Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu
Praktyki zawodowe

„Maksymalnie wykorzystany czas, w pełni służył zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Wszystko perfekcyjnie przygotowane.”

Ciao! Hallo! Velkommen!

Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy

Celem projektu było:

 • podniesienie europejskiej konkurencyjności zawodowej uczniów 3 szkół zawodowych z Wrocławia, Włocławka i Ostrzeszowa
 • i zwiększenie jakości kształcenia w tych placówkach.

Cele osiągnięto dzięki

 • mobilnościom zagranicznym uczniów i kadry
 • oraz poprzez wymianę doświadczeń w ramach międzynarodowego partnerstwa 7 instytucji VET .

Efektem projektu jest

 • wzrost kompetencji zawodowych, międzykulturowych i językowych uczniów,
 • podniesienie kompetencji kadry szkolnej w kształceniu zawodowym uczniów zróżnicowanych kulturowo i społecznie,
 • podniesienie umiejętności praktycznych nauczycieli
 • oraz udoskonalenie procesu kształcenia zawodowego w szkołach.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Dokształcenie / doskonalenie zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • W projekcie odbyły się 73 2-tygodniowe staże uczniowskie oraz 31 mobilności zawodowych kadry VET w Niemczech, Danii i we Włoszech.
 • Wszyscy uczestnicy przeszli przygotowanie kulturowo-pedagogiczne w formie treningów, kursy językowe i przygotowanie formalno-organizacyjne.
 • Pogadanka
 • Learning by doing
 • TIK

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Język branżowy (translator, pomoc opiekuna)
Dojazdy do miejsca pracy (oswojenie się z nowym rytmem dnia)

Wskazówki dla innych organizatorów

Ważne jest przygotowanie językowe do reagowania w typowych sytuacjach zawodowych
W pierwszych dniach pracy wskazana obecność osoby towarzyszącej- tłumacza

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • „Polecam, polecam serdecznie.”
 • „Ludzie, z którymi przyszło współpracować byli wspaniali.”
 • „Oby takich wrażeń w życiu jak najwięcej.”
 • „Maksymalnie wykorzystany czas, w pełni służył zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Wszystko perfekcyjnie przygotowane.”