Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należą:

🇵🇱 branża budowlana (BUD);  załącznik nr 2 od strony 107

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży budowlanej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

🇵🇱 branża drzewno-meblarska (DRM) ; załącznik nr 5 od strony 754

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży drzewno-meblarskiej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech:

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim 🇩🇪 The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik/ Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (Hw, IH) – mechanika instalacji przemysłowych techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej
  • Zakres czynności: wykonywanie zlecenia zgodnie z potrzebami klienta; planowanie i zarządzanie przebiegiem pracy samodzielnie lub w zespole; kooperacja z innymi dziedzinami; doradztwo i obsługa klientów w kwestii produktów i usług zakładu z uwzględnieniem aspektów finansowych, ekologicznych, innowacyjnych i technologicznych; montowanie i demontowanie instalacji, systemów i komponentów zasilających i utylizacyjnych oraz rurociągów i kanałów; instalowanie urządzeń i systemów zasilających i utylizacyjnych, oddawanie ich do użytku oraz zapoznanie klientów z ich działaniem; wytwarzanie złączy elektrycznych elementów urządzeń i systemów zasilających i utylizacyjnych, instalacja i kontrola ich podzespołów; instalowanie, ustawianie na wartość żądaną i kontrolowanie urządzeń pomiarowych, sterowniczych, regulacyjnych, zabezpieczających i układów monitorujących; kontrolowanie, ustawianie, optymalizowanie i konserwowanie funkcji urządzeń zasilających i utylizacyjnych; przeprowadzanie inspekcji, kontrolowanie, konserwowanie oraz renowacja urządzeń i systemów zasilających i utylizacyjnych; podejmowanie środków izolacji, uszczelniania i ochrony, przede wszystkim ochrony przeciwpożarowej, dźwiękowej (izolacja akustyczna) oraz antykorozyjnej; kontrola i ocena wyników pracy, korzystanie z systemów zarządzania jakością; uwzględnianie trwałych systemów energii i wody; korzystanie z anglojęzycznego słownictwa fachowego; utrzymywanie środków operacyjnych w dobrym stanie.
  • Obszary działalności zawodowej: praca u klienta przy planowniu, montażu i konserwacji złożonych urządzeń i systemów w obszarach techniki sanitarnej, grzewczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak i techniki środowiskowej oraz energii odnawialnej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Ausbaufacharbeiter/ Ausbaufacharbeiterin – SP Zimmerarbeiten, – SP Stukkateurarbeiten, – SP Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten, – SP Estricharbeiten, – SP Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten, – SP Trockenbauarbeiten (Hw) – robotnictwo budowlane – specjalizacja ciesielska – specjalizacja stiukarska – specjalizacja kafelkarska, płytkarska i mozaikarska – specjalizacja posadzkowa – specjalizacja izolacji termicznej i akustycznej – specjalizacja zabudowy suchej
 • 🇩🇪 Bauten- und Objektbeschichter/ Bauten- und Objektbeschichterin (Hw) [In der Neuordnung] 
 • 🇩🇪 Böttcher/ Böttcherin (Hw) – bednarstwo
  • Zakres czynności: przeróbka różnych rodzajów drewna na beczki, kadzie, kubły, wiadra czy naczynia ozdobne.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach i pracowniach bednarskich
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Dachdecker/ Dachdeckerin – SP Dachdeckungstechnik, – SP Abdichtungstechnik, – SP Außenwandbekleidungstechnik, – SP Energietechnik an Dach und Wand, – SP Reetdachtechnik (Hw) – – dekarstwo – specjalizacja techniki dekarskiej – specjalizacja techniki izolacyjnej – specjalizacja techniki okładzin ściennych – specjalizacja energii w dachu i ścianach – spejcalizacja techniki dachów krytych strzechą
  • Zakres czynności: pokrywanie dachów i ścian zewnętrznych różnymi materiałami; uszczelnianie powierzchni budowy; przeprowadzanie napraw; stawianie drewnianych konstrukcji np. więźb dachowych i konstrukcji szkieletowych; mocowanie konstrukcji nośnych oraz urządzeń wentylacyjnych do odprowadzenia; wbudowywanie akumulatorów i konwerterów energii, np. paneli słonecznych i elementów fotowoltaicznych w powierzchnie dachów i ścian; montowanie instalacji odgromowych; podejmowanie działań energooszczędnych na dachach i ścianach; planowanie przebiegu pracy; krajobrazowe kształtowanie dachów w gęstej zabudowie; przeprowadzanie konserwacji, remontów i renowacji dachów; przestrzeganie zasad ochrony pracowników, zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży dekarskiej, w zakładach pokryć dachowych i izolacji, przy elektryce w dachach i ścianach jak i w branżach budowlanych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Elektroniker/ Elektronikerin – FR Energie- und Gebäudetechnik (Hw) – elektrotechnika  – specjalizacja techniki energetycznej i konstrukcyjnej
  • Zakres czynności: planowanie instalacji elektrycznych w budynkach, ich zaopatrzenia w energię oraz infrastruktury; instalowanie, uruchamianie, konserwacja i naprawa urządzeń.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach zajmujących się technologią energetyczną, w przedsiębiorstwach handlu nieruchomościami
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Estrichleger/ Estrichlegerin (Hw) – posadzkarstwo
  • Zakres czynności: wykonywanie posadzki z różnych materiałów i wykładanie nią warstwy wierzchniej; przygotowywanie podłoży różnymi sposobami; produkowanie zaprawy posadzkowej przy użyciu różnych spoiw; produkowanie różnych podkładów podłogowych, także jastrychu wyrównującego i samopoziomującego; manualne i maszynowe zatapianie jastrychów (zespolonych) w warstwach rozdzielających i jastrychach pływających; wbudowywanie gotowych posadzek różnych pokładów; nakładanie żywicy syntetycznej; wbudowywanie sufitów podwieszanych i podłóg podniesionych; tworzenie podłoży z betonu; dobór płyt, desek i laminatów do podłoży podłogowych w celu zaprojektowania powierzchni; kładzenie wykładziny z płyt, desek i laminatorów; wytwarzanie części podłóg na zamówienie; wbudowywanie materiałów izolacyjnych w celu izolacji termicznej i akustycznej; sprawdzanie posadzki i wykładziny pod kątem uszkodzeń; renowacja i konserwacja posadzek i wykładzin; przeprowadzanie prac w podobnych obszarach budownictwa wysokościowego; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie i koordynacja pracy; konsultowanie się z innymi zaangażowanymi w budowę; przygotowywanie placu budowy; podejmowanie środków zapewnienia bezpeczeństwa w pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska na terenie budowy; kontrolowanie pracy pod kątem bezbłędnej jej realizacji oraz jej dokumentacja; podejmowanie środków zapewnienia jakości; wycena wykonanej pracy i przekazywanie oczyszczonego placu budowy; korzystanie z urządzeń i maszyn, mierzenie budowli i elementów budowlanych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w posadzkarniach, w przedsiębiorstwach branży podłogowej, w zakładach budowniczych oraz przy renowacji starych budynków
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten (Hw, IH) – specjalista/specjalistka ds. ochrony budynków i drewna
  • Zakres czynności: rozpoznawanie szkód w drewnianych elementach budowlanych; przerowadzania środków zapobiegawczych w celu ochrony drewna przed zwierzętami, roślinami i grzybami niszczącymi drewno; zwalczanie insektów i grzybów niszczących drewno; usuwanie szkód spowodowanych przez zwierzęta i rośliny niszczące drewno; rozpoznawanie szkód w konstrukcjach z betonu, muru i kamienia naturalnego; suszenie zwilgoconych konstrukcji; przeprowadzanie uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych; przeprowadzanie dodatkowych chemicznych uszczelnień horyzontalnych; nakładanie tynków renowacyjnych; renowacja murów uszkodzonych solą i wilgocią; planowanie i dokumentacja pracy; podejmowanie środków zapewnienia bezpieczeństwa w pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska na terenie budowy; przygotowywanie, zabezpieczanie i sprzątania miejsca pracy; wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; podejmowanie środków zapewnienia jakości
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach zajmujących się ochroną budynków i drewna
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Feuerungs- und Schornsteinbauer/ Feuerungs- und Schornsteinbauerin (Hw) – budowniczy/budownicza kominów i palenisk
  • Zakres czynności: budowa obiektów energetycznego spalania; tworzenie żaroodpornych wyściółek; stawianie kominów.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach budowlanych, np. w przedsiębiorstwach budowy kominów i palenisk oraz ich konserwacji
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/ Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin (Hw) – dekarstwo kafelków, płyt i mozaik
  • Zakres czynności: kładzenie kafelków, płytek, mozaik, kamieni naturalnych i pomnikowych i ich dobór pod kątem dekoracji powierzchni; przygotowywanie podłoża korzystając z różnych metod; tworzenie tynków i posadzek; tworzenie okładzin i wykładzin powierzchni podzielonych, poziomych, pionowych i pochylonych; pokrywanie elementów budowy, przede wszystkim kolumn, schodów, łuków; tworzenie i montowanie izolacji i obudowy; montowanie przygotowanych części konstrukcyjnych, przede wszystkim elementów systemów sanitarnych, konstrukcji nośnych i ścian prefabrykowanych; wykonywanie izolacji w powiązaniu z okładzinami i wykładzinami z kafelków, płytek i mozaik; wbudowywanie materiałów izolacyjnych w celu izolacji termicznej i akustycznej; usuwanie wykwitów i kontrolowanie okładzin i wykładzin pod kątem uszkodzeń; konserwacja i renowacja; przeprowadzanie innych prac związanych z budownictwem naziemnym; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie i koordynacja pracy; konsultowanie się z innymi zaangażowanymi w budowę; podejmowanie środków zapewnienia bezpieczeństwa w pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska na terenie budowy; sprawdzanie pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentowanie przebiegu pracy; podejmowanie środków zapewnienia jakości; wycena wykonanej pracy i przekazywanie oczyszczonego placu budowy; korzystanie z urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie narzędzi roboczych; mierzenie budowli i elementów budowlanych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach budownictwa naziemnego i rozbudowy
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Gebäudereiniger/ Gebäudereinigerin (Hw) – osoba sprzątająca budynki
  • Zakres czynności: czyszczenie międzyoperacyjne i utrzymywanie czystości m.in. szyb, podłóg, drewna i tekstylnych elementów wyposażenia; przeprowadzanie czyszczenia podstawowego, końcowego i zewnętrznego; czyszczenie konstrukcji chroniących przed słońcem i pogodą, ciągów komunikacyjnych i terenów niezabudowanych oraz infrastruktury zewnętrznej; czyszczenie przemysłowe; przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i przygotowawczych na różnych powierzchniach; podejmowanie środków higieny, zwłaszcza w obszarze zdrowia i pielęgnacji (np. szpital), spożywczym i sanitarnym; podejmowanie środków dekontaminacji; współudział w przeprowadzaniu monitorowania szkodników i działań następczych; podejmowanie środków w celu odstraszania szkodników; określanie zapotrzebowania na środki do stosowania na powierzchnię, ich dozowanie przy stosowaniu pojedynczym lub razem ze środkami dezynfekującymi; stwierdzanie i dokumentowanie zabrudzeń i zmian w powierzchni; ocenianie rodzaju i stanu budowli, części i sprzętów pod kątem przeprowadzanych prac; przygotowywanie zanieczyszczonych materiałów oraz substancji niebezpiecznych do utylizacji; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; komunikacja z klientami i klientkami; planowanie i koordynacja pracy; przygotowywanie miejsc pracy i przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; kontrolowanie pracy pod kątem bezbłędnej jej realizacji; dokumentowanie pracy; podejmowanie środków zapewnienia jakości; obsługa i konserwacja urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie rusztowań oraz obsługa elektrycznych urządzeń do robót elewacyjnych i podestów roboczych; kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju przy wyborze środków czystości, przede wszystkim biorąc pod uwagę standardy społeczne oraz standardy środowiska i pracy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzątaniem budynków lub w instytucjach państwowych lub gospodarczych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Gerüstbauer/ Gerüstbauerin (Hw, IH) – monter/monterka rusztowań
  • Zakres czynności: budowanie rusztowań ochronnych i rusztowań do pracy, konstrukcji nośnych i podłoży, (ruchomych) platform roboczych i rusztowań podwieszanych, budowanie konstrukcji z elementów rusztowania chroniących budowlę przed pogodą i elementów zabudowy oraz rusztowań do celów specjalnych; konserwacja, składowanie i transportowanie części rusztowań; ocenianie podłoża i dbanie o nośność; mocowanie rusztowań; kontrolowanie i protokołowanie umocowań; montowanie i obsługa wind i podnośników oraz instruowanie ich użytkowników; planowanie i przygotowywanie przebiegu pracy; zdobywanie i analizowanie informacji; korzystanie z dokumentacji technicznej; planowanie i koordynacja pracy; szykowanie, zabezpieczanie i sprzątanie placu budowy; przeróbka materiałów; obsługa i konserwacja narzędzi, urządzeń, maszyn i wyposażenia technicznego; przeprowadzanie prac pomiarowych; podejmowanie środków zapewniających jakość oraz sporządzanie raportów; obsługa i konserwacja urządzeń i maszyn; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; przygotowywanie miejsc pracy oraz przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; kontrolowanie pracy pod kątem bezbłędnej jej realizacji; dokumentowanie pracy; podejmowanie środków zapewniających jakość oraz wycena wykonanej pracy
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przemyśle budowlanym w firmach budowy rusztowań oraz w innych przedsiębiorstwach zajmującymi się stawianiem rusztowań i podobnych konstrukcji
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Hochbaufacharbeiter/ Hochbaufacharbeiterin – SP Maurerarbeiten, (Hw) – praca na budowie – specjalizacja murarska
  • Zakres czynności: tworzenie jedno- lub wielowarstwowych ścian z różnych kamieni i płyt przy zastosowaniu różnych technik łączenia; zakrywanie dziur w murze przy pomocy sztucznych kamieni i prefabrykatów; tworzenie murów licowych przy zastosowaniu różnych technik łączenia; zabezpieczanie budynków z kamienia przed wodą niebędącą pod ciśnieniem; tworzenie, instalowanie, umacnianie i usztywnianie szalunków pod fundamenty, prostokątne podpórki i balkony oraz pod proste ściany i sufity; tworzenie i wbudowywanie zbrojeń; transport, zatapianie i zagęszczanie betonu przy pomocy maszyn oraz ręczna obróbka powierzchni; wbudowywanie materiałów izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej; tworzenie tynków, posadzek i elementów zabudowy suchej; przeprowadzanie prac wokół rozbudowy i budownictwa podziemnego; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; przygotowywanie placu budowy; planowanie etapów pracy i przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska na miejscu pracy; kontrola pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentacja prac i przestrzeni pracy; używanie urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie rusztowań nośnych, ochronnych i rusztowań niezbędnych do pracy, mierzenie budowli i części budowy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży budowlanej – w zależności od specjalizacji, np. przy budowie kominów i palenisk
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Hochbaufacharbeiter/ Hochbaufacharbeiterin – SP Beton- und Stahlbetonarbeiten,  (Hw) – praca na budowie – specjalizacja betoniarska i budownictwa żelbetowego
  • Zakres czynności: tworzenie szalunków pod fundamenty, prostokątne podpórki i balkony oraz pod proste ściany i sufity; stawianie, umacnianie i usztywnianie szalunków; tworzenie szalunków pod formy stożkowate, głowice nośne lub podporowe, podesty i schody; tworzenie szalunków pod nieotynkowany beton; tworzenie i wbudowywanie zbrojeń betonu i prefabrykacja jednostek zbrojenia; kontrola świeżego i stwardniałego betonu; transport, zatapianie i zagęszczanie betonu oraz obróbka powierzchni manualnie i przy pomocy maszyn; konserwacja betonu; tworzenie magazynów; transportowanie i wbudowywanie żelbetu prefabrykowanego; zabezpieczanie budynków z betonu i żelbetu przed wodą nie będącą pod ciśnieniem; tworzenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z różnych kamieni i płyt przy zastosowaniu różnych metod łączenia; wbudowywanie materiałów izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej; przeprowadzanie prac wokół rozbudowy i budownictwa podziemnego; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie i koordynacja pracy; przygotowywanie placów budowy; planowanie etapów pracy i przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska na placu budowy; kontrolowanie pracy pod kątem bezbłędnej jej realizacji; dokumentacja prac i przestrzeni miejsca pracy; używanie urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie rusztowań nośnych, ochronnych i rusztowań niezbędnych do pracy, mierzenie budowli i części budowy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży budowlanej – w zależności od specjalizacji, np. przy budowie kominów i palenisk
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Hochbaufacharbeiter/ Hochbaufacharbeiterin – SP Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten (Hw) – praca na budowie – specjalizacja budownictwa kominów
 • 🇩🇪 Holz- und Bautenschützer/ Holz- und Bautenschützerin – FR Holzschutz (Hw, IH) – ochrona drewna i budynków – specjalizacja ochrony drewna
  • Zakres czynności: rozpoznawanie i ocena szkód w drewnie, w elementach z drewna i drewna klejonego; rozpoznawanie i zwalczanie insektów i grzybów niszczących drewno; podejmowanie środków ochrony drewna przed zwierzętami i roślinami niszczącymi drewno (insekty i grzyby); usuwanie szkód spowodowanych przez zwierzęta i rośliny niszczące drewno; stosowanie alternatywnych metod ochrony przed zwierzętami i roślinami niszczącymi drewno; rozpoznawanie i ocenianie szkód w budowlach z betonu, muru i kamienia naturalnego; suszenie przewilgotnionych budowli; przeprowadzanie uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych; przeprowadzanie dodatkowych chemicznych uszczelnień horyzontalnych; nakładanie tynków renowacyjnych; renowacja murów uszkodzonych solą i wilgocią; planowanie i dokumentacja pracy; podejmowanie środków zapewnienia bezpieczeństwa w pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska na terenie budowy; przygotowywanie, zabezpieczanie i sprzątania miejsca pracy; wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; podejmowanie środków zapewnienia jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach ochrony drewna i budynków
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Holz- und Bautenschützer/ Holz- und Bautenschützerin – FR Bautenschutz (Hw, IH) – ochrona drewna i budynków – specjalizacja ochrony budynków
  • Zakres czynności: rozpoznawanie i ocena szkód w drewnie i w elementach z drewna; podejmowanie środków ochrony drewna przed zwięrzętami i roślinami niszczącymi drewno (insekty i grzyby); rozpoznawanie i zwalczanie insektów i grzybów niszczących drewno; usuwanie szkód spowodowanych przez zwierzęta i rośliny niszczące drewno; rozpoznawanie i ocenianie szkód w budowlach z betonu, muru i kamienia naturalnego; suszenie przewilgotnionych budowli; przeprowadzanie uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych; przygotowywanie i przeprowadzanie prac uszczelniających; przeprowadzanie dodatkowych chemicznych uszczelnień horyzontalnych; nakładanie tynków renowacyjnych; korzystanie z metod i urządzeń rozpoznających szkody w budowlach i ich częściach; planowanie i dokumentacja pracy; podejmowanie środków zapewnienia bezpieczeństwa w pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska na terenie budowy; przygotowywanie, zabezpieczanie i sprzątania miejsca pracy; wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; podejmowanie środków zapewnienia jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach ochrony drewna i budynków
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Klempner/ Klempnerin (Hw) – hydraulika
  • Zakres czynności: pokrywanie i konserwacja powierzchni dachów i ścian budowli z metali lub tworzyw sztucznych; przygotowywanie i montowanie urządzeń odprowadzania wód opadowych i układów napowietrzania; wbudowywanie akumulatorów i  przetworników energii; korzystanie z systemów wykorzystania energii; mocowanie piorunochronów; tworzenie fug zakończeniowych oraz podejmowanie środków izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej; utwardzanie części i elementów w murze, betonie i drewnie;  obróbka i ochrona powierzchni; tworzenie rusztowań ochronnych i rusztowań do pracy; wykonywanie zlecenia z uwzględnieniem potrzeb klienta; planowanie i kierowanie przebiegiem pracy; kontrola i ocena wyników pracy, podejmowanie środków zapewniających jakość; doradztwo i opieka nad klientem w związku z produktami i usługami zakładu, biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne i ekonomiczne.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach rzemieślniczych instalacji budowlanych, np. w zakładach hydraulicznych, w zakładach budowy instalacji wentylacyjnych, w zakładach specjalizujących się w obróbce metalu
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin – FR Ausbautechnik und Oberfächengestaltung (Hw) – malarz/malarka i lakiernik/lakierniczka – specjalizacja rozbudowy i modelowania powierzchni
  • Zakres czynności: przeprowadzanie prac rozbudowy i montażu oraz prac tynkarskich, izolacyjnych i prac związanych z zabudową suchą; montowanie elementów systemów i elementów prefabrykatów w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym; tworzenie podkładów i powierzchni pod dalszą obróbkę; obróbka materiałów izolacyjnych; kontrola, ocena i przygotowanie podłoży do pokrycia; obróbka, pokrywanie i projektowanie powierzchni; kładzenie okładzin na sufity, ściany i podłogi; konserwacja i naprawa powierzchni; ochrona powierzchni i obiektów, które nie mają być obrabiane; obróbka materiałów i części; obliczenie nakładu czasu i materiałów oraz wycena wykonanych usług; prowadzenie pomiarów i dokumentacja wyników; wybór, instalacja, obsługa oraz konserwacja urządzeń, narzędzi, maszyn i sprzętów do wykonania pracy; montowanie rusztowań; obsługa podestów roboczych; używanie i konserwacja jednostek transportowych; samodzielne, zorientowane na klienta wykonywanie pracy na podstawie zlecenia, planów i szkiców – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie pracy; przygotowywanie miejsca pracy; ustalenie przebiegu pracy, potrzebnych materiałów i części oraz podejmowanie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; prowadzenie rozmów z klientami; kontrola pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentowanie prac; podejmowanie środków zapewniających jakość i przekazywanie prac klientom.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w rzemiośle malowniczym, w zakładach projektowania fasad i pomieszczeń
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin – FR Bauten- und Korrosionsschutz (Hw) – malarz/malarka i lakiernik/lakierniczka – specjalizacja ochrony budynków i ochrony przed korozją
  • Zakres czynności: podejmowanie środków ochrony przed korozją i ochrony betonu; podejmowanie środków izolacji oraz ochrony przeciwpożarowej; instalacja, obsługa i konserwacja maszyn do piaskowania; tworzenie obudów i plandek; konserwacja budowli i urządzeń oraz przeprowadzanie środków renowacji; przeprowadzanie oznaczeń bezpieczeństwa i oznakowań drogowych; obróbka materiałów i części; obliczenie nakładu czasu i materiałów oraz wycena wykonanych usług; prowadzenie pomiarów i dokumentacja wyników; wybór, instalacja, obsługa oraz konserwacja urządzeń, narzędzi, maszyn i sprzętów do wykonania pracy; montowanie rusztowań; obsługa podestów roboczych; używanie i konserwacja jednostek transportowych; samodzielne, zorientowane na klienta wykonywanie pracy na podstawie zlecenia, planów i szkiców – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie pracy; przygotowywanie miejsca pracy; ustalenie przebiegu pracy, potrzebnych materiałów i części oraz podejmowanie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; prowadzenie rozmów z klientami; kontrola pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentowanie prac; podejmowanie środków zapewniających jakość i przekazywanie prac klientom.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach ochrony budynków i ochrony przed korozją w rzemiośle malarskim i lakierniczym
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin – FR Gestaltung und Instandhaltung (Hw) –  malarz/malarka i lakiernik/lakierniczka – specjalizacja techniki w zakresie wydajności energetycznej i projektowania
  • Zakres czynności: tworzenie materiałów i powłok według historycznych wzorów; wykorzystywanie historycznych i twórczych technik pracy, rekonstrukcji i reprodukcji; podejmowanie działań renowacyjnych w ramach pielęgnacji pomników; obróbka materiałów i części; obliczenie nakładu czasu i materiałów oraz wycena wykonanych usług; prowadzenie pomiarów i dokumentacja wyników; wybór, instalacja, obsługa oraz konserwacja urządzeń, narzędzi, maszyn i sprzętów do wykonania pracy; montowanie rusztowań; obsługa podestów roboczych; używanie i konserwacja jednostek transportowych; samodzielne, zorientowane na klienta wykonywanie pracy na podstawie zlecenia, planów i szkiców – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie pracy; przygotowywanie miejsca pracy; ustalenie przebiegu pracy, potrzebnych materiałów i części oraz podejmowanie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; prowadzenie rozmów z klientami; kontrola pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentowanie prac; podejmowanie środków zapewniających jakość i przekazywanie prac klientom.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w rzemiośle malarskim, w warsztatach malarstwa kościelnego i renowacji oraz w zakładach projektowania fresków, wnętrz i fasad
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin – FR Energieeffizienz und Gestaltungstechnik (Hw) –  malarz/malarka i lakiernik/lakierniczka – specjalizacja techniki w zakresie wydajności energetycznej i projektowania
  • Zakres czynności: podejmowanie środków wydajności energetycznej na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych; tworzenie systemów zewnętrznej izolacji termicznej; projektowanie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni oraz fasad; montowanie elementów systemów oraz gotowych elementów wzmocnień energetycznych obiektów; kontrolowanie, ocenianie i przygotowywanie podkładów pod powłoki; obróbka, pokrywanie i projektowanie powierzchni; obróbka materiałów i części; obliczenie nakładu czasu i materiałów oraz wycena wykonanych usług; prowadzenie pomiarów i dokumentacja wyników; wybór, instalacja, obsługa oraz konserwacja urządzeń, narzędzi, maszyn i sprzętów do wykonania pracy; montowanie rusztowań; obsługa podestów roboczych; używanie i konserwacja jednostek transportowych; samodzielne, zorientowane na klienta wykonywanie pracy na podstawie zlecenia, planów i szkiców – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie pracy; przygotowywanie miejsca pracy; ustalenie przebiegu pracy, potrzebnych materiałów i części oraz podejmowanie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; prowadzenie rozmów z klientami; kontrola pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentowanie prac; podejmowanie środków zapewniających jakość i przekazywanie prac klientom.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w rzemiośle malarskim, w zakładach projektowania fasad i pomieszczeń, przy budowie mieszkań
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin – FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (Hw) – malarz/malarka i lakiernik/lakierniczka – specjalizacja malarstwa kościelnego i pielęgnacji pomników
  • Zakres czynności: tworzenie materiałów i powłok według historycznych wzorów; wykorzystywanie historycznych i twórczych technik pracy, rekonstrukcji i reprodukcji; podejmowanie działań renowacyjnych w ramach pielęgnacji pomników; obróbka materiałów i części; obliczenie nakładu czasu i materiałów oraz wycena wykonanych usług; prowadzenie pomiarów i dokumentacja wyników; wybór, instalacja, obsługa oraz konserwacja urządzeń, narzędzi, maszyn i sprzętów do wykonania pracy; montowanie rusztowań; obsługa podestów roboczych; używanie i konserwacja jednostek transportowych; samodzielne, zorientowane na klienta wykonywanie pracy na podstawie zlecenia, planów i szkiców – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie pracy; przygotowywanie miejsca pracy; ustalenie przebiegu pracy, potrzebnych materiałów i części oraz podejmowanie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; prowadzenie rozmów z klientami; kontrola pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentowanie prac; podejmowanie środków zapewniających jakość i przekazywanie prac klientom.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w rzemiośle malarskim, w warsztatach malarstwa kościelnego i renowacji oraz w zakładach projektowania fresków, wnętrz i fasad
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Maurer/ Maurerin (Hw) – murarstwo
  • Zakres czynności: tworzenie jedno- i wielowarstwowych ścian z różnych kamieni i płyt przy pomocy różnych stylów łączenia oraz zakrywanie otworów w murze przy pomocy prefabrykatów oraz kamieni sztucznych i naturalnych; tworzenie ścian i podpór z pustaków szalunkowych; zabezpieczanie budynków z kamienia przed deszczem lub wilgocią; tworzenie, stawianie, umacnianie i usztywnianie szalunków pod fundamenty, prostokątne podpórki i balkony oraz pod proste ściany i sufity; tworzenie szalunków pod podesty, schody i nieotynkowany beton; tworzenie i wbudowywanie zbrojeń; transport i obrabianie powierzchni ręcznie lub przy pomocy maszyn; wbudowywanie materiałów izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej; tworzenie systemów zewnętrznej izolacji termicznej, tworzenie tynków i obróbka powierzchni tynkowych, tworzenie posadzek i części zabudowy suchej; diagnozowanie uszkodzeń w ramach prac naprawczych i renowacyjnych; odnajdywanie powodów i prowadzenie prac naprawczych i renowacyjnych; używanie urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie rusztowań nośnych, ochronnych i rusztowań niezbędnych do pracy, mierzenie budowli i części budowy; przeprowadzanie prac wokół rozbudowy i budownictwa podziemnego; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; konsultowanie się z innymi zaangażowanymi w budowę; przygotowywanie placu budowy; przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; kontrola pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentacja pracy; podejmowanie środków zapewniających jakość oraz wycena wykonanej pracy; przekazywanie oczyszczonego placu budowy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przemyśle budowlanym, np. w zakładach budowy budowli naziemnych, w firmach budowy betonowej, w przedsiębiorstwach remontowych i modernizacyjnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Ofen- und Luftheizungsbauer/ Ofen- und Luftheizungsbauerin (Hw) – budownictwo ogrzewania powietrznego i piecowego
  • Zakres czynności: projektowanie i stawianie pieców kaflowych oraz otynkowanych pieców i piekarników, ręcznie wykonanych piekarników i kominków; planowanie, tworzenie i montowanie centralnych urządzeń grzewczych, instalacji wentylacyjnych, pieców akumulacyjnych, palników olejowych, gazowych i paliwa stałego, kominów oraz instalacji dostarczających olej opałowy; stawianie palenisk przemysłowych oraz podłączanie ich do kominów i systemów zaopatrzenia; montowanie systemów ogrzewania płaszczyznowego, zwłaszcza hypocaustum; instalacja kominków z wymiennikami ciepła łącznie z ich regulacją; planowanie i kierowanie przebiegiem pracy; kontrola i ocena wyników pracy oraz podejmowanie środków zapewnienia jakości; montowanie i demontowanie rurociągów, kanałów i elementów instalacji wentylacyjncy i pieców; instalacja i kontrolowanie podzespołów i elementów, urządzeń regulacyjnych, sterujących, zabezpieczających i układów monitorujących oraz regulacja stosownych nastaw; kontrolowanie, nastawianie i włączanie do użytku instalacji wentylacyjnych i pieców; podejmowanie się obsługi klientów oraz przeprowadzanie inspekcji i konserwacji; doradztwo i opieka nad klientem w związku z produktami i usługami zakładu, biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne i ekonomiczne; przekazywanie instalacji i systemów wentylacyjnych oraz pieców klientom, wprowadzenie ich w obsługę urządzeń.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach budowy pieców, pieców kaflowych i kominków, na budowie i w warsztacie
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Parkettleger/ Parkettlegerin (Hw) – parkieciarstwo
  • Zakres czynności: kładzenie, obrabianie i pielęgnacja parkietów oraz innych drewnianych podłóg; odnawianie drewnianych podłóg.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach usług parkieciarskich, w sklepach specjalistycznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Raumausstatter/ Raumausstatterin – SP Boden, – SP Polstern, – SP Raumdekoration, Licht-, Sicht- und Sonnenschutzanlagen, – SP Wand- und Deckendekoration (Hw) – dekorator/dekoratorka wnętrz – specjalizacja podłogowa – specjalizacja  obicia – specjalizacja dekoracji pomieszczeń, instalacji oświetleniowych i chroniących przed słońcem – specjalizacja dekoracji ścian i sufitów
  • Zakres czynności: projektowanie pomieszczeń zgodnie z życzeniami klienta; projektowanie i pokrywanie powierzchni ścian, sufitów i podłóg; projektowanie i kładzenie różnych wykładzin podłogowych; projektowanie, przygotowywanie i montowanie dekoracji pomieszczeń; przygotowywanie i montowanie instalacji oświetleniowych i chroniących przed słońcem; przygotowywanie obicia i renowacja obitych mebli; doradzanie klientom odnośnie dekoracji; przeróbka i obróbka surowców i materiałów pomocniczych;  kontrola wymagań budowlanych na miejscu; przygotowywanie podłoża; samodzielne ustalenia etapów pracy, jej środków i metod; tworzenie dokumentów roboczych; przeprowadzanie pomiarów, podejmowanie środków zapewniających jakoś; ocena i dokumentacja efektów pracy; obliczenie kosztów wykonanej usługi; szykowanie miejsc pracy; podejmowanie środków ochrony zdrowia i środowiska w pracy; korzystanie z technik informacji i komunikacji; korzystanie i konserwacja urządzeń, sprzętów i maszyn.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach dekoracji wnętrz oraz innych miejscach oferujących takie usługi, np. w dziale dekoracji wnętrz w magazynach
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/ Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin (Hw) – mechatronik/mechatroniczka rolet i ochrony przed słońcem
  • Zakres czynności: tworzenie rolet wraz z elementami zasłaniającymi i dekoracji z półfabrykatów; tworzenie, dostarczanie i montowanie rolet, markiz i żaluzji; montowanie bram garażowych i kart rolowanych stosując się do zaleceń producenta; montowanie i programowanie napędów i sterowników zgodnie z wymogami klienta; planowanie i przeprowadzanie działań w celu oszczędzania energii; podejmowanie środków bezpieczeństwa i zapobiegania włamaniom podczas wytwarzania, montażu i naprawy rolet, okien i drzwi; przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i badań funkcjonalnych oraz ich dokumentacja; organizowanie transportu części, elementów i sprzętów roboczych; podejmowanie środków zapewniających jakość oraz branie pod uwagę powiązań pomiędzy jakością, zadowoleniem klienta i sukcesem zakładu; praca na podstawie zleceń lub planów samodzielnie lub w grupie; szykowanie, zabezpieczanie i sprzątanie miejsc pracy; obróbka i przeróbka materiałów pomocniczych i surowców oraz półfabrykatów; obsługa i konserwacja narzędzi, urządzeń, maszyn oraz instalacji technicznych; przygotowywanie, przeprowadzanie i dokumentowanie działań konserwacji; przekazywanie usług; prowadzenie rozmów z klientami; uwzględnianie kolejnych potrzeb klienta i sprawdzanie możliwości ich wykonania; wycena usług; przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w specjalistycznych zakładach zajmującymi się roletami i ochroną przed słońcem oraz u producentów rolet i instalacji chroniących przed słońcem
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Thermometermacher/ Thermometermacherin – FR Thermometerjustieren (Hw) – producent/producentka termometrów – specjalizacja regulacji termometrów
  • Zakres czynności: przygotowywanie skali temperatur dla różnych termometrów cieczowych; regulacja płynów oraz termometrów.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w małych i średnich zakładach zajmujących się obróbką szkła i produktów technicznych ze szkła, np. dla laboratoriów; w zakładach naprawy termometrów
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Tiefbaufacharbeiter/ Tiefbaufacharbeiterin – SP Straßenbauarbeiten   (Hw) – budowniczy/budownicza robót podziemnych – specjalizacja budowy dróg
  • Zakres czynności: tworzenie nawierzchni asfaltowych; tworzenie bazy pod nawierzchnie oraz wbudowywanie podłoża; tworzenie nawierzchni z kostki i z płyt przy użyciu sztucznych i naturalnych kamieni; tworzenie elementów budowlanych z kamienia, prefabrykatów i z betonu, np. studzień, otoczek i elementów muru pruskiego; zabudowywanie rowów i wykopów pod fundament; wypełnianie i zagęszczanie masy gleby oraz wykonywanie nasypu; zatrzymywanie wód powierzchniowych, przypowierzchniowych i podziemnych; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie i przygotowywanie przebiegu pracy; przygotowywanie placu budowy; planowanie etapów pracy oraz przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska na budowie; kontrolowanie pracy pod kątem bezbłędnej jej realizacji; dokumentacja prac i sprzątanie miejsca pracy; korzystanie z urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie rusztowań nośnych, ochronnych i rusztowań niezbędnych do pracy, mierzenie budowli i części budowy; mierzenie budowli i elementów budowlanych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych branży budowlanej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Tiefbaufacharbeiter/ Tiefbaufacharbeiterin – SP Rohrleitungsbauarbeiten, (Hw) – budowniczy/budownicza robót podziemnych – specjalizacja budowy rurociągów
  • Zakres czynności: obróbka i łączenie rur ciśnieniowych z metalu i z tworzywa sztucznego; wbudowywanie rurociągów ciśnieniowych oraz osprzętu i wyposażenia z różnych materiałów przeznaczonych do transportu substancji ciekłych i gazowych; przeprowadzanie robót ziemnych; zabudowywanie rowów i wykopów pod fundament; wypełnianie i zagęszczanie masy gleby oraz wykonywanie nasypu; zatrzymywanie wód powierzchniowych, przypowierzchniowych i podziemnych; tworzenie i przenoszenie kanałów, wykładanie kabli oraz rur chroniących kable; budowanie szybów z prefabrykatów, betonu i muru; przeprowadzanie pobocznych prac związanych z przywracaniem stanu pierwotnego drogi; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie i koordynacja pracy; przygotowywanie placu budowy; planowanie przebiegu pracy oraz przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska na budowie; kontrola pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentacja prac i sprzątanie miejsca pracy; korzystanie z urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie rusztowań nośnych, ochronnych i rusztowań niezbędnych do pracy, mierzenie budowli i części budowy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych branży budowlanej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Tiefbaufacharbeiter/ Tiefbaufacharbeiterin – SP Kanalbauarbeiten, (Hw) – budowniczy/budownicza robót podziemnych – specjalizacja budowy kanałów
