Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu
Berufliche Perspektiven für Menschen mit Behinderung

„Die Schule hat mir großen Spaß gemacht. Wann gehen die Schulungen weiter? Was kann ich noch lernen?“

Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością (ERL)

Naszym celem jest zwiększenie akceptacji i uznania dla osób z niepełnosprawnościami, a także promowanie i rozszerzenie współpracy z ludźmi, stowarzyszeniami, szkołami i firmami w regionie.

Projekt ERL warsztatów dla osób niepełnosprawnych „St. Michael ”jest finansowany z programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014–2020. Naszym partnerem projektu jest powiat Złotoryja z „Instytutu aktywizacji zawodowej” w Świerzawie. Podczas różnych wydarzeń sportowych i kulturalnych należy uczyć się kultury, zwyczajów, języka i interesujących faktów z sąsiedniego kraju. Można również przesyłać sugestie i pomysły dotyczące realizacji naszego projektu.

Profile kompetencji zawodowych

W ramach naszego projektu opracowano profile kompetencji zawodowych dla 10 zawodów, które uwzględniają indywidualne możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszą i promują ich umiejętności.

Po polskiej stronie istnieją profile kompetencji zawodowych w następujących obszarach:

 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • drukarnia,
 • mały przemysł poligraficzny,
 • introligatorstwo.

Po stronie niemieckiej istnieją profile kompetencji zawodowych w następujących obszarach:

 • montaż,
 • piekarnia,
 • stolarstwo,
 • ceramika,
 • utrzymanie krajobrazu.

Praktyki

Planuje się również, że osoby z niepełnosprawnościami będą odbywać staże na 1. rynku pracy. W tym celu są przygotowywane w ramach projektu i zapewniamy im opiekę. W przypadku firm, które zatrudniają naszych stażystów, opracowywane są wytyczne dotyczące możliwości finansowania oraz praw i obowiązków związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych na ogólnym rynku pracy.

Szkolenia językowe

Chcemy zmniejszyć bariery językowe poprzez szkolenia językowe dla osób niepełnosprawnych, pracowników i zainteresowanych stron.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Szkolenia zgodnie z profilami kompetencji zawodowych. Te zostały stworzone na podstawie praktycznych elementów saksońskiej Diakonie
 • Metoda - pokażę Ci-zróbmy razem-zrób sam – Nauczanie z praktycznymi zadaniami
 • Urozmaicone kształtowanie lekcji
 • Arkusze robocze z różnymi poziomami
 • Memogra na temat bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, zdrowego odżywiania itp.
 • Praktyczne lekcje, np. podnieś i przenieś, ćwiczenie dla równowagi, korzystanie z środków pomocniczych
 • Wycieczki do różnych instytucji klasztoru lub firm na pierwszym rynku pracy

Wskazówki dla innych organizatorów

W naszym projekcie 40 uczestników jest intensywnie szkolonych. 30 uczestników odbyło staże na 1. rynku pracy. Jest jeszcze wiele innych obszernych zadań. Programy edukacyjne dla mniejszych grup, jak sądzimy, miałyby większy sens – należy to uwzględnić przy ubieganiu się o projekt.

Więcej o projekcie na stronie Zakładu Aktywności zawodowej w Świerzawie: http://zazswierzawa.pl/projekty-europejskie/#erl

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • "Naprawdę podobała mi się szkoła. Kiedy będą kontynuowane kursy szkoleniowe? Czego jeszcze mogę się nauczyć?"
 • "Skończyłem część A, ale chciałbym wziąć udział w kursie obróbki!"