Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Z naszych doświadczeń wynika, że stażyści i firmy bardzo doceniają program wymiany, a także pracę szkoły. Jedno z przedsiębiorstw logistycznych w Paderborn wprowadziło wymianę jako obowiązkowy element kształcenia zawodowego (www.universal-transport.com).

Projekt wymiany szkolnej dla spedytorów i logistyków

Coraz więcej przedsiębiorstw ma kontakty w obszarze spedycji i logistyki z Polską, Czechami czy Słowacją, a nieraz ma tam swoje oddziały. Z tego względu właśnie  instruktorzy i instruktorki kształcenia zawodowego spedytorów i logistyków wspierają wymianę pomiędzy młodymi ludźmi z Polski i z Niemiec.

Formy organizacji wymiany zostały opracowane wspólnie z uczestniczącymi polskimi i niemieckimi instytucjami partnerskimi (z przedsiębiorstwami i pedagogami).

Główny cel projektu (forma kształcenia)

  • Kształcenie / nauka zawodu
  • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

  • Początkujący spedytorzy z Padebornu jeżdżą co roku wiosną na trzy tygodnie do naszych polskich instytucji partnerskich w Radomiu. Wspólnie z dwójką towarzyszących nauczycieli biorą oni udział w tygodniu wprowadzającym w polskiej szkole partnerskiej, wraz z tamtejszymi uczniami i nauczycielami. Następnie uczniowie udają się na dwa tygodnie do polskich zakładów praktyk.
  • Polska grupa przyjeżdża do Padebornu co dwa lata (ze względów organizacyjnych jest to jedyna możliwość) jesienią na cztery tygodnie. Tam również biorą udział w tygodniu wprowadzającym w naszej szkole wraz z grupą niemiecką. Wspólnie uczęszczają na anglojęzyczne zajęcia w obszarze logistyki. Następnie odbywają trzytygodniowe praktyki w zakładach. Owe praktyki mogą zostać uznane w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych, które muszą odbyć się w trakcie czteroletniego kształcenia zawodowego.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

  • Opis kompetencji, które powinny zostać zdobyte podczas praktyki
    • Deutsch-polnische Kooperation in der beruflichen Bildung Gemeinsam Grenzen überschreiten Eine Handreichung S. 24-27

Wskazówki dla innych organizatorów

W wymianie polsko-niemieckiej można dostrzec następujące charakterystyczne aspekty o dużym znaczeniu dla projektu:
Do tej pory w każdej wymianie mieliśmy w grupie uczniów z polskimi korzeniami, dlatego też nie było wielu problemów w komunikacji.
Również w gronie nauczycielskim znajdują się osoby z polskimi korzeniami i dlatego…
W każdym z naszych przedsiębiorstw znajdują się pracownicy i pracowniczki z polskimi korzeniami i dlatego…
Polska zawsze odgrywa istotną rolę w gospodarce UE i zyskuje na znaczeniu dla naszych przedsiębiorstw.
W Polsce znajduje się wiele ruchliwych miast, które są interesujące dla uczniów (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań…).
Korzystny stosunek cen do jakości produktów umożliwia uczniom korzystanie z licznych ofert, a nawet zorganizowanie wyjścia na zakupy.
Polscy uczestnicy i uczestniczki są bardzo zainteresowani zagranicznymi gośćmi i organizowaniem wspólnych wydarzeń (wycieczki całodniowe, aktywności sportowe).

Opinie uczestników projektu (cytaty)

  • Podczas pobytu naszych polskich gości w Padebornie mogliśmy stwierdzić, że nie ma żadnych problemów ze znalezieniem polskojęzycznej osoby kontaktowej w przedsiębiorstwach logistycznych, gdzie uczniowie mogliby odbyć praktyki.
  • Mogliśmy stwierdzić, że nasi goście ogromnie doceniają tę wymianę i takie czy inne nieprzyjemności, które mogą stanąć na ich drodze w ciągu czterotygodniowego pobytu, nie stanowią dla nich problemu.
  • Towarzyszący nauczyciele są bardzo zaangażowani.