Najważniejsze na początek:

  1. Witamy na polsko-niemieckiej giełdzie praktyk, hospitacji i kontaktów w dziedzinie kształcenia zawodowego.
  2. PNWM wspiera praktyki dla młodzieży (do 26 roku życia) i hospitacje (dla dorosłych powyżej 26 lat) w dziedzinie kształcenia zawodowego.
  3. Miejsca praktyk i/lub hospitacji mogą oferować przedsiębiorstwa, zakłady pracy kształcące uczniów szkół zawodowych, instytucje publiczne lub pozarządowe. Dla uproszczenia w formularzu organizacja przyjmująca określana jest jako firma.
  4. W celu wprowadzenia oferty praktyk, należy uzupełnić formularz po polsku. Ten tekst zostanie następnie przetłumaczony i opublikowany po niemiecku.
  5. * Pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić. Inne mogą ale nie muszą zostać wypełnione.

Wypełnij pole:

Format: jpg, png (max. 2 MB)

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem koniecznym do opublikowania oferty w giełdzie praktyk online.
2. Administratorem Państwa danych osobowych do wyżej wymienionego celu jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa, Polska oraz Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam, Niemcy. W PNWM zostało powołanych dwóch Inspektorów ochrony danych, z którymi można skontaktować się pod następującymi adresami poczty elektronicznej: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org . Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane aż do odwołania zgodnie z rozporządzeniem UE dot. ochrony danych (UE-RODO).
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do cofnięcia zgody i i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
4. Mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie nam informacji mailowej na adres: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie narusza prawa do przetwarzania danych osobowych do momentu jej wycofania.
5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.