Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Branża metalowa nie zna granic

W dniach 2–6 grudnia 2019 r. nastąpiła realizacja projektu w branży metalowej. Tym razem tytuł projektu brzmiał: ,,Branża metalowa nie zna granic”.

Program wizyty zakładał:

  • nabycie nowych umiejętności w zawodzie ślusarz,
  • pogłębienie współpracy oraz
  • promocję szkolnictwa zawodowego.

Uczestnicy projektu mieli możliwość poznać obsługę maszyn konwencjonalnych wykonując konkretne elementy.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

  • Dokształcenie / doskonalenie zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

  • W dniach 4-5.09.2019 r. odbyło się wspólne przygotowanie projektu przez mieszany zespół kadry kierowniczej w formie spotkania przygotowawczego. W czerwcu 2019 r. dyrekcja szkoły zorganizowała dwa spotkania robocze dotyczące przygotowania projektu. Został dokonany przydział obowiązków dla poszczególnych nauczycieli oraz wyznaczono koordynatora projektu.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

Opinie uczestników projektu (cytaty)

  • Warto wziąć udział w projekcie. Można poznać ciekawych ludzi, zdobyć nowe umiejętności i porozmawiać w języku niemieckim.
  • Projekt był dla mnie niespodzianką. W szkole uczymy się zawodu i mamy okazję rozwijać swoje zainteresowania.