Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Projekt "Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!" umożliwił odbycie praktyk zawodowych w Polsce w zakresie hotelarstwa i gastronomii.

Praktyki w pensjonacie w Krakowie

W lutym 2020 Berufsbildungswerk Oberlinhaus gGmbH w Poczdamie wysłał do Krakowa sześciu uczniów kształcących się w trzech różnych branżach na praktyki zawodowe. Wszystkie czterotygodniowe mobilności były sfinansowane przez program Erasmus+. Staże w Polsce zostały przygotowane przez Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) w ramach modelowego projektu “Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Uczennica kształcąca się na pomoc domową zdobywała praktyczne doświadczenie zawodowe w pensjonacie U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja w Krakowie.

Do jej zadań należało:

 • Pomoc w przygotowywaniu posiłków
 • Obróbka wstępna warzyw i owoców zgodnie z normami higieny obowiązującymi w kraju goszczącym, przygotowanie sałatek
 • Obsługa zmywarki, sortowanie naczyń, polerowanie sztućców,
 • Zmiana bielizny stołowej: serwetki, obrusy
 • Zamiatanie jadalni

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe:

 • Planowanie i wykonanie prostych procesów w zakresie odżywiania, pielęgnacji domowej, pielęgnacji tekstyliów.
 • Znajomość, rozróżnianie i bezpieczne stosowanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych
 • Znajomość i stosowanie najważniejszych zasad higieny w zakresie żywienia, pielęgnacji domowej i pielęgnacji tekstyliów.
 • Czyszczenie, obieranie i mycie żywności ręcznie i przy użyciu maszyn pod nadzorem.
 • Mycie naczyń ręcznie i przy użyciu maszyn
 • Pomoc w przechowywaniu żywności, pomoc w kontrolowaniu poziomu zapasów

Uczennica zdobyła również umiejętności i kompetencje organizacyjne i społeczne:

 • Pogłębienie zdolności do samoorganizacji
 • Kompetencje do współpracy w zespole obcojęzycznym i międzykulturowym
 • Umiejętność orientacji w obcym środowisku
 • Zapoznanie się z kształceniem zawodowym w kraju docelowym
 • Poznanie warunków i kultury pracy w innym kraju

Post na Facebooku z fotografiami

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • PNWM zorganizowała oprócz miejsc praktyk również seminarium przygotowawcze, zakwaterowanie, tłumacza ustnego i studentkę do pomocy na miejscu.

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

W celu znalezienia odpowiednich miejsc praktyk, PNWM wykorzystuje swoje szerokie kontakty z instytucjami i organizacjami w Polsce, które często mogą polecić dobre i sprawdzone firmy.

Wskazówki dla innych organizatorów

Z punktu widzenia PNWM odpowiednie dopasowanie zadań w ramach stażu do oczekiwań i kompetencji młodych ludzi ma kluczowe znaczenie dla powodzenia mobilności zawodowej. Dotyczy to zwłaszcza uczniów integracyjnych.

Multimedia - zdjęcia i filmy