Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Wartością dodaną projektu są nie tylko zdobyte umiejętności zawodowe, ale także propozycje zatrudnienia praktykantów w Niemczech lub w Polsce w przedstawicielstwie firm, jak również zwykłe ludzkie ponadgraniczne kontakty, powstałe podczas praktyk w miejscach pracy lub zakwaterowania.

Praktyki zawodowe dla Polaków w Dortmundzie

Praktyki zawodowe organizowane przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację Św. Jadwigi z powodzeniem odbywają się już od roku 1992. Młodzi Polacy z dobrą znajomością języka niemieckiego przebywają w Dortmundzie przez sześć do ośmiu tygodni. Do niedawna przed wyjazdem jeszcze we Wrocławiu odbywał się wstępny kurs językowy, na którym młodzież poznawała specjalistyczne słownictwo potrzebne im podczas praktyk. Po przyjeździe do Niemiec uczestnicy w ciągu pierwszych dni mają intensywny kurs językowy połączony z poznawaniem kraju, obyczajowości, kultury i historii. W tym czasie każda osoba jest przedstawiana przyszłemu pracodawcy.

W sumie w latach 1992-2021 praktykę odbyło 241 młodych Polaków. Reprezentowali oni różne zawody: ekonomiści, dziennikarze, lekarze, handlowcy, fizjoterapeuci, weterynarz, muzyk, biomechanicy, mechatronicy, robotycy, germaniści, pedagodzy, krawcowa, pracownicy biur turystycznych.

Zapoznawali się z nowoczesnymi metodami, urządzeniami, zdobywali bogate doświadczenie zawodowe potwierdzone oficjalnymi zaświadczeniami.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

  • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
  • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

  • Specyfiką praktyk zawodowych, organizowanych przez Fundację, jest fakt, że koordynatorzy projektu poszukują miejsc praktyk dla konkretnych kandydatów, starając się spełniać ich oczekiwania, marzenia, dostosowane do ich wykształcenia, umiejętności i zainteresowań.
  • W kwietniu lub maju we Wrocławiu odbywają się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na których koordynator z Niemiec – Reiner Gallen sprawdza umiejętności językowe i sonduje oczekiwania wobec praktyk.
  • Po powrocie do Dortmundu koordynator ma podwójne zadanie: wyszukanie miejsc praktyk oraz znalezienie rodzin goszczących praktykantów, gdyż podczas pobytu w Dortmundzie są oni zakwaterowani w rodzinach.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

Wskazówki dla innych organizatorów

Praktykanci za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, ale też nie ponoszą kosztów związanych z pobytem w Niemczech. Fundacja zapewnia im zakwaterowanie, wyżywienie, bilety na przejazdy środkami komunikacji. Projekt jest dofinansowany przez Współpracę Polsko-Niemiecką, dzięki czemu na wyjazd może sobie także pozwolić gorzej sytuowana młodzież.

Multimedia - zdjęcia i filmy

Opinie uczestników projektu (cytaty)

  • PNWM zapraszała przedstawicieli Fundacji św. Jadwigi, by prezentowali projekt praktyk jako wzorcowy i godny naśladowania przez inne organizacje.
  • Warto dodać, że z grona dotychczasowych praktykantów Fundacja pozyskała kilkoro stałych współpracowników.