Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0 jest:

 1. transfer wiedzy w celu opracowania i wdrożenia wspólnego transgranicznego modelu kształcenia
 2. wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w polsko-niemieckim Euroregionie Pro Europa Viadrina
 3. wzmocnienie transgranicznych umiejętności i kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie. 

Projekt działa na rzecz wzmocnienia i uwieńczenia konkretnego celu

„poszerzania wspólnych ofert kształcenia i szkolenia w zakresie uczenia się przez całe życie”.

Pozwoli to w szczególnie dużym stopniu:

 • poprawić konkurencyjność MŚP z branży metalowej i elektrycznej (MuE) po obu stronach Odry
 • przyczynić się do zapewnienia wykwalifikowanych pracowników.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Dokształcenie / doskonalenie zawodu

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Opracowanie i stworzenie "modelu szkolenia transgranicznego "ViVA 4.0" we współpracy z polskimi i niemieckimi MŚP, instytucjami edukacyjnymi, klastrami i instytucjami metalowymi
 • Opracowanie i wdrożenie w ramach dualnego szkolenia transgranicznego (Lubuskie-Brandenburgia) 10 modułów edukacyjnych (składających się z części teoretycznej i prak-tycznej) w języku niemieckim i polskim dla następujących tematów:
 • Technika sterowników elektrycznych
 • Sterowniki z programowalą pamiecią PLC
 • Auto-CAD
 • EPLAN (planowanie / oprogramowanie CAE)
 • Technika regulacji i automatyzacji
 • Obróbka metali CNC
 • Obróbka niemetali CNC
 • Pomiar narzędzi CNC i przedmiotu obrabianego
 • CAD-CAM
 • Badania materiałów
 • Dodatkowo projekt przewiduje kursy języka polskiego i niemieckiego dla praktykantów i personelu szkoleniowego (e-learning)

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

 • Koncepcja / program