Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należą:

 🇵🇱 branża audiowizualna (AUD); załącznik nr 1 od str. 4

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży audiowizualnej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

🇵🇱 branża poligraficzna (PGF);  załącznik 21 od strony 2720

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży poligraficznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Fotomedienfachmann/Fotomedienfachfrau (Hw, IH) – specjalista/specjalistka ds. fotografii
  • Zakres czynności: doradzanie klientom i informowanie ich na temat produktów i usług związanych z fotografią i wideo, a także odnośnie projektowania i realizacji zdjęć i nagrań; sprzedaż produktów i usług; tworzenie zdjęć na podstawie wytycznych oraz własnych wyobrażeń; korzystanie z technik obróbki i korekty zdjęć; udostępnianie danych na temat zdjęć w celu ich ponownego użycia; korzystanie z różnych technik wyświetlania zdjęć; obserwowanie istotnych dla rynku nowości; poznawanie potrzeb klienta; edukowanie klientów; przeprowadzanie kalkulacji i korzystanie z dostępnych instrumentów controllingu; współudział przy planowaniu i przeprowadzaniu dystrybucji i marketingu; planowanie i realizacja zamówień produktów i usług; ukierunkowana na realizację procesu praca w zespole.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w studiach fotograficznych, w sprzedaży detalicznej, w specjalistycznych laboratoriach, u fotografów, w agencjach fotograficznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Mediengestalter Digital und Print/Mediengestalterin Digital und Print – FR Beratung und Planung (Hw, IH) – projektant/projektantka mediów cyfrowych i drukowanych – doradztwo i planowanie
  • Zakres czynności: opieka nad klientami i doradzanie im; sporządzanie ofert produktów medialnych; planowanie projektów; opracowywanie zleceń; prezentowanie wyników pracy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w agencjach reklamowych lub w działach reklamy oraz w przedsiębiorstwach sektora medialnego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Mediengestalter Digital und Print/Mediengestalterin Digital und Print – FR Gestaltung und Technik (Hw, IH) – projektant/projektantka mediów cyfrowych i drukowanych – projektowanie i technologia
  • Zakres czynności: projektowanie produktów medialnych oraz planowanie przebiegu produkcji; kombinacja elementów mediów; sortowanie i zestawianie danych w celu użycia ich przez technologie cyfrowe.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach sektora medialnego, w wydawnictwach, w agencjach reklamowych i w działach reklamy, u producentów mediów internetowych, w zakładach fotograficznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Mediengestalter Digital und Print/Mediengestalterin Digital und Print – FR Konzeption und Visualisierung (Hw, IH) – projektant/projektantka mediów cyfrowych i drukowanych – koncepcja i wizualizacja
  • Zakres czynności: analiza grupy docelowej; tworzenie koncepcji mediów; prezentowanie projektu klientom; opracowywanie projektu pod kątem możliwości dalszych obróbek medialnych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w agencjach reklamowych i w działach reklamy, w wydawnictwach i innych przedsiębiorstwach sektora medialnego, w agencjach medialnych w zakresie multimedialnym
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Medientechnologe Druck/Medientechnologin Druck (Hw) – technologia mediów druku
  • Zakres czynności: tworzenie różnych rodzajów produktów poligraficznych; samodzielna konfiguracja i obsługa urządzeń produkcyjnych służących do wytwarzania produktów poligraficznych; kontrola i optymalizacja procesu produkcji zgodnie z wytycznymi i standardami jakości, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne i ekologiczne; przeprowadzanie czynności pomiarowych i weryfikacyjnych w celu zapewnienia jakości; wykorzystywanie, przekazywanie i konwertowanie danych przy użyciu konkretnego sprzętu i oprogramowania; tworzenie form lub plików drukowych w celu stworzenia różnych produktów poligraficznych; uwzględnianie różnych technik obróbki zgodnie z produktem i materiałem wykonania; konserwacja i pielęgnacja urządzeń produkcyjnych; analiza, planowanie i dokumentacja konkretnych zadań oraz przebiegu pracy samodzielnie i w zespole; komunikacja z obszarami niższego i wyższego szczebla w celu optymalizacji procesu produkcji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach medialnych i graficznych, zwłaszcza w obszarze druku cyfrowego, offsetowego, fleksograficznego, artystycznego, druku gazet, opakowań, formularzy, etykiet, tapet i czasopism
