceń w zespole; samodzielne wykonywanie czynności stosując się do wymogów i przepisów bezpieczeństwa; wykorzystywanie systemów informatycznych w procesach zdigitalizowanych; stosowanie się do przepisów na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w obszarze budowy blach, statków, techniki spawania oraz w budownictwie metalowym i stalowym
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Produktgestalter-Textil/ Produktgestalterin-Textil (IH) – projektant/projektantka wyrobów włókienniczych
  • Zakres czynności: dobór surowców i produktów tekstylnych zgodnie z przeznaczeniem i rentownością; sporządzanie dokumentacji technicznej i ustalanie przebiegu pracy; znajomość technik projektowania i technologii maszyn; wykorzystywanie różnych technik szkicu i malowania oraz różnych elementów projektowych takich jak kolory, struktury i formy; rozwijanie i projektowanie zgodnie z przeznaczeniem i sprawdzanie jego wykonalności; tworzenie nośników danych związanych z projektem i tworzenie jego prototypu w maszynach; obsługiwanie systemów przetwarzania obrazu w celu stworzenia szkicu i jego modyfikacji; archiwizacja użytych i zaprojektowanych wzorów oraz podstawowych danych; ocena jakości i sięganie po środki w celu jej zapewnienia; stosowanie się do przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; zdobywanie informacji na temat panujących trendów oraz związanych z danym produktem.
  • Obszary działalności zawodowej: praca we wzorcowniach zakładów działających w przemyśle odzieżowym i włókienniczym
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Produktionsfachkraft Chemie (IH)  – specjalista/specjalistka ds. produkcji – chemia
  • Zakres czynności: obsługa urządzeń w procesach produkcji i obróbki zgodnie z planem pracy; współudział w konserwacji i naprawie urządzeń produkcyjnych; tworzenie i obróbka produktów chemicznych i pochodnych; określanie stałych i właściwości substancji w trakcje procesów; wykorzystywanie komputerów w celu gromadzenia danych i prowadzenia dokumentacji; stosowanie się do zasad BHP oraz do przepisów ochrony środowiska, bezpieczeństwa instalacji oraz zapewnienia jakości podczas pracy w ramach Responsible Care; oddawanie odpadów do utylizacji sprzyjającej środowisku; praca w zespole.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży chemicznej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Produktionsmechaniker-Textil/ Produktionsmechanikerin-Textil (IH) – mechanika produkcji – włókiennictwo
  • Zakres czynności: dobór materiałów zgodnie z ich właściwościami, przeznaczeniem oraz wymaganiami klienta; sporządzanie i wykorzystywanie dokumentacji technicznej; planowanie i dokumentacja etapów i przebiegu pracy; przeprowadzanie kontroli jakości i ocena jej wyników; analiza wzorników; ustalanie technik projektowania oraz cech produktu i tworzenie nośników danych; wykorzystywanie technik produkcyjnych specyficznych dla danej branży i opisywanie procesu; zmiana cech produktu poprzez modyfikację parametrów procesu; wykorzystywanie systemów sterowania; przygotowywanie maszyn i urządzeń produkcyjnych; kontrola przebiegu procesów i wdrażanie działań naprawczych; konserwacja maszyn i urządzeń oraz naprawianie usterek; podejmowanie środków zapewnienia jakości; stosowanie się do przepisów BHP oraz ochrony środowiska.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w obszarach produkcji przemysłu włókienniczego, np. w tkactwie, przędzeniu, haftowaniu i plecionkarstwie, a także w przemyśle dzianinowym
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Produktionstechnologe/ Produktionstechnologin (IH) – technologia produkcji
  • Zakres czynności: konfiguracja urządzeń produkcyjnych i oddawanie ich do użytku; przygotowywanie przebiegu produkcji; uruchamianie nowych procesów; przeprowadzanie i dokumentacja testów; określanie parametrów procesu i tworzenie zdolności produkcyjnej dla urządzeń; programowanie i parametryzowanie urządzeń produkcyjnych, obrabiarek, urządzeń badawczych, robotów przemysłowych i innych systemów; przeprowadzanie prac konserwacyjnych; organizowanie procesów logistycznych dla produktów, narzędzi, mediów procesowych i pozostałości; symulacja procesów; produkowanie i testowanie wzorów i prototypów; obsługa urządzeń produkcyjnych; nadzór nad przebiegiem procesów – przeprowadzanie kontroli i tworzenie dokumentacji; określanie i dokumentowanie odchyleń jakości, podejmowanie środków w celu ich usunięcia oraz przeprowadzanie systematycznych analiz błędów; ocena i analiza urządzeń produkcyjnych pod kątem realizacji zleceń produkcyjnych; wykorzystywanie standardowego i produkcyjnego oprogramowania oraz oprogramowania w celu zapewnienia jakości; stosowanie się do norm, przepisów i zasad bezpieczeństwa; praca z anglojęzycznymi dokumentami; wprowadzanie danych w celu planowania i kierowania produkcją; dbanie o wymianę informacji i współpraca z innymi obszarami.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w obszarach rozwoju, w dziedzinach pilotażowych, przy liniach produkcyjnych i w obszarze wsparcia
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Produktprüfer-Textil/ Produktprüferin-Textil (IH) – specjalista/specjalistka ds. oceny produktów włókienniczych
  • Zakres czynności: rozróżnianie włókienniczych procesów produkcji i obróbki oraz technik wykończenia i łączenia; planowanie i dokumentacja etapów i przebiegu pracy; analiza wzorników; ustalanie technik projektowania oraz cech produktu; określanie i klasyfikowanie wad konstrukcji i powierzchni; wykorzystywanie technik w celu usuwania wad; ocena wyników kontroli oraz sporządzanie protokołów; ocena jakości produktów; uwzględnianie potrzeb klientów oraz opracowywanie reklamacji; stosowanie się do zasad BHP oraz ochrony środowiska.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w obszarach produkcji wyrobów włókienniczych, np. w zakładach tkackich, haftowych i w dziewiarniach
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Produktveredler-Textil/ Produktveredlerin-Textil (IH) – osoba zajmująca się uszlachetnianiem wyrobów włókienniczych
  • Zakres czynności: wykorzystywanie metod uszlachetniania wyrobów włókienniczych oraz rejestrowanie zależności fizycznych i chemicznych; wybór metod i środków badawczych w celu przeprowadzenia kontroli jakości; określanie i ustalanie parametrów; przeprowadzanie pomiarów optycznych; przeprowadzanie obliczeń; kontrola i optymalizacja receptur; zmiana cech produktów poprzez sterowanie i regulację maszyn i urządzeń; wybór materiałów zgodnie z cechami produktu, jego przeznaczeniem i oczekiwaniami klienta; tworzenie szkiców i rysunków oraz korzystanie z dokumentacji technicznej; planowanie i dokumentacja etapów i przebiegu pracy; przygotowywanie maszyn i urządzeń; kontrolowanie procesów uszlachetniania i przeprowadzanie działań naprawczych; konserwacja maszyn i urządzeń; podejmowanie środków zapewnienia jakości; uwzględnianie wymogów dotyczących ekologii i ochrony środowiska; stosowanie się do przepisów BHP.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach przemysłowych zajmujących się uszlachetnianiem wyrobów włókienniczych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Technischer Produktdesigner/ Technische Produktdesignerin – FR Maschinen- und Anlagenkonstruktion (IH) – projektant/projektantka produktów technicznych – konstrukcja maszyn
