Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Udział w projektach "Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!" jest dużym wsparciem dla młodych ludzi, którzy są na etapie planowania kariery zawodowej.

Współpraca ogrodników w międzynarodowych zespołach w Morawie

Projekt zrealizowany w Fundacji św. Jadwigi w ramach programu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” miał na celu zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych w zawodzie ogrodnika.

Uczniowie pracowali ponad tydzień w grupach międzynarodowych w dziesięciu różnych projektach, które dotyczyły prac wykonywanych przez etatowych ogrodników. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi zagospodarowania terenów zabytkowych. Na potrzeby projektu została udostępniona również prezentacja nawiązująca do tematu spotkania.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Dokształcenie / doskonalenie zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Spotkanie opierało się na silnej współpracy i partycypacji uczestników, którzy każdego dnia podejmowali decyzję o rozpoczęciu pracy w wybranym przez siebie projekcie.
 • Uczniowie pracowali wspólnie w grupach międzynarodowych, dzięki czemu mogli nabierać nowych umiejętności od pracowników Fundacji, którzy nadzorowali pracę a także od siebie nawzajem.
 • Każdego dnia rano podejmowano rozmowy na temat przebiegu pracy, zapotrzebowaniach wynikających w trakcie pracy jak również o zmianie miejsca indywidualnie przez uczestników.
 • Przeprowadzono również zajęcia z animacją językową i teoretyczne, na których uczniowie rozmawiali na temat systemu kształcenia w swoim kraju oraz ścieżce kariery zawodowej.
 • Każdy uczestnik został zapoznany z możliwościami odbywania praktyk za granicą.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

 • Koncepcja / program

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Uczestnicy projektu bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych i wykonywali prace projektowe. Jedynym napotkanym problemem podczas całego spotkania okazało się słabe zaangażowanie uczestników w przygotowanych grach i zabawach animacyjnych. Na potrzeby realizacji tych punktów programu i rozmowach z uczestnikami ta część programu została zmieniona, przenieśliśmy te działania na zewnątrz na przykład organizując ognisko, gdzie wspólnie śpiewano piosenki po polsku i po niemiecku.

Wskazówki dla innych organizatorów

Uczestnictwo w tych projektach daje duże możliwości nabierania praktycznych umiejętności na polu międzynarodowym pod okiem specjalistów, którzy na co dzień wykonują prace związane z tematem projektu. Uczniowie mają możliwość zadawania pytań, poznawania nowych metod pracy i spróbowania swoich sił w wybranym zawodzie. Projekt ten umożliwia również podejmowanie zagranicznych praktyk - wszystkie niezbędne informacje podawane są do wiadomości podczas spotkań merytorycznych.

Multimedia - zdjęcia i filmy

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • "Praktyki za granicą dają duże możliwości. Po zakończeniu szkoły chciałbym z nich skorzystać!"
 • "Dzięki współpracy z uczestnikami z innego kraju podszkoliłam swoje umiejętności językowe."
 • "Teraz już nie boję się spróbować praktyk w innym kraju."
 • "Cieszę się, że mogę tu być!"