Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Mikuszewo postrzegałam jako odpowiednie miejsce do nauki i rozwoju osobistego, ponieważ panowała tam bardzo życzliwa atmosfera, otwartość na moją osobę i przyzwolenie na "błędy".

Praktyka w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie

Sześciomiesięczny staż studencki (przy wsparciu programu Erasmus Plus) niemieckiej studentki w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie oraz w Fundacji Bezlik w Poznaniu został podzielony na dwie części, ponieważ Fundacja Bezlik realizuje różne projekty zarówno w Poznaniu, jak i w Mikuszewie.

Do obowiązków stażystki należało:

 • aktualizacja strony internetowej
 • pozyskiwanie uczestników spotkań
 • przygotowanie, organizacja, realizacja i podsumowanie projektów międzynarodowych w Międzynarodowy Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie
 • wsparcie uczestniczących zespołów
 • towarzyszenie dzieciom i młodzieży w czasie wolnym oraz w ich samoorganizacji i integracji
 • przeprowadzanie poszczególnych części spotkań, np. gry integracyjne lub animacje językowe.

 

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • edukacja pozaformalna, pozaszkolna
 • animacja językowa
 • metody budowania zespołu
 • edukacja doświadczalna
 • artystyczne i teatralne metody pedagogiczne

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

 • Koncepcja / program

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Szczególnie na początku stażu moja rola jako stażysty nie była do końca jasna dla mnie i dla członków zespołu.

Wskazówki dla innych organizatorów

Dobrze byłoby na początku spotkania przedyskutować rolę i zadania stażysty z prowadzącymi.

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • W miarę upływu czasu i we własnym tempie mogłam przejmować coraz więcej zadań i wypróbowywać różne rzeczy.
 • To, co szczególnie cenię w stażu w Mikuszewie, to możliwość poznania wielu bardzo różnie pracujących członków zespołu i pośredników językowych, którzy planowali i realizowali polsko-niemieckie spotkania młodzieży z bardzo różnym podejściem, ale zawsze z wielkim zaangażowaniem i pasją.
 • Praca socjalna żyje dzięki swojej różnorodności i ludziom, którzy wypełniają ją życiem. Tak więc, staż w Mikuszewie/Poznaniu bardzo mnie ubogacił, szczególnie dla mojej osobistej praktyki w pracy socjalnej. Umożliwiło mi to również nawiązanie kontaktów z innymi instytucjami w Niemczech i w Polsce.
 • W codziennym życiu poznałam Poznań jako miasto bardzo przyjazne i otwarte. Miasto jest również bardzo międzynarodowe ze względu na liczne szkoły wyższe. Z mojego doświadczenia wynika, że istnieje wiele różnych ofert od i dla "społeczności międzynarodowej". Umożliwiło mi to nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni z ludźmi z całej Europy i nie tylko.