Zagraniczne praktyki zawodowe

Istnieją różne rodzaje staży za granicą:

  • staże ogólne

  • i staże specjalistyczne (hospitacje specjalistyczne, staże tematyczny, praktyki związane z projektem)

a także różne grupy docelowe, które kwalifikują się do odbycia stażu za granicą.

W tej sekcji gromadzone są informacje, które odnoszą się do ogólnych doświadczeń związanych z mobilnością za granicą i będą z czasem uzupełniane .

Zalecane podsumowanie informacji i materiałów dotyczących przygotowania, realizacji i podsumowania praktyk zagranicznych znajduje się w przewodniku dla przedsiębiorstw: ?? Praktikumsleitfaden für Betriebe Weber, Ulrike (2010) – . Hg.: Ausbildung im Verbund pro regio e. V., Uetze und GfAH mbH, Dortmund. Przewodnik po praktykach został wdrożony w ramach programu JOBSTARTER w projekcie „nAndus” Agencji Promocji Gospodarczej i Zatrudnienia Regionu Hanowerskiego.