Przeglądasz szczegołowy opis wybranego projektu

Uczestnicy nauczyli się otwartego i pewnego siebie radzenia sobie z nowymi sytuacjami w życiu zawodowym. Świadomie podchodzili do innych zwyczajów kulturowych i różnic jak również sposobów na życie. Uczyli się działać w sposób kompetentny i właściwy z punktu widzenia międzykulturowego. Samokrytycznie analizowali własne mocne i słabe strony.

Współpraca uczniów kierunków ekonomiczno-handlowych

Berufskolleg Schloß Neuhaus współpracuje od 2016 roku wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze . Celem współpracy jest umożliwienie uczniom obydwu szkół odbycie praktyk w kraju sąsiednim. Niosą one ze sobą liczne korzyści dla uczących się.

W okresie od listopada 2017 do października 2019 miało miejsce już 5 wymian:

 • dwa pobyty niemieckich uczniów w Polsce,
 • trzykrotne odwiedziny polskich uczniów w Paderbornie.

W naszej umowie współpracy odnaleźć można następujące cele:

 • poszerzenie i wspieranie kompetencji zawodowych poprzez zebranie doświadczeń w kraju partnerskim,
 • umożliwienie zdobycia zagranicznych doświadczeń kulturowych (zdobycie kompetencji międzykulturowych,
 • zdobycie kompetencji w zakresie języka specjalistycznego jak i podstawowych umiejętności językowych w uczestniczących krajach (w tym przypadku w Polsce i w Niemczech),
 • rozwój osobisty i zdobycie zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy,
 • stworzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi w kształceniu zawodowym w obydwu krajach,
 • poszerzenie kwalifikacji i kompetencji, które są uznawane w wielu krajach (ECVET itd.).

Główny cel projektu (forma kształcenia)

 • Kształcenie / nauka zawodu
 • Zdobycie kwalifikacji dodatkowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego

Działania / metody wykorzystane w projekcie

 • Uczniowie odbyli swój dwu- i półtygodniowy staż w informacji turystycznej w Zielonej Górze.
 • Doradzali klientom w sprawie nabycia produktów bądź usług oraz sprzedawali je.
 • Pracowali również w dziale sprzedaży w sklepie z pamiątkami, pracowali nad organizacją wydarzeń miejskich, np. planowali i towarzyszyli w oprowadzaniu po mieście.

Rezultaty projektu - pliki do pobrania

 • Opis kompetencji, które powinny zostać zdobyte podczas praktyki
  • Handreichung Deutsch-Polnische Kooperation

Wskazówki dla innych organizatorów

Praktyki są uznawane poprzez wydanie dokumentu Europass-mobilność.

Każdy uczestnik i uczestniczka sporządza prezentację na temat pobytu za granicą, którą przedstawia pozostałym klasom kształcenia zawodowego w ramach spotkania informacyjnego na temat praktyk zagranicznych.