Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu
Warsztaty kulinarne – smacznie i zdrowo

Spojrzenie na zawód kucharza i cukiernika w wymiarze wielonarodowym Doskonalenie umiejętności językowych, poznanie regionu, poznanie zwyczajów żywieniowych naszych sąsiadów, rozwijanie partnerskich kontaktów między młodzieżą i gronem pedagogicznym obydwu placówek, nawiązanie indywidualnych kontaktów, zabawa w międzynarodowym gronie.

Warsztaty kulinarne – smacznie i zdrowo

Celem projektu było zwrócenie uwagi, pomimo różnic kulturowych, na problemy żywieniowe młodego pokolenia.

Ekologia to nie tylko moda, ale styl życia współczesnego społeczeństwa. Uczestnikami projektu była młodzież kształcąca się w zawodzie kucharz, cukiernik. Ważnym aspektem wymiany było również wzajemne poznanie się młodzieży z Niemiec i Polski, dzięki wspólnie realizowanym działaniom projektowym. Wspólne warsztaty kulinarne prowadzone przez 4 dni, w grupach mieszanych, w trakcie których młodzież sama przekonanała się do zdrowych nawyków żywieniowych. Podczas prezentacji zadań wspólnie zostały wypracowane ciekawe rozwiązania, zaś zajęcia grupowe uczyły młodzież słuchania, współdziałania i kreatywności. Ponadto projekt pozwolił na nawiązanie nowych przyjaźni. Poprzez projekt młodzież stała się bardziej tolerancyjna i otwarta na nowości oraz nowe doświadczenia.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Dokształcenie / doskonalenie zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Wspólne warsztaty (praktyki) kulinarne prowadzone przez 4 dni, w grupach mieszanych, w trakcie których młodzież sama przekonała się do zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Jako przyszli kucharze będą mieli wpływ nie tylko na swoje menu ale także na zaproponowanie zdrowego żywienia innym.
 • Zabawy integracyjne, wspólne spędzanie czasu wolnego miały na celu lepsze poznanie się uczestników oraz nawiązanie dalszej współpracy.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

 • Koncepcja / program

Wskazówki dla innych organizatorów

Warto kontynuować działania projektowe w kolejnych edycjach jako wypracowane dobre praktyki.

Multimedia - zdjęcia i filmy

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • Dzięki projektowi znalazłam nowych przyjaciół.
 • Rozwinąłem się zawodowo.