Edukacja zawodowa

??

  • Edunet Poland – centrum kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, działające przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)
  • Koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego – Kuratorzy Oświaty powołali w każdym województwie Koordynatorów ds. kształcenia zawodowego, którzy zajmują się m.in. wspieraniem szkół w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami oraz pracodawców w nawiązaniu współpracy ze szkołami, a także promocją działań związanych z rozwojem doradztwa zawodowego w systemie oświaty (źródło: Ministerstwa Edukacji Narodowej)
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna – publiczna placówka odpowiedzialna za przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych
  • Fundacja Fundusz Współpracy – Krajowy Reprezentant europejskiej sieci danych ReferNet, która łączy organizacje i konsorcja instytucji zajmujących się zagadnieniami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynku pracy w danym kraju

??

Regionalne

Saksonia
  • bildungsmarkt-sachsen.de – oficjalny portal edukacyjny Wolnego Kraju Związkowego Saksonii z ofertą w zakresie orientacji zawodowej, kształcenia zawodowego, studiów wyższych i dokształcania

Doradztwo zawodowe i orientacja zawodowa

??

??

Publiczne Służby Zatrudnienia

??

??

Regional