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Medientechnologe Siebdruck/Medientechnologin Siebdruck (Hw) – technologia mediów sitodruku
  • Zakres czynności: wytwarzanie produktów sitodruku na różnych podłożach; analiza, planowanie i dokumentacja konkretnych zadań oraz przebiegu pracy samodzielnie i w zespole; samodzielne przygotowywanie szablonów do druku sitowego; wykorzystywanie, przekazywanie i konwertowanie danych przy użyciu konkretnego sprzętu i oprogramowania; tworzenie form druku sitowego dla różnych zastosowań; dobór odpowiednich materiałów, farb i technologii produkcji; konfiguracja i obsługa urządzeń produkcyjnych w celu wytworzenia produktów druku sitowego; kontrola i optymalizacja procesu produkcji zgodnie z wytycznymi i standardami jakości; przeprowadzanie czynności pomiarowych i weryfikacyjnych w celu zapewnienia jakości; korzystanie z odpowiednich technik obróbki druku; konserwacja i pielęgnacja urządzeń produkcyjnych; praca zorientowana na potrzeby klienta i uwzględniająca aspekty ekologiczne i ekonomiczne; komunikacja z innymi obszarami w celu optymalizacji procesu produkcji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach poligraficznych, zwłaszcza w obszarach sitodruku arkuszowego, rotacyjnego, technicznego, tekstylnego, ceramicznego, szklanego, a także wielkoformatowego druku cyfrowego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Schilder- und Lichtreklamehersteller/ Schilder- und Lichtreklameherstellerin – SP Technik, Montage, Werbeelektrik/-elektronik, – SP Grafik, Druck, Applikation (Hw) – producent/producentka szyldów i reklam świetlnych – technologia, montaż, elektryka / elektronika reklamy, – grafika, druk, aplikacja
  • Zakres czynności: tworzenie oświetlonych i nieoświetlonych konstrukcji reklamowych i komunikacyjnych, systemów sterowania, stoisk targowych i prezentacyjnych; projektowanie, opracowywanie i prezentowanie konceptów komunikacji i reklamy; tworzenie etykiet i prezentacji graficznych z różnych materiałów i przy użyciu różnych technik; aplikacja przy użyciu różnych materiałów; korzystanie z technik druku; montaż elektryki i elektroniki reklamy; mocowanie, łączenie, konserwacja, naprawa i demontowanie konstrukcji reklamowych i komunikacyjnych; planowanie i organizacja procesów biznesowych; doradzanie klientom i przeprowadzanie rozmów handlowych; kontrola i dokumentacja wyników pracy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach produkcji szyldów i reklam świetlnych, a także u producentów i dystrybutorów elementów reklamowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste – FR Archiv, (IH, öD) – specjalista/specjalistka ds. mediów i usług informacyjnych – archiwum
  • Zakres czynności: ocena, wykorzystywanie, porządkowanie i księgowanie pism i innych nośników informacji; projektowanie i przechowywanie materiałów pomocniczych oraz przeprowadzanie ich obróbki technicznej; stosowanie paleografii; przeprowadzanie i pilnowanie wypożyczeń; udział w wystawach i wydarzeniach; zdobywanie i pozyskiwanie mediów, informacji i danych oraz ich rejestrowanie i wykorzystywanie zabezpieczanie zasobów medialnych i innych nośników informacji; wdrażanie systemów informacji i komunikacji; prowadzenie badania w sieciach i bazach danych; doradzanie klientom i użytkownikom oraz ich obsługa; praca w public relations i w marketingu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w administracji publicznej, w muzeach i w przedsiębiorstwach kinematografii, a także na uczelniach, w stowarzyszeniach i w organizacjach; w branży medialnej i informatycznej, w archiwach wydawnictw i nadawców
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste – FR Bildagentur (IH, öD) – specjalista/specjalistka ds. mediów i usług informacyjnych – agencja fotograficzna
  • Zakres czynności: zdobywanie, wykorzystywanie, archiwizacja i rozpowszechnianie obrazów; identyfikacja i katalogowanie zawartości obrazów; opracowywanie techniczne i przechowywanie obrazów; wykorzystywanie i zarządzanie informacjami na temat obrazów; tworzenie zapisów obrazów i wykorzystywanie elektronicznych i konwencjonalnych mediów transmisyjnych; przyjmowanie i opracowywanie zleceń; zestawianie baz obrazów; ustalanie praw użytkowania i stosowanie schematów kalkulacji przy wypłacaniu honorariów; kontrola okresów wypożyczania; opracowywanie rachunków i upomnień; udział w tworzeniu katalogów obrazów i materiałów reklamowych; przyjmowanie klientów; zdobywanie, rejestrowanie i wykorzystywanie mediów, informacji i danych; zabezpieczanie zasobów medialnych i innych nośników informacji; wdrażanie systemów informacji i komunikacji; prowadzenie badań w sieciach i bazach danych; doradzanie klientom i użytkownikom oraz ich obsługa; praca w public relations i w marketingu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w różnych archiwach audiowizualnych, np. podmiotów publicznych, agencji fotograficznych lub dużych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, u nadawców, w wydawnictwach, na uczelniach, w muzeach, a także u dostawców baz danych i usługodawców przetwarzania danych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Film- und Videoeditor/ Film- und Videoeditorin (IH)
 • 🇩🇪 Fotomedienfachmann/ Fotomedienfachfrau (Hw, IH) – specjalista/specjalistka ds. mediów fotograficznych
  • Zakres czynności: udzielanie klientom informacji i porad dotyczących produktów i usług związanych z fotografią i wideo, oraz z ich projektowaniem i realizacją; sprzedaż produktów i usług; tworzenie zdjęć według wytycznych oraz własnych wyobrażeń; stosowanie technik przetwarzania i korekcji obrazu; korzystanie z różnych technik tworzenia obrazów; obserwowanie zmian istotnych dla rynku; poznawanie potrzeb klientów; prowadzenie szkoleń dla klientów; wykonywanie obliczeń i stosowanie instrumentów controllingu; uczestniczenie w planowaniu i wdrażaniu sprzedaży i marketingu; planowanie i realizowanie zakupów towarów i usług.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w firmach z branży fotograficznej, w szczególności w firmach detalicznych, w laboratoriach specjalistycznych i przemysłowych, u fotografów, w przemyśle, w agencjach fotograficznych i innych firmach usługowych.
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Gestalter für visuelles Marketing/ Gestalterin für visuelles Marketing (IH) – projektant/projektantka marketingu wizualnego
  • Zakres czynności: rozwój i realizacja projektów wizualnych, które wyrażają i promują filozofię firmy; prezentowanie produktów, towarów i usług; wykorzystywanie trendów sprzedażowych i nabywczych przy tworzeniu projektów wizualnych; projektowanie pomieszczeń sprzedażowych, prezentacyjnych i wystawowych; kooperacja z personelem sprzedaży i wystawy oraz z innymi grupami zawodowymi zajmującymi się reklamą i projektowaniem; dostosowywanie światła, form, kolorów i innych elementów do sprzedaży; planowanie i organizowanie wydarzeń, forów i akcji promocyjnych; tworzenie i używanie materiałów i środków do prezentacji biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne i ekonomiczne; korzystanie z programów graficznych; przeprowadzanie kalkulacji i kontroli wyników.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w handlu, na wystawach i w przemyśle
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Kaufmann für audiovisuelle Medien/ Kauffrau für audiovisuelle Medien (IH) – specjalista handlowy/specjalistka handlowa ds. mediów audiowizualnych
  • Zakres czynności: znajomość produktów i usług oraz form i procesów produkcji w branży; wykonywanie zadań biurowych, organizacyjnych i logistycznych w ramach planowania, tworzenia i marketingu mediów audiowizualnych uwzględniając ekonomiczność tych działań; analiza i ocena koncepcji, produktów i usług przedsiębiorstwa, mając na uwadze aspekty ekonomiczne, prawne, techniczne i kreatywne; planowanie użycia zasobów ludzkich i materialnych w celu produkcji mediów; kontrola możliwości finansowania i przeprowadzanie kalkulacji; doradzanie klientom na temat usług i produktów; przeprowadzanie negocjacji z oferentami i klientami; nabywanie i wykorzystywanie praw i licencji oraz nowego wyposażenia; obserwowanie rynku usług i produktów medialnych; rozwój koncepcji marketingowych; sprzedaż produktów i usług przedsiębiorstwa; organizowanie dystrybucji produktów; ocena danych i statystyk w celu kontroli; wykorzystywanie systemów informacji i komunikacji; praca zespołowa zorientowana na wykonanie projektu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży medialnej, np. w obszarze telewizji i radia, produkcji filmów, wideo i muzyki, kina i multimediów
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Mediengestalter Bild und Ton/ Mediengestalterin Bild und Ton (IH) – projektant/projektantka obrazu i dźwięku
  • Zakres czynności: planowanie produkcji audiowizualnych zwracając uwagę na aspekty artystyczne i merytoryczne; opracowywanie i stosowanie treści dziennikarskich; dobór środków produkcji i organizacja zespołu; przygotowywanie i wdrażanie systemów produkcji medialnej; tworzenie produktów audiowizualnych przy lub bez pomocy reżysera; nastawianie światła pod kątem wymagań technicznych i artystycznych; przechwytywanie i obróbka obrazu i dźwięku; unikanie zagrożeń w trakcie produkcji; trzymanie się podstaw prawnych produkcji medialnych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca u usługodawców produkcji medialnych, w telewizji, radiu, przy produkcji filmów, w teatrach, w agencjach zajmujących się organizacją wydarzeń, w agencjach komunikacji marketingowej i internetowej, w dziale public relations oraz u touroperatorów
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Mediengestalter Digital und Print/ Mediengestalterin Digital und Print – FR Beratung und Planung (Hw, IH) – projektant/projektantka mediów cyfrowych i drukowanych – doradztwo i planowanie
  • Zakres czynności: opieka nad klientami i doradzanie im; tworzenie ofert produktów medialnych; planowanie projektów; wykonywanie zleceń i prezentacja wyników.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w agencjach i działach reklamowych, w przedsiębiorstwach drukarskich i medialnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Mediengestalter Digital und Print/ Mediengestalterin Digital und Print – FR Gestaltung und Technik (Hw, IH) – projektant/projektantka mediów cyfrowych i drukowanych – projektowanie i technika
  • Zakres czynności: tworzenie produktów medialnych i planowanie przebiegu produkcji; kombinacja elementów mediów; przygotowywanie danych do ich wykorzystania cyfrowego; zbieranie danych pod konkretny cel.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach drukarskich i medialnych, w wydawnictwach, w agencjach i działach reklamowych, przy tworzeniu mediów cyfrowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Mediengestalter Digital und Print/ Mediengestalterin Digital und Print – FR Konzeption und Visualisierung (Hw, IH) – projektant/projektantka mediów cyfrowych i drukowanych – koncepcja i wizualizacja
  • Zakres czynności: analiza grup docelowych; tworzenie koncepcji mediów; prezentowanie klientom projektów; przygotowywanie ich do dalszej obróbki.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w agencjach i działach reklamowych, w przedsiębiorstwach drukarskich i medialnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Medienkaufmann Digital und Print/ Medienkauffrau Digital und Print (IH) – specjalista handlowy/specjalistka handlowa ds. mediów cyfrowych i drukowanych
  • Zakres czynności: obserwowanie różnych rynków medialnych i istotnych dla nich rozwojów społecznych i technicznych; udział przy planowaniu produktów i programów; korzystanie z przepisów praw autorskich i prasowych oraz uwzględnianie specyficznych dla zawodu warunków ramowych; współpraca przy rozwoju i wdrażaniu koncepcji marketingowych; doradzanie klientom na temat produktów i usług medialnych; sprzedaż produktów cyfrowych i drukowanych oraz oferowanie usług medialnych; udział w projektowaniu i tworzeniu produktów medialnych; opracowywanie zadań w sprzedaży i marketingu; obliczanie kosztów produkcji i dystrybucji; prowadzenie kalkulacji i korzystanie z narzędzi controllingu; udział w kupnie i sprzedaży praw i licencji; zakupywanie środków pracy i produkcji oraz usług.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w wydawnictwach i domach medialnych wydających media drukowane i cyfrowe
