Ważne informacje zanim zaczniesz:

  1. Aby dodać pełny projekt, musisz obowiązkowo wypełnić pola opisowe w języku polskim i niemieckim. Aby ułatwić sobie pracę i uniknąć ewentualnej utraty danych, pobierz szablony do wypełnienia off-line, a następnie powróć na tę stronę, żeby wkleić informacje do formularza online, które przygotujesz.
  2. Jeśli dysponujesz też filmem, najpierw wrzuć go na YouTube, a w formularzu na końcu wklej link.
  3. Prosimy o sprawdzenie poprawności językowej wprowadzanych danych. Dzięki temu Twoje materiały będą mogły zostać znalezione za pomocą wyszukiwarki.
  4. * – Wypełnienie sekcji oznaczonych gwiazdką jest obligatoryjne. Inne możesz, ale nie musisz wypełnić.

Wypełnij pola:

Wprowadź tytuł projektu:

Rodzaj i nazwa organizacji realizującej projekt:

Wybrano opcję dodaj więcej. Jeśli jest to niepotrzebne, kliknij button.
Pozostawienie niewypełnionych pól uniemożliwi wysłanie formularza.
Usuń pola poniżej

Kraj pochodzenia organizacji:

Rodzaj i nazwa organizacji:

Pełny adres ogranizacji:

Osoba kontaktowa:

Rodzaj i nazwa organizacji partnerskiej:

Wybrano opcję dodaj więcej. Jeśli jest to niepotrzebne, kliknij button.
Pozostawienie niewypełnionych pól uniemożliwi wysłanie formularza.
Usuń pola poniżej

Kraj pochodzenia organizacji:

Rodzaj i nazwa organizacji:

Pełny adres ogranizacji:

Osoba kontaktowa:

Instytucje zaangażowane w przebieg projektu:

Wybrano opcję dodaj więcej. Jeśli jest to niepotrzebne, kliknij button.
Pozostawienie niewypełnionych pól uniemożliwi wysłanie formularza.
Usuń pola poniżej

Rodzaj i nazwa:

Źródło otrzymanego dofinansowania:

Okres i miejsce realizacji oraz uczestnicy:

Okres realizacji projektu (od - do):

Miejsce realizacji projektu:

Liczba uczestników:

Wiek uczestników (maks. 2 przwedziały):

Wybierz rodzaj projektu:

Wybierz główny cel projektu (formę kształcenia):

Jakiej branży / obszaru zawodowego dotyczył projekt?
Jakie polskie i niemieckie zawody ’uczestniczyły’ w projekcie?:

Krótki opis projektu (max. 1000 znaków) w obu językach:

W języku polskim:
Pozostało znaków: 1000
W języku niemieckim:
Pozostało znaków: 1000

Działania / metody wykorzystane w projekcie (w obu językach):

W języku polskim:
Pozostało znaków: 1000
W języku niemieckim:
Pozostało znaków: 1000

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi (w obu językach):

W języku polskim:
Pozostało znaków: 1000
W języku niemieckim:
Pozostało znaków: 1000

Wskazówki dla innych organizatorów (w obu językach):

W języku polskim:
Pozostało znaków: 1000
W języku niemieckim:
Pozostało znaków: 1000

Opinie uczestników projektu:

Wymień opinie w formie cytatów (max 4)
Wybrano opcję dodaj więcej. Jeśli jest to niepotrzebne, kliknij button.
Pozostawienie niewypełnionych pól uniemożliwi wysłanie formularza.
Usuń pola poniżej
W języku polskim:
W języku niemieckim:

Rezultaty projektu - materiały:

Tutaj możesz załączyć pliki. Podziel się materiałami powstałymi w czasie trwania projektu (maksymalnie 6 plików, każdy do rozmiaru 2 MB).
KROK 1
- - -
Wybierz rodzaj
dodawanego
materiału
KROK 2
- - -
Dodaj plik
zawierający
materiał
KROK 3
- - -
Podaj nazwę,
która będzie
wyświetlana
Wybrano opcję dodaj więcej. Jeśli jest to niepotrzebne, kliknij button.
Pozostawienie niewypełnionych pól uniemożliwi wysłanie formularza.
Usuń pola poniżej
WIĘCEJ?
Dodaj więcej
- - - LUB - - -
Idź dalej

Dodaj media:

Koniecznie wybierz kilka najlepszych zdjęć. które zrobiłeś podczas trwania projektu (maksymalnie 6 plików, każdy do rozmiaru 2 MB).
Możesz również (ale nie musisz) podzielić się filmem (uprzednio wrzuconym na YouTube).

Podaj link do video na YouTube:

Wybrano opcję dodaj więcej. Jeśli jest to niepotrzebne, kliknij button.
Pozostawienie niewypełnionych pól uniemożliwi wysłanie formularza.
Usuń pola poniżej

Dodaj zdjęcie:

WIĘCEJ?
Dodaj więcej
- - - LUB - - -
Idź dalej

Ostatni krok - Zweryfikuj dodane informacje i zaznacz pola poniżej: