„Perspektywy zawodowe” priorytetem tematycznym działalności PNWM w latach 2013-2016

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wspiera wymianę i praktyki o charakterze zawodowym od początku swojego istnienia. Blisko 10 procent z ponad 3000 projektów z liczbą ponad 110 000 uczestników dofinansowywanych rocznie przez PNWM można określić jako wymiany o charakterze zawodowym.

Pod hasłem „Perspektywy zawodowe” w latach 2013-2016 PNWM realizowała w ramach priorytetu tematycznego swojej działalności szereg przedsięwzięć poświęconych orientacji zawodowej, planowaniu kariery, kompetencjom i przygotowaniu młodych Polaków i Niemców do wejścia na współczesny rynek pracy; oto ich wybór:

Uwaga! Akcja! Film PNWM „Perspektywy zawodowe”

Aby w ciekawej formie zachęcić młodzież i organizatorów do udziału i przeprowadzania projektów zawodowych wymian młodzieży i zagranicznych praktyk zawodowych, PNWM odwiedziła różnorodne projekty o charakterze zawodowym po obu stronach Odry z kamerą i stworzyła o nich film.

Pokazuje on korzyści, jakie daje doświadczenie współpracy w międzynarodowym zespole za granicą: umiejętności praktyczne, naukę języka czy rozwój kompetencji społecznych, interpersonalnych i międzykulturowych. Zapraszamy do obejrzenia filmu „Perspektywy zawodowe” i jego zwiastunów na kanale YouTube PNWM

XV Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży w Zamku Trebnitz

O znaczeniu międzynarodowej pracy z młodzieżą w procesie orientacji zawodowej młodych Polaków i Niemców dyskutowali we wrześniu 2015 roku podczas konferencji w Zamku Trebnitz w Brandenburgii przedstawiciele podmiotów edukacji formalnej oraz nieformalnej, gospodarki i izb przemysłowo-handlowych.

Warsztaty na temat znaczenia kompetencji miękkich w życiu zawodowym młodzieży, procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy czy mediów społecznościowych pozwoliły uczestnikom wymienić się doświadczenia, pomysłami i kontaktami oraz zdobyć inspiracje do pracy w obszarze polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Spotkanie przy okrągłym stole o standardach praktyk zawodowych

Praktycy i eksperci kształcenia zawodowego i polsko-niemieckiej wymiany młodzieży z obu krajów dyskutowali w październiku 2015 roku w Poczdamie przy okrągłym stole o trudnościach i wyzwaniach związanych z organizowaniem i wspieraniem zagranicznych praktyk zawodowych. Na podstawie ich rekomendacji oraz opinii praktykantów PNWM wypracuje i wdroży w przyszłości standardy jakości polsko-niemieckich praktyk zawodowych.

„Znaczenie i rozwój kompetencji miękkich” polsko-niemieckie seminarium dla organizatorów wymian młodzieży

Międzynarodowe projekty wymiany młodzieży stwarzają idealną przestrzeń do świadomego i samodzielnego uczenia się i rozwoju kompetencji miękkich.

Organizatorzy polsko-niemieckich spotkań mogą jak najbardziej wesprzeć młodych ludzi w tym procesie i to właśnie dla nich PNWM zorganizowała w listopadzie 2015 roku oraz w maju 2016 roku czterodniowe seminaria, podczas których mogli oni poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wspierania procesu uczenia się i rozwoju kompetencji miękkich u młodych osób.

Magazyn INFO „Perspektywy zawodowe młodych ludzi w Polsce i Niemczech”

Wydanie nr 1/2015 magazynu PNWM poświęcone zostało kwestiom zawodowym młodych ludzi.

W numerze m.in. reportaż o klasach patronackich w Polsce, artykuł o polsko-niemieckiej firmie uczniowskiej prowadzącej kawiarnię, prezentacja możliwości wsparcia międzynarodowych programów wymiany zawodowej, a także relacja z dnia w życiu praktykanta za granicą.

Konferencja „Perspektywy zawodowe – orientacja zawodowa w międzynarodowej wymianie młodzieży – więcej niż employability”

Konferencja, która odbyła sie w listopadzie 2016 roku we Wrocławiu, stanowiła zwieńczenie trzyletniego priorytetu tematycznego działalności programowej PNWM.

Wzięło w niej udział ok. 100 osób, w połowie z Polski i Niemiec. Podczas trzydniowych obrad uczestnicy mieli możliwość udziału w różnych dyskusjach i warsztatach tematycznych, poznać przykłady dobrych praktyk czy porozmawiać o znaczeniu praktyk zagranicznych w procesie orientacji zawodowej młodych ludzi. Konferencja była współfinansowana przez Fundację Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung).