Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Uczestnicy wzmacniają swoje umiejętności zespołowe i organizacyjne poprzez planowanie i wykonanie złożonego zadania w pracy partnerskiej z polskimi uczniami. Uwzględniają one poziom wykształcenia polskich słuchaczy oraz nowe dla nich środowisko techniczne.

Partnerstwo szkół elektrotechnicznych

Partnerstwo szkół w obszarze dualnego kształcenia zawodowego na wydziale elektrotechniki (kierunki: elektronik produkcji, mechatronik) istnieje od 2016 roku. Obie szkoły dbają o różnorodny program wymiany, o autentyczne „doświadczanie Europy”, do którego już od dawna nie wystarczy jedynie otwartość na zagraniczną mobilność.

Polscy i niemieccy uczniowie oraz uczennice szkół kształcących zawodowo regularnie opracowują projekty elektrotechniczne w szkolnych laboratoriach we Wrocławiu i w Bochum, montują płyty, tworzą odpowiednie sterowniki. Uczą się od siebie nawzajem i wspólnie przyswajają sobie wszystkie sztuczki programowania robotów. Odwiedzają  znane zakłady w Polsce i w Niemczech, nie tylko przyglądając się pracy, lecz również aktywnie biorąc w niej udział.

Uczniowie są w stanie:

 • analizować sposób działania i zachowanie czujników i elementów wykonawczych,
 • wybierać oraz konfigurować elementy sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • przedstawić przebieg procesu jako schemat,
 • samodzielnie stworzyć programowalny sterownik logiczny do przenośnika,
 • uruchomić przenośnik i sprawdzić ewentualne błędy,
 • zredagować dokumentację.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Działania i metody wykorzystywane w projekcie:
 • Budowa i symulacja systemów pneumatycznych, mających na celu wspomaganie części cylindrycznych. Uczniowie i uczennice z wymiany mają za zadanie stworzyć linię transmisyjną przenoszącą części cylindryczne i stworzyć programowalny sterownik logiczny.
 • Każda grupa otrzyma system transportu. Uczniowie mają za zadanie stworzenie planu pracy. Następnie muszą przeanalizować komponenty systemu transportu takie jak jednostki sterujące, czujniki, połączenia.
 • Wraz z Simubox przenośniki zostaną oddane do użytku, aby nadać sygnały wejścia i wyjścia. Przy pomocy dokumentacji przygotują wewnętrzne okablowanie grupy pompowej i panelu sterowania.
 • Uczniowie zaprogramują system sterowania do przenoszenia części cylindrycznych. Przeprowadzą uruchomienie przenośnika.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

 • Koncepcja / program
  • Lernergebniseinheiten

Wskazówki dla innych organizatorów

Na koniec uczniowie zaprezentują w języku angielskim, niemieckim i polskim wspólnie wyniki tego społeczno-kulturowego i naukowego projektu, który wpłynął na fascynację wszystkich uczestników (zarówno uczniów jak i nauczycieli) Unią Europejską.

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • Uczestnicy są w stanie poruszać się w społecznie i kulturowo obcym otoczeniu i aktywnie brać udział w opracowywaniu złożonych zadań. Poszerzają oni swoje umiejętności i kompetencje społeczne poprzez porozumiewanie się w drugim kraju (obfite w różnice językowe i kulturowe). Mimo językowych przeszkód są oni w stanie zintegrować się z nową grupą.
 • Uczestnicy poszerzają swoje umiejętności językowe podczas pracy z polskimi nauczycielami w języku polskim i angielskim. Ponadto poszerzają słownictwo fachowe w obszarze elektrotechniki w obydwu językach.