Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należy:

🇵🇱 branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK); załącznik nr 9 od strony 1251

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży fryzjersko-kosmetycznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Friseur/ Friseurin (Hw) – fryzjer/fryzjerka
  • Zakres czynności: czyszczenie i pielęgnacja włosów i skóry głowy; strzyżenie włosów przy użyciu klasycznych jak i nowoczesnych technik; przeprowadzanie zmian struktury i koloru włosów; planowanie, formowanie i ozdabianie fryzur; doradzanie klientom w usługach fryzjerskich i kosmetycznych, biorąc pod uwagę aspekty estetyczne, kształt głowy i twarzy, ogólny wygląd oraz panujące trendy; przedstawianie i realizowanie propozycji; obsługa klienta przed, w trakcie i po wizycie oraz odpowiadanie jego potrzebom i życzeniom; przeprowadzanie przedłużania i pogrubiania włosów oraz zdobienie ich przy pomocy peruk; pielęgnacja dłoni i ozdabianie paznokci; przeprowadzanie zabiegów kosmetycznych; planowanie i dokumentacja przebiegu wizyty; udział przy organizacji zakładu i nadzorowanie terminów; doradzanie klientom przy wyborze produktów oraz przy ich użytkowaniu; prezentowanie i sprzedaż produktów i towarów; wspieranie środków marketingowych podejmowanych przez salon; stosowanie się do przepisów ochrony zdrowia i środowiska.
  • Obszary działalności zawodowej: praca  w specjalistycznych zakładach fryzjerskich, a także w hotelach, na statkach wycieczkowych, w szpitalach, w domach opieki i w ośrodkach rehabilitacyjnych.
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kosmetiker/ Kosmetikerin (IH) – kosmetolog/kosmetyczka
  • Zakres czynności: doradzanie klientom w zakupie produktów i artykułów kosmetycznych oraz w wyborze usług kosmetycznych, biorąc pod uwagę ofertę salonu i typ klienta; ocena, czyszczenie, pielęgnacja i ochrona skóry i paznokci przy użyciu narzędzi, środków i urządzeń dostępnych w salonie, biorąc pod uwagę higienę i ochronę zdrowia; planowanie i podejmowanie działań kosmetycznych w celu dekoracji całego ciała, biorąc pod uwagę typ urody klientów i aktualnie panujące trendy; udzielanie porad żywieniowych w związku z kosmetyką, złożonych z własnych propozycji, promowania zdrowia i wiedzy na temat ogólnych podstaw kosmetyki; przeprowadzanie dodatkowych zabiegów kosmetycznych, np. środków permanentnych, przede wszystkim permanentnego usunięcia owłosienia i aplikacji makijażu permanentnego; planowanie i przeprowadzanie hydroterapeutycznych zabiegów kosmetycznych; przeprowadzanie zabiegów pedicure; modelowanie paznokci u rąk i stóp oraz władanie różnymi technikami wizażu; planowanie i przeprowadzanie masażu kosmetycznego włącznie z manualnym drenażem limfatycznym.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w instytucjach kosmetycznych, w perfumeriach, w salonach fryzjerskich oraz w instytucjach opieki zdrowotnej, np. w klinikach rehabilitacyjnych, szpitalach specjalistycznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Sport- und Fitnesskaufmann/ Sport- und Fitnesskauffrau (IH) – specjalista handlowy/specjalistka handlowa ds. usług sportowych i fitnessowych
  • Zakres czynności: wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i organizacją; praca nad konceptami oferty sportowej; doradzanie klientom i oferowanie im wsparcia..
  • Obszary działalności zawodowej: praca w studiach fitness, organizacjach i klubach sportowych, u operatorów obiektów sportowych, w centrach zdrowia, u organizatorów wydarzeń sportowych oraz w szkołach sportowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Sportfachmann/ Sportfachfrau (IH) – specjalista/specjalistka ds.sportu
  • Zakres czynności: informowanie i wspieranie członków i klientów w doborze ofert sportowych oraz zdrowotnych obejmujących ruch i odżywianie; rozwój i opracowywanie konceptów sportu amatorskiego i zawodowego; dopilnowywanie przebiegu wydarzeń sportowych, treningów i zawodów pod kątem organizacji; doradzanie sportowcom i sportowczyniom w danej dyscyplinie; stosowanie się do reguł specyficznych dla danego sportu; planowanie, koordynowanie, organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych i coachingowych; tworzenie warunków sportowych i treningowych w miarę potrzeb i sytuacji; wspieranie sportowców i sportowczyń w treningu oraz w zawodach; obserwowanie wyników oraz wyciąganie wniosków; zachęcanie do dbania o urządzenia, obiekty sportowe i wliczające się do nich elementy oraz do ich konserwacji; zdobywanie urządzeń sportowych, produktów i usług; opracowywanie transakcji i księgowości; przeprowadzanie kalkulacji; tworzenie, ocenianie i prezentowanie statystyk; praca zorientowana na drużynę i klientów, przy użyciu kompetencji społecznych i komunikacyjnych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakresie ekonomii sportu, przede wszystkim w zakładach sportowych i treningowych klubów i organizacji sportowych oraz w siłowniach i klubach fitness
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami