Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Karuzela zawodów – metody orientacji zawodowej w Niemczech i w Polsce

Projekt jest wymianą i transferem wiedzy w próbie dopasowania, przetestowania i upowszechniania metody orientacji zawodowej dla rzeczywistości niemieckiej i polskiej.

 1. Wzmacniamy polsko-niemiecką współpracę dotyczącą kształcenia.
 2. Porównujemy orientację oraz doradztwo zawodowe w Polsce i w Niemczech.
 3. Poszukujemy nowego pomysłu, który pomoże każdemu w znalezieniu idealnego zawodu.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • W trakcie realizacji projektu porównane zostaną niemieckie i polskie metody orientacji zawodowej w systemach oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego instrumentu aktywizującego działania na rzecz przygotowania zawodowego (BvB).
 • W kontekście 3 seminariów i 2 podróży studyjnych należy zwrócić uwagę na pewne różnice w wymianie doświadczeń. W dalszej części projektu odbędą się 4 wyjazdy orientacji zawodowej dla młodzieży z Niemiec i Polski w ramach projektu pilotażowego.
 • Jednocześnie zostanie przygotowana porównawcza analiza prawna warunków ramowych w Niemczech i w Polsce. Rezultaty projektu obejmują również broszurę na temat orientacji zawodowej w regionie przygranicznym.
 • W ramach projektu zaplanowano również współorganizację i wsparcie finansowe targów „Edukacja - Praca - Kariera bez Granic"; w latach 2019 i 2020.

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • „Super metoda na wybranie zawodu marzeń”
 • „Jest to innowacyjny pomysł, na pomoc młodym ludziom przy stawianiu swoich pierwszych kroków w życiu zawodowym”
 • „Projekt daje możliwość na owocną współpracę miedzy Polską, a Niemcami i wymianę doświadczeń na gruncie edukacji zawodowej”