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Medientechnologe Druck/ Medientechnologin Druck (IH) – technologia mediów – poligrafia
  • Zakres czynności: tworzenie różnych produktów poligraficznych; samodzielne ustawianie i obsługiwanie urządzeń produkcyjnych w celu wytworzenia produktów poligraficznych; kontrola i optymalizacja procesów produkcji zgodnie z wytycznymi i ze standardami jakości, uwzględniając aspekty ekologiczne i ekonomiczne; przeprowadzanie działań pomiarowych i kontrolnych w ramach zapewnienia jakości; wykorzystywanie, przekazywanie i konwertowanie danych przy użyciu konkretnego sprzętu i oprogramowania; tworzenie form lub danych druku w celu wytworzenia różnych produktów poligraficznych; uwzględnianie technik obróbki druku zgodnie z produktem i materiałem wykonania; konserwacja i pielęgnacja urządzeń produkcyjnych; samodzielna lub zespołowa analiza, planowanie i dokumentacja konkretnych zadań i przebiegu produkcji; komunikacja z innymi obszarami w celu optymalizacji procesu produkcji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w rzemieślniczych i przemysłowych przedsiębiorstwach poligraficznych i medialnych, szczególnie w obszarach druku cyfrowego, offsetowego, fleksodruku, druku gazet, opakowań, formularzy, etykiet, tapet i druku artystycznego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Medientechnologe Druckverarbeitung/ Medientechnologin Druckverarbeitung (IH) – technologia mediów – obróbka poligraficzna
  • Zakres czynności: wykańczanie produktów poligraficznych, w szczególności książek, broszur, gazet, czasopism i artykułów reklamowych; wyposażanie i konserwacja maszyn, agregatów i urządzeń; kontrola i nadzór urządzeń przetwórczych; kontrola i optymalizacja procesów produkcji; przeprowadzanie czynności pomiarowych i weryfikacyjnych w celu zapewnienia jakości; tworzenie wzorów klienta i produkcji; wybór procesów produkcji i materiałów odpowiednich dla produktu; analizowanie, planowanie i dokumentacja pracy i procesów produkcji; komunikacja z innymi obszarami w celu optymalizacji procesu produkcji; samodzielna lub zespołowa praca w terminie zorientowana na klienta, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne i ekologiczne.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przemysłowych zakładach produkcji gazet i książek
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Medientechnologe Siebdruck/ Medientechnologin Siebdruck (IH) – technologia mediów – druk sitowy
  • Zakres czynności: tworzenie produktów druku sitowego na różnych podłożach drukowych; samodzielna i zespołowa analiza, planowanie i dokumentacja konkretnych prac i przebiegu produkcji; przygotowywanie szablonów do druku sitowego; wykorzystywanie, przekazywanie i konwertowanie danych przy użyciu konkretnego sprzętu i oprogramowania; tworzenie form druku sitowego do różnych celów; wybór odpowiednich materiałów, kolorów i sposobów produkcji; nastawianie i obsługa urządzeń do druku sitowego; kontrola i optymalizacja procesu produkcji zgodnie z wytycznymi i standardami jakości; przeprowadzanie czynności pomiarowych i weryfikacyjnych w celu zapewnienia jakości; korzystanie z odpowiednich dla druku sitowego technik; konserwacja i pielęgnacja urządzeń produkcyjnych; zorientowana na klienta praca, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne i ekologiczne; komunikacja z innymi obszarami w celu optymalizacji procesu produkcji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach poligraficznych, zwłaszcza w obszarach sitodruku arkuszowego, rotacyjnego, technicznego, tekstylnego, ceramicznego, szklanego, a także wielkoformatowego druku cyfrowego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami