Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

„Jest taki moment napięcia, kiedy my się witamy i już musimy jakoś sobie poradzić. Ona zamawia ciasto, ja jej na przykład mówię, jakie mamy ciasta, jakie serwujemy kawy. Taka bariera właśnie została przekroczona”.

Polsko-niemiecka firma uczniowska Kawiarnia „Kawa na szczęście”

Polsko-niemiecka firma uczniowska „Kawa na szczęście” jest projektem o charakterze pedagogicznym, w swojej formie przypominającym realnie funkcjonującą kawiarnię:

 • Kawiarnia ta jest owocem współpracy kilku partnerów z Polski i Niemiec, działających w obszarze kształcenia młodzieży.
 • W „Kawie na szczęście” co weekend pracuje na zmianę kilkoro uczniów z obu krajów. Większość z nich uczęszcza do szkół specjalnych, ma problemy w nauce lub też wychowała się w trudnym środowisku.
 • Praca w kawiarni jest dla nich szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego i doskonalenia umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
 • Uczniowie sami robią zakupy, parzą kawę, obsługują klientów, prowadzą księgowość i zarządzają firmą, dzięki czemu zdobywają praktyczne doświadczenie zawodowe.

Podstawowymi założeniami projektu były:

 • zdobycie umiejętności ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy,
 • możliwość pracy w środowisku międzynarodowym,
 • wdrożenie edukacji włączającej (inkluzyjnej).

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Dokształcenie / doskonalenie zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • spotkania przygotowawcze: gry zapoznawcze, animacja językowa, ustalanie wspólnego planu działania, podział zadań i stanowisk w kawiarni (kierownika, księgowego, kelnera, pomocy kuchennej, etc.);
 • kursy dokształcające i szkolenia przygotowujące do pracy w gastronomii;
 • kurs językowy;
 • kurs i egzamin konieczny do uzyskania książeczki zdrowia;
 • kurs florystyczny;
 • szkolenie umiejętności kelnerskich;
 • kurs księgowości;
 • kurs obsługi profesjonalnego ekspresu do kawy i technik jej parzenia kurs baristy.

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Problemem okazały się być różnice w systemach szkolnictwa w Polsce i w Niemczech oraz w podstawach prawnych regulujących działalność uczniowską – w przypadku zapisów polskiego prawa kwestią problematyczną okazało się przejęcie przez stowarzyszenie współwłasności w firmie uczniowskiej. Zazwyczaj placówki edukacyjne nie mają obowiązku rejestracji firmy, jednak w tym wypadku Stowarzyszenie Zamek Trebnitz musiało ją zrejestrować.

W Polsce zaangażowanie uczniów w firmę uczniowską przybiera formę dodatkowej pracy, podczas gdy w Niemczech stanowi ono część zajęć lekcyjnych.

Wskazówki dla innych organizatorów

Przy zakładaniu firm uczniowskich należy brać pod uwagę kilka kwestii: prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, a także organizacyjno-logistyczne i przede wszystkim pedagogiczne. W tym wypadku wszystkie te kwestie były dodatkowo obciążone międzynarodowym charakterem całego projektu oraz udziałem różnego typu instytucji kształcących młodzież (szkolnych i pozaszkolnych).

Multimedia - zdjęcia i filmy

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • „Jest taki moment napięcia, kiedy my się witamy i już musimy jakoś sobie poradzić. Ona zamawia ciasto, ja jej na przykład mówię, jakie mamy ciasta, jakie serwujemy kawy. Taka bariera właśnie została przekroczona”.
 • „Właściwie jestem teraz bardziej otwarta, potrafię rozmawiać z innymi ludźmi, czego za bardzo nie robiłam na samym początku.”