  • Zakres czynności: zatrzymywanie wód powierzchniowych, przypowierzchniowych i podziemnych; tworzenie i przenoszenie kanałów, wykładanie kabli oraz rur chroniących kable; budowanie szybów z prefabrykatów, żelbetonu i muru; przeprowadzanie robót ziemnych; zabudowywanie rowów i wykopów pod fundament; wypełnianie i zagęszczanie masy gleby oraz wykonywanie nasypu; przeprowadzanie pobocznych prac związanych z przywracaniem stanu pierwotnego drogi; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; planowanie i koordynowanie pracy; szykowanie placu budowy; planowanie przebiegu pracy przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; kontrolowanie pracy pod kątem bezbłędnej jej realizacji; dokumentacja prac i sprzątanie miejsca pracy; korzystanie z urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie rusztowań nośnych, ochronnych i rusztowań niezbędnych do pracy, mierzenie budowli i części budowy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych branży budowlanej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Tiefbaufacharbeiter/ Tiefbaufacharbeiterin – SP Brunnen- und Spezialtiefbauarbeiten (Hw) – budowniczy/budownicza robót podziemnych – specjalizacja budowy studni i robót głębokościowych
  • Zakres czynności: tworzenie odwiertów, np. w celu badania gruntu, wydobywania i odprowadzania wody i redukcji wód gruntowych; korzystanie z urządzeń wiertniczych i stosownie różnych metod wiercenia; przebudowywanie odwiertów w studnie; wbudowywanie i kładzenie rurociągów; wbudowywanie prefabrykatów w studnie i rurociągi; montowanie urządzeń zaopatrywania w wodę i tworzenie końcówek do pomiaru wód gruntowych; przeprowadzanie robót ziemnych; zabudowywanie rowów i wykopów pod fundament; wypełnianie i zagęszczanie masy gleby; podejmowanie środków ochrony zasobów wodnych; badanie gruntu; pobieranie, sprawdzanie i oznaczanie próbek ziemi; sporządzanie protokołu warstw gleby; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; przygotowywanie placu budowy; ustalenie przebiegu pracy i przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; kontrola pracy pod kątem bezbłędnego jej wykonania; dokumentacja prac i sprzątanie miejsca pracy; korzystanie z urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie rusztowań nośnych, ochronnych i rusztowań niezbędnych do pracy, mierzenie budowli i części budowy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych branży budowlanej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Tiefbaufacharbeiter/ Tiefbaufacharbeiterin – SP Gleisbauarbeiten (Hw) -budowniczy/budownicza robót podziemnych – specjalizacja budowy torów
  • Zakres czynności: osuszanie torowiska; przeprowadzanie odpowiednich pomiarów; wykonywanie nawierzchni i wykładanie podkładów; kładzenie i mocowanie szyn i torowiska; układanie, podnoszenie, ustawianie i montowanie torów i ich łączników; przeprowadzanie robót ziemnych; wypełnianie i zagęszczanie masy gleby oraz wykonywanie nasypu; przeprowadzanie pobocznych prac związanych z tworzeniem nawierzchni z kostki, płyt i asfaltowej; przeprowadzanie pobocznych prac związanych z budową naziemną; samodzielne wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji technicznej i zlecenia – samemu lub we współpracy z innymi; przygotowywanie placu budowy; ustalenie przebiegu pracy i przedsiębranie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; kontrolowanie pracy pod kątem bezbłędnej jej realizacji; dokumentacja prac i sprzątanie miejsca pracy; korzystanie z urządzeń i maszyn; montowanie i demontowanie rusztowań nośnych, ochronnych i rusztowań niezbędnych do pracy, mierzenie budowli i części budowy; mierzenie budowli i elementów budowlanych,
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych branży budowlanej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Tischler/ Tischlerin (Hw) – stolarstwo
  • Zakres czynności: projektowanie i szkicowanie produktu z twórczego i funkcjonalnego punktu widzenia; wybór drewna i materiałów drewnopodobnych pod kątem przeznaczenia i opłacalności; tworzenie części z drewna i materiałów drewnopodobnych ręcznie i przy użyciu maszyn; składanie części w produkt; obróbka oklein, tworzywa sztucznego, metali, szkła i adiuwantów; przygotowywanie, obsługa i konserwacja maszyn, urządzeń, sprzętów i mechanizmów; przygotowywanie, obsługa i konserwacja urządzeń i wyposażenia pneumatycznego, hydraulicznego i elektronicznego; rafinowanie powierzchni poprzez pokrywanie i kolorowanie wytrawą i barwnikami oraz przygotowywanie i wykładanie różnych materiałów powłokowych; wbudowywanie części i produktów gotowych do montażu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w małych i średnich zakładach rzemieślniczych, np. w stolarniach meblowych lub w zakładach budowy okien
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/ Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin (Hw, IH)
 • 🇩🇪 Zimmerer/ Zimmerin (Hw)

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży: