Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

W ramach projektu odbywają się polsko-niemieckie spotkania młodzieży oraz prakytki zawodowe

Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Orientacja zawodowa w partnerstwie polsko-niemieckim

Projekt skupia się na tematyce orientacji zawodowej i włącza w polsko-niemiecką wymianę młodzieży:

 • szkoły

 • placówki kształceniowe

 • instytucje i organizacje zajmujące się kształceniem zawodowym i pracą na rzecz młodzieży

 • firmy i zakłady pracy.

Szczególne zasady finansowania

Projekt skierowany jest do szkół np. branżowych oraz techników, które równolegle do swoich codziennych zadań gotowe są razem z uczniami zaangażować się w polsko-niemiecki projekt i zbierać doświadczenia zawodowe. Uczestniczące szkoły mogą liczyć na wsparcie organizacyjne ze strony partnerskich placówek edukacyjnych, a także korzystne warunki dofinasowania przez PNWM.

Strona internetowa projektu Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo! 

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Kształcenie / nauka zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Dofinasowanie przez PNWM przynajmniej dwóch spotkań młodzieży organizowanych w Polsce i w Niemczech
 • Pomoc organizacyjna i merytoryczna przy przygotowaniu wymiany uczniów ze strony placówki kształceniowej
 • Znalezienie odpowiedniego miejsca stażu
 • Organizacja i wsparcie finansowe pobytu za granicą, wraz z ubezpieczeniem

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

 • Koncepcja / program

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Nadal poszukujemy miejsc praktyk dla młodych Polaków i Niemców.
Gotowość przyjęcia ucznia na praktykę można zgłaszać wypełniając ten formularz: https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/124

Wskazówki dla innych organizatorów

Długoterminowym celem projektu jest zbudowanie sieci przedsiębiorstw i instytucji w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, które również po jej zakończeniu będą oferowały sprawdzone miejsca praktyk zawodowych. Dotyczy to zwłaszcza województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz krajów związkowych: Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia, Berlin i Saksonia.

Więcej o projekcie: https://www.deutschland.de/pl/topic/wiedza/polsko-niemiecka-wspolpraca-mlodziezy-promuje-praktyki-zawodowe

Multimedia - zdjęcia i filmy

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • Zrozumiałem, że to szansa, która może się już nie zdarzyć - Mateusz, uczeń, który zdecydował się na praktykę zawodową w czasie spotkania młodzieży
 • Praktyki te pomogły mi zawęzić dziedzinę, którą chcę się zajmować. Na nowo odkryłam, jak wielką radość czerpię z pracy jako ogrodnik, większą niż z bycia architektem krajobrazu. Otylia, uczestniczka prkatyk zawodowych