  • Zakres czynności: szkicowanie i projektowanie produktów technicznych zgodnie z wytycznymi klienta; tworzenie zbiorów danych, modeli 3D i plików CAD oraz dokumentacji technicznej stosując się do wymagań klienta i wytycznych dotyczących konstrukcji i projektu; przypisywanie materiałów i wykorzystywanie norm branżowych; ocena metod produkcji, łączenia oraz technik montażu i uwzględnianie wyników w procesie projektowania; przygotowywanie dokumentacji technicznej, zarządzanie nią oraz przeprowadzanie obliczeń technicznych ręcznie lub przy pomocy oprogramowania; uwzględnianie podstaw elektrotechniki i technologii sterowania; dobór odpowiednich elementów maszyn w trakcie procesu projektowania; przeprowadzanie detalowania projektu; planowanie, organizacja i koordynacja przebiegów pracy w procesach konstrukcji pod kątem ekonomiczności i zapewnienia jakości; wykorzystywanie technik komunikacji i informacji, zwracając uwagę na bezpieczeństwo danych; praca zorientowana na zespół, proces i projekt; wykorzystywanie metod planowania, przeprowadzania i kontroli projektu; praca z anglojęzycznymi dokumentami; korespondencja i komunikacja z klientami w języku angielskim.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w dziale rozwoju i projektowania w przedsiębiorstwach przemysłowych, biurach projektowych i u dostawców usług inżynieryjnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Technischer Produktdesigner/ Technische Produktdesignerin – FR Produktgestaltung und -konstruktion (IH) – projektant/projektantka produktów technicznych – projektowanie i konstrukcja produktu
  • Zakres czynności: projektowanie i konstrukcja produktów technicznych zgodnie z wytycznymi klienta; tworzenie zbiorów danych, modeli 3D i plików CAD oraz dokumentacji technicznej stosując się do wymagań klienta i wytycznych dotyczących konstrukcji i projektu; przypisywanie materiałów i wykorzystywanie norm branżowych; ocena metod produkcji, łączenia oraz technik montażu i uwzględnianie wyników w procesie projektowania; tworzenie obiektów z powierzchniami swobodnymi; przygotowywanie dokumentacji technicznej, zarządzanie dokumentami oraz przeprowadzanie obliczeń technicznych; wykorzystywanie technicznych metod symulacji, przy tym badanie zachowania części i elementów; prezentowanie wyników pracy; planowanie i organizacja przebiegów pracy w procesie konstrukcji i projektowania pod kątem ekonomiczności i zapewnienia jakości; wykorzystywanie technik komunikacji i informacji, zwracając uwagę na bezpieczeństwo danych; praca zorientowana na zespół, proces i projekt; wykorzystywanie metod planowania, przeprowadzania i kontroli projektu; praca z anglojęzycznymi dokumentami; korespondencja i komunikacja z klientami w języku angielskim.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w dziale rozwoju i projektowania w przedsiębiorstwach przemysłowych, biurach projektowych i u dostawców usług inżynieryjnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Technischer Systemplaner/ Technische Systemplanerin – FR Elektrotechnische Systeme (IH)  – planista/planistka systemów technicznych – systemy elektrotechniczne
  • Zakres czynności: przygotowywanie dokumentów do tworzenia, montażu i eksploatacji urządzeń technicznych oraz instalacji elektrycznych; planowanie, tworzenie i wykorzystywanie dokumentów technicznych; wykonywanie rysunków technicznych systemów elektrotechnicznych; rozróżnianie materiałów i stosowanie się do panujących w branży norm; ocena metod produkcji i łączenia oraz technik montażu, przede wszystkim w wyposażeniu, budowlach i urządzeniach elektrotechnicznych; przeprowadzanie specjalistycznych obliczeń; konstruktywna praca przy użyciu programów CAD; planowanie przebiegu montażu oraz organizowanie jego etapów; uwzględnianie zrównoważonego planowania wykorzystania energii i surowców; koordynacja przebiegu planowania pod kątem ekonomiczności i zapewnienia jakości; doradzanie klientom i oferowanie im wsparcia; stosowanie technik informacji i komunikacji zwracając uwagę na bezpieczeństwo danych; praca zorientowana na zespół, proces i projekt; wykorzystywanie metod planowania, przeprowadzania i kontroli projektu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w biurach planistycznych i inżynieryjnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Technischer Systemplaner/ Technische Systemplanerin – FR Stahl- und Metallbautechnik (IH) – planista/planistka systemów technicznych – technologia konstrukcji stalowych i metalowych
  • Zakres czynności: przygotowywanie dokumentów do wytworzenia, montażu i eksploatacji konstrukcji stalowych i metalowych; planowanie budowli, fasad, konstrukcji metalowych i stalowych; tworzenie i korzystanie z dokumentacji technicznej; stosowanie się do norm i zasad branżowych; ocena metod produkcji, łączenia oraz technik montażu zwłaszcza przy tworzeniu i montowaniu konstrukcji stalowych i metalowych; przeprowadzanie specjalistycznych obliczeń; konstruktywna praca z programami CAD; planowanie przebiegu montażu i ustalanie jego etapów; stosowanie się do wytycznych fizyczno-budowlanych oraz do cech materiału w konstrukcjach; koordynacja etapów pracy i przebiegu konstrukcji pod kątem ekonomiczności i zapewnienia jakości; doradzanie klientom i oferowanie im wsparcia; stosowanie technik informacji i komunikacji zwracając uwagę na bezpieczeństwo danych; praca zorientowana na zespół, proces i projekt; wykorzystywanie metod planowania, przeprowadzania i kontroli projektu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w biurach planistycznych i projektowych zakładów zajmujących się konstrukcjami stalowymi i metalowymi
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Technischer Systemplaner/ Technische Systemplanerin – FR Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (IH) – planista/planistka systemów technicznych – technologia zaopatrzenia i oprzyrządowania
  • Zakres czynności: przygotowywanie dokumentów do wytworzenia i montażu urządzeń technologii zaopatrzenia i oprzyrządowania; planowanie, tworzenie i wykorzystywanie dokumentacji technicznej; stosowanie się do norm i zasad branżowych; ocena metod produkcji i łączenia oraz technik montażu, przede wszystkim w zakresie oprzyrządowania technicznego budynków i urządzeń; konstruktywna praca z programami CAD; uwzględnianie zrównoważonego wykorzystania energii i surowców w konstrukcjach; planowanie przebiegu montażu i ustalanie jego etapów; koordynacja przebiegów pracy w procesach konstrukcji pod kątem ekonomiczności i zapewnienia jakości; doradzanie klientom i oferowanie im wsparcia; stosowanie technik informacji i komunikacji zwracając uwagę na bezpieczeństwo danych; praca zorientowana na zespół, proces i projekt; wykorzystywanie metod planowania, przeprowadzania i kontroli projektu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w biurach planistycznych i projektowych zakładów zajmujących się technologią urządzeń i budowlaną oraz w biurach inżynieryjnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Werkstoffprüfer/ Werkstoffprüferin – FR Kunststofftechnik (IH) – tester/testerka materiałów – przetwórstwo tworzyw sztucznych
  • Zakres czynności: planowanie, przygotowywanie, przeprowadzanie i ocena badań i eksperymentów fizyczno-technicznych w celu kontroli materiałów i produktów przeznaczonych do użycia lub wyprodukowania pod kątem ich właściwości, składu i wad; przygotowanie próbek materiałów; przeprowadzanie niszczących, nieniszczących, metalograficznych i innych badań; określanie właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych oraz wartości charakterystycznych tworzyw sztucznych; ocena wyników badań doświadczalnych związanych z procesem produkcyjnym; badanie wadliwych półproduktów, części i produktów; analizowanie przyczyn błędów i określanie sposobów ich rozwiązania; rejestrowaniei dokumentacja wyników oraz ocena ich wiarygodności; tworzenie i prezentowanie raportów podsumowujących; obsługa, nadzorowanie, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętów i narzędzi technicznych; praca w zaespole; stosowanie się do przepisów środowiskowych i BHP.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją tworzyw sztucznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Werkstoffprüfer/ Werkstoffprüferin – FR Metalltechnik (IH) – tester/testerka materiałów – technika metalowa
  • Zakres czynności: planowanie, przygotowywanie, przeprowadzanie i ocena badań i eksperymentów fizyczno-technicznych w celu kontroli materiałów i produktów przeznaczonych do użycia lub wyprodukowania pod kątem ich właściwości, składu i wad; przeprowadzanie niszczących, nieniszczących, metalograficznych i innych badań stosując się do norm i przepisów państwowych i międzynarodowych oraz innych wymogów i wytycznych; przegląd, kalibracja i konserwacja urządzeń badawczych, pomiarowych i narzędzi w celu zapewnienia funkcjonalności; przygotowywanie próbek materiału w celu metalograficznego określenia właściwości i struktur badanego materiału; ocena przystosowania materiałów i produktów metalowych do obróbki cieplnej; ustalanie niezbędnych wymogów obróbki cieplnej w celu uzyskania konkretnych właściwości; gromadzenie, dokumentacja i analiza wyników badań oraz ocena ich wiarygodności; analiza wad materiału oraz ich możliwych przyczyn, opracowywanie środków w celu ich eliminacji; badanie wadliwych części; ustalanie przyczyn wadliwości; ustalanie sposobów obróbki wtórnej oraz wskazanie możliwości eliminacji wad; tworzenie i prezentowanie procesów kontrolnych i roboczych oraz podsumowujących sprawozdań badawczych; praca z anglojęzycznymi dokumentami; stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska i zapewnienia jakości; stosowanie metod zarządzania jakością.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach przemysłu metalurgicznego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Werkstoffprüfer/ Werkstoffprüferin – FR Systemtechnik (IH)  – tester/testerka materiałów – inżynieria systemów
  • Zakres czynności: kontrola stanu części wmontowanych w urządzenia lub systemy techniczne w działach produkcyjnych i konserwacyjnych przy zastosowaniu niszczących oraz nieniszczących metod; planowanie, organizacja i koordynacja kontroli stosując się do norm, warunków i przepisów panujących w miejscu jej przeprowadzania; koordynowanie przygotowania i realizacji audytu z klientami, audytorami, personelem nadzorującym audyt i współpracownikami w celu jak najbardziej płynnego dopasowania audytu do procesów operacyjnych; planowanie i konfigurowanie stanowisk pracy do przeprowadzania kontroli, w tym wymaganego sprzętu pomocniczego i środków ostrożności, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska na miejscu oraz warunków operacyjnych; optymalizacja warunków testowych poprzez wybór odpowiedniego sprzętu pomocniczego; przestrzeganie wymagań dotyczących procesów i materiałów; sprawdzanie, kalibrowanie i konserwacja sprzętu testującego i pomocniczego; sporządzanie, dokumentowanie i analizowanie wyników kontroli oraz ich ocena we współpracy z personelem nadzorującym testy; przedstawianie i uzasadnianie wyników testów przed personelem nadzorującym ich przeprowadzanie, klientami i audytorami; praca w zespole.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach zajmujących się prowadzeniem kontroli w różnych lokalizacjach
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Werkstoffprüfer/ Werkstoffprüferin – FR Wärmebehandlungstechnik (IH) – tester/testerka materiałów – technologia obróbki cieplnej
  • Zakres czynności: ocena podatności na obróbkę cieplną stali i materiałów odlewniczych oraz metali nieżelaznych;  planowanie i ustalanie przebiegu pracy i jej kontroli; dobór odpowiedniej metody obróbki cieplnej, np. hartowanie, odpuszczanie, ulepszanie ciepła, wyżarzanie i utwardzanie, przy pomocy dokumentacji technicznej; przygotowywanie, przeprowadzanie, nadzorowanie i kontrolowanie procesów obróbki cieplnej; konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętów technicznych; kontrola, kalibrowanie i konserwacja środków kontroli; kontrola właściwości materiału przed i po obróbce cieplnej przy zastosowaniu metod niszczących i nieniszczących, zwłaszcza metod metalograficznych, mechaniczno-technologicznych i analitycznych; analiza i ocena właściwości i składu materiałów metalicznych oraz ewentualych błędów;analiza przyczyn błędów przy obróbce cieplnej i proponowanie rozwiązań; ocena i prezentacja wyników kontroli; praca z anglojęzycznymi dokumentami; podejmowanie środków zapewnienia jakości; praca w zespole; stosowanie się do przepisów środowiskowych oraz BHP.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży obróbki metali
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Werkzeugmechaniker/ Werkzeugmechanikerin (IH) – mechanika narzędziowa
  • Zakres czynności: przygotowywanie pojedynczych elementów z różnych materiałów przy pomocy narzędzi i maszyn; programowanie i obsługa maszyn sterowanych numerycznie; tworzenie form tłoczenia, form prasowych i wytryskowych oraz narzędzi kształtowych i wykrawających; tworzenie środków produkcji i urządzeń w celu wsparcia lub budowy przemysłowych urządzeń produkcyjnych; łączenie elementów i części w narzędziach, instrumentach, urządzeniach i formach; tworzenie powierzchni pod prace wykończeniowe; podejmowanie czynności utrzymaniowych; kontrola i optymalizacja funkcji i procesów pod kątem jakości i ilości; korzystanie z dokumentacji technicznej i wykorzystywanie systemów informacji i komunikacji również w języku angielskim; planowanie i kontrolowanie przepływu pracy; praca w zespole; kontrola, ocena i dokumentacja wyników pracy oraz wykorzystywanie metod zapewnienia jakości; wykorzystywanie systemów informatycznych w procesach zdigitalizowanych; stosowanie się do przepisów ochrony informacji i danych osobowych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach przemysłowych w obszarze technologii form, instrumentów i mechanizmów
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Zerspanungsmechaniker/ Zerspanungsmechanikerin (IH) – mechanika w zakresie obróbki skrawaniem
  • Zakres czynności: ocena i analiza zleceń produkcyjnych pod kątem wykonalności; dobór źródeł informacji i dokumentacji technicznej w celu przeprowadzenia produkcji; optymalny dobór systemów produkcji; planowanie procesów produkcji; tworzenie, optymalizacja i konfiguracja programów dla systemów sterowanych numerycznie; wykorzystywanie arkuszy danych, opisów, instrukcji obsługi i innych informacji związanych z branżą również w języku angielskim; tworzenie miejsca pracy i organizowanie jej przebiegu stosując się do wymogów technicznych i ekonomicznych; tworzenie elementów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jakości poprzez maszynowe metody obróbki skrawaniem, nadzorowanie procesu produkcji; wykorzystywanie systemów zarządzania jakością; dokumentacja i ocena wyników pracy i kontroli oraz podejmowanie środków optymalizacji produkcji i produktu; nadzorowanie i kontrolowanie urządzeń zabezpieczających; konserwacja i inspekcja systemów produkcyjnych; praca w zespole; wprowadzanie do obsługi systemów produkcyjnych; współpraca z innymi obszarami; stosowanie się do wymogów klienta; wykorzystywanie systemów informatycznych w procesach zdigitalizowanych; stosowanie się do przepisów ochrony informacji i danych osobowych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w obszarach przemysłu i rzemiosła, w których produkuje się elementy przy pomocy skrawania
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży:

 • 🇩🇪 eVideo Maschinen Anlagenführer (operator maszyn i urządzeń) – cyfrowe narzędzie do nauki stworzone przez ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS Berlin-Brandenburg e. V. przedstawia umiejętności typowe dla tego miejsca pracy