Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu
Fachpraktiker für Holztechnik

Projekt "Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!" umożliwił odbycie praktyk zawodowych w Polsce w zakresie technologii drewna.

Przyszli stolarze z Niemiec na praktykach w Krakowie

W lutym 2020 Berufsbildungswerk Oberlinhaus gGmbH w Poczdamie wysłał do Krakowa sześciu uczniów kształcących się w trzech różnych branżach na praktyki zawodowe. Wszystkie czterotygodniowe mobilności były sfinansowane przez program Erasmus+. Staże w Polsce zostały przygotowane przez Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) w ramach modelowego projektu “Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Uczniowie kształcący się na technologów drewna zdobyli praktyczne doświadczenie zawodowe w zakładzie stolarskim w Krakowie w firmie Jati.

Do ich obowiązków należało:

 • klejenie mebli pod kątem 45 stopni
 • obsługa piły panelowej, obsługa maszyny do okleinowania, obsługa cnc
 • montaż mebli i przygotowanie mebli do wysyłki
 • produkcja skrzyniopalet transportowych.

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe:

 • aktualizacja i pogłębianie umiejętności zawodowych z uwzględnieniem specyficznych warunków kraju przyjmującego
 • zrozumienie zlecenia, planowanie i przygotowywanie przebiegu pracy nad zadaniem oraz przygotowanie miejsca pracy
 • obsługa różnych maszyn, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów zapobiegania wypadkom oraz instrukcji obsługi.
 • projektowanie przedmiotu zgodnie z formą i funkcją oraz sprawdzanie wyników pracy
 • rozróżnianie drewna i materiałów drewnianych, wybór w zależności od przeznaczenia i efektywności ekonomicznej, uwzględnienie właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych podczas budowy i obróbki, przestrzeganie składników.

Zdobyli również umiejętności i kompetencje organizacyjne i społeczne:

 • organizacja pracy własnej
 • współpraca w zespole obcojęzycznym i międzykulturowym
 • orientacja w obcym środowisku
 • poznanie systemu kształcenia zawodowego w kraju docelowym
 • znajomość świata pracy w innym kraju.

Relacja z projektu na Facebook

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • PNWM zorganizowała oprócz miejsc praktyk również seminarium przygotowawcze, zakwaterowanie, tłumacza ustnego i studentkę do pomocy na miejscu.

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

W celu znalezienia odpowiednich miejsc praktyk, PNWM wykorzystuje swoje szerokie kontakty z instytucjami i organizacjami w Polsce, które często mogą polecić dobre i sprawdzone firmy.

Wskazówki dla innych organizatorów

Z punktu widzenia PNWM odpowiednie dopasowanie zadań w ramach stażu do oczekiwań i kompetencji młodych ludzi ma kluczowe znaczenie dla powodzenia mobilności zawodowej. Dotyczy to zwłaszcza uczniów integracyjnych.