Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Bez granic: nauka-praca-życie

 

Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

Po obu stronach granicy istnieje już duże doświadczenie w dziedzinie orientacji zawodowej, które można razem lepiej wykorzystać. Dlatego opracowujemy nową ofertę w zakresie orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży. Liczne wspólne warsztaty, konferencje, wizyty studyjne i spotkania wzmocnią wymianę między studentami, nauczycielami i specjalistami. 

Cele projektu:

 1. Opracowanie modelu orientacji zawodowej na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina jako przykładu, dostosowanego do potrzeb uczniów, szkół i rodziców oraz euroregionalnego rynku pracy.
 2. Praktyczne testowanie nowych narzędzi, materiałów i metod szkolenia zawodowego, z uwzględnieniem regionalnych i prawnych warunków ramowych.
 3. Promowanie wymiany międzykulturowej między uczniami i nauczycielami poprzez wspólne praktyczne działania w dziedzinie poradnictwa zawodowego i szkolenia nauczycieli.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Dokształcenie / doskonalenie zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Badania (ankieta w szkołach)
 • Warsztaty praktyczne
 • Wyjazdy studyjne
 • Wymiana uczniów z Polski i Niemiec
 • Praktyczne, dwudniowe zajęcia z orientacji zawodowej w Centrum Kształcenia (warsztatach)
 • Izby Rzemieślniczej w Hennickendorf i cykl zajęć laboratoryjnych z zakresu biologii, chemii, fizyki, cybernetyki i odnawialnych źródeł energii dla grup uczniów z Polski i Niemiec
 • Sukcesywna realizacja projektu „Praca w zawodzie jest znowu w modzie“ w szkołach podstawowych w Strzelcach Krajeńskich
 • Opracowanie metodycznego modelu orientacji zawodowej dla uczniów z różnych grup wiekowych i nauczycieli, transfer wypróbowanych modeli do Euroregionu („Dom młodych badaczy”, „First Lego League”, „Praca w zawodzie jest znowu w modzie”) w celu umożliwienia transgranicznej orientacji zawodowej i promowania perspektywy europejskiej
 • Konferencja fachowa dla nauczycieli
 • Realizacja imprez informacyjnych
 • Realizacja pierwszych szkoleń dla nauczycieli, a następnie praktyczne pilotowanie za pomocą warsztatów z zakresu nauk przyrodniczych i techniki dla 40 uczniów i 10 nauczycieli z każdego kraju, ewentualna korekta bądź optymalizacja metodyki
 • Rozszerzenie portalu euro-job.net o tematykę orientacji zawodowej

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

 • Koncepcja / program