Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Normalnie i pozytywnie

Był to projekt trójstronny zrealizowany przez młodzież z Polski, Niemiec i Gruzji. Głównym tematem projektu była giełda pomysłów na osobisty rozwój zawodowy młodzieży. Uczestnicy przedstawiali swoje pomysły na zdobycie zawodu, na dobrą pracę lub własną działalność gospodarczą. W programie projektu był zajęcia poznawcze, wieczory narodowe, konkursy z wiedzy o kraju partnera, nauka zwrotów i słówek w językach uczestników. Uczestnicy przeprowadzili warsztaty tematyczne, warsztaty kulinarne, podczas których przygotowywali swoją pizzę oraz warsztaty z tworzenia kompozycji w słoikach. Wzięli udział w zajęciach ruchowych na ściance wspinaczkowej oraz w wyjazdach do Krakowa i Zakopanego.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

  • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

  • Projekt rozpoczął się od zajęć poznawczych i drzewka oczekiwań. Każdy uczestnik przygotował swoją autoprezentację. Do integracji i zajęć poznawczych wykorzystano: trombinoscope - każdy na kartce narysował swój portret i opis zainteresowań, dalej lider wraz z całą grupa ustalają kto to jest, finałem był podpis imienny uczestnika; grę portretową, grupa tworzyła krąg, każdy podpisał swoją kartkę i podał dalej, kolejno rysowano elementy twarzy i tak powstał portret uczestników; grę "Herbaciarnia" i "Budowa wieży". Zajęcia były realizowane w grupach mieszanych narodowo. Grupy przygotowały filmy o swoim kraju i organizacji. Uczestnicy z polski prezentowali swoje miejsca praktyk. Zrealizowano warsztaty z przygotowania pizzy oraz warsztaty z tworzenia kompozycji w słoiku. Codziennie była prowadzona ewaluacja poprzez rozmowy i wymiany opinii na temat danego dnia.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

  • Plan praktyki zawodowej w firmie

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Zmianie uległo miejsce realizacji projektu z miejscowości Nowy Sącz na Barcice. Nie wpłynęło to negatywnie na realizację projektu.

Wskazówki dla innych organizatorów

Realizacja projektu trójstronnego jest ciekawsza dla jego uczestników.

Opinie uczestników projektu (cytaty)

  • Teraz wiem, że jak wrócę będę szukał pracy
  • Ten język niemiecki nie jest taki ciężki
  • Nareszcie mam kumpli
  • Było wspaniale, chcę w przyszłym roku przyjechać