Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Biuro zawodów

Był to projekt zrealizowany przez młodzież z Polski i Niemiec. Głównym tematem projektu było promowanie własnego, wybranego zawodu. Młodzież prezentowała zawody, w których się kształci i zrealizowała wspólne praktyki w wybranych zawodach. Uczestnicy w grupach mieszanych poznawali dany zawód, jak należy się przygotować do zawodu jakie mogą być perspektywy zawodowe. Warsztaty tematyczne w zawodach cukiernik, kucharz, mechanik zostały zrealizowane w restauracjach i zakładzie mechaniki pojazdowej. W programie projektu był zajęcia poznawcze, wieczory narodowe, konkursy z wiedzy o kraju partnera, nauka zwrotów i słówek w językach uczestników, zajęcia ruchowe i wyjazdy do Krakowa i Zakopanego.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Zajęcia poznawcze - gry portretowe, trombinoscope, zabawy z krzesłem, autoprezentacje, wywiady uczestnika z uczestnikiem.
 • Prezentacje o swoich krajach, regionach, miastach i organizacji.
 • Animacje językowe, słownik planszowy, nauka słówek i zwrotów, nauka alfabetu.
 • Zajęcia integracyjne prowadzone były w mieszanych grupach. Wykorzystano gry „Herbaciarnia” i „Budowa wieży’, gra metkowa w sklepach - zakupy za 50 zł, konkursy wiedzy o kraju partnera i prognoza pogody dla kraju partnera.
 • Warsztaty w zakładach pracy w zawodzie cukiernik, kucharz i mechanik.
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia w grupach w Centrum Wspinaczkowym.
 • Wyjazd do Krakowa i Zakopanego, dyskusje na temat wpływu mojego zawodu na otoczenie oraz o kwestiach ekologicznych dotyczących zawodów, o pracy w kurortach turystycznych i pracy w parku narodowym.
 • Ewaluacja cząstkowa, końcowa, ewaluacja plecowa.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

 • Plan praktyki zawodowej w firmie

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Zmianie uległo miejsce realizacji projektu z miejscowości Nowy Sącz na Barcice. Nie wpłynęło to negatywnie na realizację projektu.

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • Mój kolega ma swoje pieniądze za pracę, ja też tak zrobię.
 • Poznałam nowych przyjaciół, teraz będziemy uczyć się naszych języków.
 • Był to dla mnie czas w innym wymiarze.