Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Polsko-niemiecka wymiana w przemyśle piekarskim

Zorganizowane pobyty zagraniczne w celu kształcenia zawodowego obejmują zarówno partnerstwa szkół (praktyki zawodowe lub staże), jak i szkolenia. Współpraca Börde-Berufskolleg’u Powiatu Soest (przemysł piekarski) ze szkołą w Polsce (Wrocław) trwa od 2018 roku i umożliwia uczestnikom zdobycie następujących kompetencji:

 • Wiedza specjalistyczna (i zawodowe umiejętności praktyczne):

Uczniowie i uczennice osiągnęli następujące wyniki nauczania i potrafią:

  • wymienić przepisy dotyczących higieny
  • sporządzić przepis na określoną ilość produktu
  • wytworzyć pieczywo
  • zaprezentować wypieki w atrakcyjny sposób
  • zaplanować przeprowadzenie akcji w piekarni
  • wykorzystać znajomość języka obcego do współpracy w tandemie
  • pracować w grupie
  • właściwie zwracać się do polskich kolegów i koleżanek.
 • Kompetencje osobiste:

Uczniowie znają hierarchię polskich i niemieckich przedsiębiorstw. Znają również strukturę projektu.

 • Kompetencje społeczne:

Uczniowie znają podział obowiązków w pracy zespołowej.

 • Kompetencje językowe:

Uczniowie władają podstawowym słownictwem w języku niemieckim i polskim.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Dla uczestników przygotowano następującą sytuację edukacyjną:
 • Ich zakład prowadzący naukę zawodu zatrudnia pracowników i pracownice różnych narodowości. Przy wytwarzaniu polskich i niemieckich wypieków na grilla muszą porozumieć się z kolegami i koleżankami z sąsiedniego kraju, jakie wypieki są u nich powszechne.
 • Postanawiają wytworzyć niektóre z nich. Dowiadują się, jakie wypieki serwowane są podczas grilla w Polsce i wybierają te, które samodzielnie stworzą, a następnie zareklamują.
 • Obszary nauki: obszar 6: Wytwarzanie wypieków-przekąsek; obszar 4: Wytwarzanie wypieków z mąki; obszar 12: Wytwarzanie małych dań; obszar 13: Planowanie i przeprowadzanie tygodniowej akcji promocyjnej.

Wskazówki dla innych organizatorów

Wskazówki dotyczące oceny:
• Ocena kompetencji językowych, społecznych i międzykulturowych przy pomocy dyskusji specjalistycznej (formularz oceny)
• Ocena kompetencji zawodowych/organizatorskich przy pomocy samodzielnej ewaluacji i dyskusji specjalistycznej (formularz oceny)
Wskazówki dotyczące uznania i walidacji
• Uznanie następuje poprzez Europass – mobilność.

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • Dla nauczycieli i nauczycielek udział w takim projekcie oznacza mnóstwo pracy, która się mimo wszystko opłaca: intensywne przeżycia wraz z uczniami , których także nie zapomnimy!
 • Udział w projekcie wymiany jest wzbogacający dla wszystkich uczestników. Uczniowie doświadczają na własnej skórze, co oznacza Europa. Po powrocie do Niemiec opowiadają z entuzjazmem o swoim pobycie.