Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu
Praktyki zawodowe

"Warto jechać, można się dużo nauczyć, poznać wspaniałych ludzi."

Welcome Europe

Głównym celem projektu było podniesienie jakości i innowacyjności praktycznego kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej, poprzez:

 • zwiększenie mobilności międzynarodowej
 • wzmocnienie ponadsektorowej, polsko-niemieckiej sieci współpracy.

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Orientacja zawodowa / przygotowanie do zawodu
 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Dokształcenie / doskonalenie zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Pogadanka
 • Learning by doing
 • TIK

Napotkane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi

Zbyt długi czas stażu

Wskazówki dla innych organizatorów

Integrować grupę jeszcze przed wyjazdem

Opinie uczestników projektu (cytaty)

 • "Warto jechać, można się dużo nauczyć, poznać wspaniałych ludzi."
 • "Najpiękniejsze chwile, integracja z grupą."
 • "Zachęcam do nauki języka."
 • "Polecam to miejsce, polecam serdecznie, zachęcam do przyjazdu tutaj."