Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży kształcących się na fryzjerów

Zorganizowane pobyty zagraniczne w celu kształcenia zawodowego obejmują zarówno partnerstwa szkół (praktyki zawodowe lub staże), jak i szkolenia. Współpraca Börde-Berufskolleg’u Powiatu Soest (fryzjerstwo) ze szkołą w Polsce (Wrocław) trwa od 2018 roku i pomaga uczniom zdobyć następujące kompetencje:

 • Wiedza specjalistyczna (i zawodowe umiejętności praktyczne):Uczniowie i uczennice osiągnęli następujące wyniki nauczania i potrafią:
   • Korzystać z różnych źródeł informacji,
   • Przejrzyście przedstawiać informacje,
   • Przedstawiać rozwiązania w postaci mapy myśli,
   • Analizować przepisy dotyczące higieny,
   • Oceniać ślubne fryzury,
   • Wyceniać usługę,
   • Wyceniać koszt materiałów,
   • Tworzyć plan przebiegu pracy,
   • Tworzyć formularz oceny dla kompleksowych usług fryzjerskich,
   • Tworzyć fryzury ślubne,
   • Ozdabiać fryzury ślubne kwiatami, opaskami itd.,
   • Przygotowywać pasujący makijaż,
   • Przygotowywać pasujący manicure,
   • Atrakcyjnie prezentować swoje efekty pracy,
   • Oceniać efekty pracy na podstawie własnoręcznie przygotowanego formularza oceny,
   • Tworzyć ocenę ogólną,
   • Dokumentować i zapisywać efekty pracy przy pomocy zdjęć lub plakatów,
   • Rozmyślać nad własnymi projektami,
   • Tworzyć prezentacje w programie PowerPoint,
   • Ulepszać pierwotne sposoby planowania projektów.
 • Kompetencje osobiste:
  • Uczniowie potrafią zaplanować przeprowadzenie akcji w zakładzie fryzjerskim.
 • Kompetencje społeczne:
  • Uczniowie są w stanie pracować zespołowo.
  • Uczniowie potrafią odpowiednio zwracać się do swoich polskich i niemieckich kolegów i koleżanek.
 • Kompetencje językowe:
  • Uczniowie wykorzystają swoje umiejętności językowe podczas współpracy w tandemie.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Dla uczestników przygotowano następującą sytuację uczenia się i zachowania:
 • Ich zakład prowadzący naukę zawodu zatrudnia pracowników i pracownice różnych narodowości. Maj to tradycyjnie miesiąc ślubów, a zakład otrzymuje dużo zapytań odnośnie upięć ślubnych.
 • W Niemczech trendem jest „Bohemian-Style”, często również wysokie upięcia, ale bez welonów. Zamiast tego używa się kwiatów i opasek. Zakład postanawia przyjąć kilka klientek.
 • Uczestnicy i uczestniczki muszą dowiedzieć się, jakie panują tradycje ślubne w Polsce. Wspólnie wybierają kilka upięć. Następnie po samodzielnym wykonaniu kompleksowej usługi, zaprezentują efekty pracy w witrynie lub na pokazie mody.
 • Obszary nauki: (obszar 6: tworzenie fryzur; obszar 10: dbanie o dłonie i paznokcie, ozdabianie; obszar 11: ozdabianie i dekorowanie skóry; obszar 12: wspólne tworzenie procesów w zakładzie; obszar 13: przeprowadzanie kompleksowych usług fryzjerskich).

Wskazówki dla innych organizatorów

Wskazówki dotyczące oceny:
• Ocena kompetencji językowych, społecznych i międzykulturowych przy pomocy dyskusji specjalistycznej (formularz oceny)
• Ocena kompetencji zawodowych/organizatorskich przy pomocy samodzielnej ewaluacji i dyskusji specjalistycznej (formularz oceny)
Wskazówki dotyczące uznania i walidacji
• Uznanie następuje poprzez Europass – mobilność.

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • Dla nauczycieli i nauczycielek wzięcie udziału w takim projekcie oznacza mnóstwo pracy, która się mimo wszystko opłaca: intensywne przeżycia wraz z innymi uczniami, których także nie zapomnimy!
 • Udział w projekcie wymiany jest wzbogacający dla wszystkich uczestników. Uczniowie doświadczają na własnej skórze, co oznacza Europa. Po powrocie do Niemiec opowiadają z entuzjazmem o swoim pobycie.